• No results found

1.4.3-2020-4249

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.4.3-2020-4249"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Gen era ld irektö ren

Migrationsverket

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se tB

fd1 6 20 17 -06 -2 0

2020-03-23 Diarienummer

1.4.3-2020-4249

Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen om upphandlingsstatistik (Ert dnr Fi2020/00495/OU)

Migrationsverket har inga synpunkter på förslagen eller innehållet i övrigt i promemorian.

_______________

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredrag- ning av upphandlingsjuridiska experten Charlotte Lilliestierna Ehrén. I den slutliga handläggningen har även chefen för avdelningen verksamhetsstöd Willis Åberg, samt verksjuristen Elisabeth Lundin deltagit.

Mikael Ribbenvik

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Mona Strandmark, Sara Gabrielsson, Teresia Persson och verksjuristen Sara Sundelius deltagit.

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Karin Lewin, enhetschefen Gun-Britt Lundin och odontologiska utredaren Achilleas Kitsoulis deltagit.

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Eva Merkel samt chefsjuristen Rikard Janson.. Föredragande har varit verksjuristen

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Eva Merkel samt chefsjuristen Rikard Janson.. Föredragande har varit verksjuristen

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit säkerhetsdirektören Kenneth Holm och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

Ärendet har föredragits av säkerhetschef Lennart Gustafsson, i den slutliga handläggningen av ärendet har även förvaltningsdirektör Anders Persson deltagit.. Mikael Sjöberg

I den slutliga handläggningen har även föredragande verksjuristen Malin Fors deltagit.. Gunilla Paulsson