Val av ledamöter samt ordförande i arvodeskommittén i Landstinget Blekinge sedermera kallas Region Blekinge från och med 1 januari 2019, för perioden 22 oktober 2018 - 2022

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-10-09 Ärendenummer 2018/01573

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01573-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av ledamöter samt ordförande i

arvodeskommittén i Landstinget Blekinge sedermera

kallas Region Blekinge från och med 1 januari 2019,

för perioden 22 oktober 2018 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A

S/V SD

2. Att till ordförande utse A

3. Att paragrafen anses vara omedelbart justerad

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter samt ordförande i arvodeskommittén för perioden 22 oktober 2018 – 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :