Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

2020-06-16 566-1527-2020

Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd Arijana Alagic Tovesson

010-2240109

Regeringskansliet c/o Miljödepartementet

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr

SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som

behandlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter”

Er beteckning: M2018/01322/R

Länsstyrelsen har för närvarade ingenting att erinra angående Naturvårdsverkets skrivelser.

De som medverkat i yttrandet

Beslutet har fattats av funktionschef Lisa Hansson med miljöhandläggare Arijana Alagic Tovesson som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :