• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-10-05

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 10 oktober 2018, klockan 9.00 - 12.00

Plats: Andromeda, Soft center, oktogonen (röda tornet), Ronneby (ingång vid Ronneby kunskapskälla)

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten

Ledamöter: Teo Zickbauer (S) Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (-) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Margareta Jonasson (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2018-10-01

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2018-10-01

Föredragningslista

1. Val av justerare samt tid för justering

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan om protokolljustering

Information

4. Delårsrapport augusti 2018, primärvården 09.05 – 09.25

RosMarie Nilsson

5. Förslag till patientavgifter 2019 09.25 – 09.30

RosMarie Nilsson

6. Delårsrapport augusti 2018, folktandvården 09.30 – 09.50

Håkan Bergevi

7. Förslag till tandvårdstaxa 2019 09.50 – 10.00

Håkan Bergevi

8. Fika + gruppmöte

Studiebesök Soft center tandvårdens lokaler

10.00 – 11.15

Ärenden för beslut Ärendenummer

9. Förslag till patientavgifter 2019 2018/01473 10. Delårsrapport augusti 2018,

primärvårdsförvaltningen

2018/01466

11. Fastighetsförsäljningar 2018/01294

12. Tandvårdsförvaltningens delårsrapport augusti

2018 2018/01498

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2018-10-01 14. Delegationsärenden 15. Beslutslogg 16. Anmälningsärenden 17. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2018-10-05 Karlskrona

Martina Leinvall, kanslienheten

References

Related documents

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta. omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina