• No results found

Ivar diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ivar diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ivar diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Avlopp (toa) Kranvatten

Vatten Diskbänk

Liv Jord

2003 2004 2005 2006 C2

C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät

2003 2004 2005 2006 C2

C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

(2)

Ivar diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Batterier Rost

Fordon Växthus

Gifter Sopor

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

n

(3)

Ivar diagram, enkäter och intervjuer, 2003-2006

Den ökade växthuseffekten

2003 2004 2005 2006

C2 C1 B2 B1 A Vet ej

Enkät Intervju

References