• No results found

Bilaga 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilaga 6"

Copied!
66
0
0

Full text

(1)

Analyspaket som erbjuds av ALcontrol, ALS och Eurofins som innehåller bekämpningsmedel. I bilagan visas

substanslistor, antal bekämpningsmedelssubstanser i paketet, riktpris för paketet, rapporteringsgräns, uppgifter

om ackreditering och utökad mätosäkerhet.

Laboratorium Analyspaket Antal

bekämpnings-medelssubst.

Riktpris (SEK) Substansnamn (original) Substansnamn Rapp.gräns (µg/l) Ackreditering för dricksvatten/rent vatten Utökad mätosäkerhet (+/-)

Alcontrol ADHH - Aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid

4 1863 aldrin aldrin 0,015 JA 20-25%

Alcontrol ADHH - Aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid

4 1863 dieldrin dieldrin 0,015 JA 20-25%

Alcontrol ADHH - Aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid

4 1863 heptaklor heptaklor 0,015 JA 20-25%

Alcontrol ADHH - Aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid

4 1863 heptaklorepoxid heptaklorepoxid 0,015 JA 20-25%

Alcontrol AKLON - Aklonifen 1 3565 Aklonifen aklonifen 0,2 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol AMITRO - Amitrol 1 2298 amitrol amitrol Ingen

uppgift

NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BAM - BAM 1 1188 BAM (2,6-diklorbensamid) BAM Ingen

uppgift

JA 10-40%/20-40%

Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel, översiktspaket

19 4069 atrazin atrazin 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 bentazon bentazon 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

20-60% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 cyanazin cyanazin 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 diflufenikan diflufenikan 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

25-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 diklorprop diklorprop 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

20-60% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 dimetoat dimetoat 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

10-60% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 diuron diuron 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

10-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 irgarol cybutryn (Irgarol) 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

20-60% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 isoproturon isoproturon 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-55% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 kloridazon kloridazon 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 MCPA MCPA 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

(2)

medelssubst.

Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel, översiktspaket

19 4069 mekoprop mekoprop 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-65% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 metamitron metamitron 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

20-70% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 metribuzin metribuzin 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-65% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 metsulfuronmetyl metsulfuronmetyl 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-45% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 simazin simazin 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-45% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 sulfosulfuron sulfosulfuron 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-50% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 thifensulfuronmetyl tifensulfuronmetyl 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

10-35% Alcontrol BEK19 - Bekämpningsmedel,

översiktspaket

19 4069 tribenuronmetyl tribenuronmetyl 0,01 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

15-40%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 2,4,5-Triklorfenoxisyra 2,4,5-T 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 2,4-Diklorfenoxisyra 2,4-D 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 2,4-Diklorprop diklorprop 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Atrazin atrazin 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 BAM BAM 0,01 JA 20-35%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Bentazon bentazon 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Bitertanol bitertanol 0,01 JA 25%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Cyanazin cyanazin 0,01 JA 35-45%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Desetylatrazin atrazin-desetyl 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Dimetoat dimetoat 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Diuron diuron 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Etofumesat etofumesat 0,01 JA 20-30%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Fenoxaprop fenoxaprop 0,01 JA 25-35%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Hexazinon hexazinon 0,01 JA 35%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Isoproturon isoproturon 0,01 JA 35%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Kloridazon kloridazon 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Klorsulfuron klorsulfuron 0,01 JA 25-45%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Kvinmerak kvinmerak 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 MCPA MCPA 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Mekoprop mekoprop 0,01 JA 20%

(3)

medelssubst.

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Metazaklor metazaklor 0,01 JA 30%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Metribuzin metribuzin 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Metsulfuronmetyl metsulfuronmetyl 0,01 JA 35-40%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Propyzamid propyzamid 0,01 JA 20%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Simazin simazin 0,01 JA 30-40%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Terbutylazin terbutylazin 0,01 JA 35%

Alcontrol BEK29 - Bekämpningsmedel 29 4375 Thifensulfuronmet tifensulfuronmetyl 0,01 JA 20-35%

Alcontrol BEK4 - Bekämpningsmedel, 4 st 4 3565 Atrazin atrazin 0,01 JA ingen uppgift

Alcontrol BEK4 - Bekämpningsmedel, 4 st 4 3565 Diuron diuron 0,01 JA ingen uppgift

Alcontrol BEK4 - Bekämpningsmedel, 4 st 4 3565 Isoproturon isoproturon 0,01 JA ingen uppgift

Alcontrol BEK4 - Bekämpningsmedel, 4 st 4 3565 Simazin simazin 0,01 JA ingen uppgift

Alcontrol BEK8 - Bekämpningsmedel, 8 st Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen

uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Alaklor alaklor 0,01 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Endosulfan-alfa endosulfan-alfa 0,0002 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Endosulfan-beta endosulfan-beta 0,0002 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Hexaklorcyklohexan-alfa HCH-alfa 0,0007 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Hexaklorcyklohexan-beta HCH-beta 0,0007 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Hexaklorcyklohexan-gamma HCH-gamma (lindan) 0,0007 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Klorfenvinfos klorfenvinfos 0,03 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Klorpyrifos klorpyrifos 0,01 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEK9 - Bekämpningsmedel, 9 st 9 4775 Trifluralin trifluralin 0,01 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol BEKDK - Bekämpningsmedel Ingen uppgift 5475 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen

uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

Alcontrol BEKDKB - Diklobenil 1 1863 Diklobenil diklobenil Ingen

uppgift

Ingen uppgift 20%/20-25%

Alcontrol BEKETU - Etylentiourea 1 1148 Etylentiourea ETU Ingen

uppgift

JA 25-35%

Alcontrol BEKGA - Glyfosat och AMPA 2 3775 AMPA AMPA 0,01 JA 20-50%

Alcontrol BEKGA - Glyfosat och AMPA 2 3775 glyfosat glyfosat 0,01 JA 20-50%

Alcontrol BEKKIF - Fluroxipyr, imazapyr och klopyralid

3 2238 Fluroxipyr fluroxipyr 0,01 JA 35-40%

Alcontrol BEKKIF - Fluroxipyr, imazapyr och klopyralid

(4)

medelssubst.

Alcontrol BEKKIF - Fluroxipyr, imazapyr och klopyralid

3 2238 Klopyralid klopyralid 0,03 JA 25%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Aldrin aldrin 0,01 JA 18%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 cis-Heptaklorepoxid heptaklorepoxid-cis 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 cis-Klordan klordan-cis 0,01 JA 14%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDD-o,p DDD-o,p 0,01 JA 11%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDD-p,p DDD-p,p 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDE-o,p DDE-o,p 0,01 JA 10%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDE-p,p DDE-p,p 0,01 JA 9%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDT-o,p DDT-o,p 0,01 JA 17%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 DDT-p,p DDT-p,p 0,01 JA 36%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Dieldrin dieldrin 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Endosulfan-alfa endosulfan-alfa 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Endosulfan-beta endosulfan-beta 0,05 JA 10%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Endrin endrin 0,01 JA 21%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 HCH-alfa HCH-alfa 0,01 JA 17%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 HCH-beta HCH-beta 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 HCH-delta HCH-delta 0,02 JA 11%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 HCH-gamma (lindan) HCH-gamma (lindan) 0,01 JA 15%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Heptaklor heptaklor 0,01 JA 19%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Hexaklorbutadien hexaklorbutadien 0,05 JA 54%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Isodrin isodrin 0,03 JA 13%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

(5)

medelssubst.

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 Telodrin telodrin 0,03 JA 15%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 trans-Heptaklorepoxid heptaklorepoxid-trans 0,01 JA 14%

Alcontrol BEKKL - Klororganiska bekämpningsmedel

24 1926 trans-Klordan klordan-trans 0,01 JA 13%

Alcontrol BEKLC - Bekämpningsmedelspaket Ingen uppgift 3605 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen

uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 2,4-Diklorfenoxisyra 2,4-D 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 2,4-Diklorprop diklorprop 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Atrazin atrazin 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 BAM (2,6-diklorbensamid) BAM 0,01 JA 20-35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Bentazon bentazon 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Bitertanol bitertanol 0,01 JA 25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Cyanazin cyanazin 0,01 JA 35-45%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Desetylatrazin atrazin-desetyl 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Desetylterbutylazin terbutylazin-desetyl 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Dimetoat dimetoat 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Diuron diuron 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Etofumesat etofumesat 0,03 JA 20-30%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Fluroxipyr fluroxipyr 0,01 JA 35-40%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Imidakloprid imidakloprid 0,01 JA 35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Isoproturon isoproturon 0,01 JA 35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Klopyralid klopyralid 0,03 JA 25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

(6)

medelssubst.

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Kvinmerak kvinmerak 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 MCPA MCPA 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Mecoprop mekoprop 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Metamitron metamitron 0,01 JA 20-30%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Metazaklor metazaklor 0,01 JA 30%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Metribuzin metribuzin 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Metsulfuronmetyl metsulfuronmetyl 0,01 JA 35-40%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Pirimikarb pirimikarb 0,01 JA 20-35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Propyzamid propyzamid 0,01 JA 20%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Sulfosulfuron sulfosulfuron 0,01 JA 25%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Terbutylazin terbutylazin 0,01 JA 35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Thifensulfuronmetyl tifensulfuronmetyl 0,01 JA 20-35%

Alcontrol BEKSGU - Bekämpningsmedel enligt SGU

31 3595 Tribenuronmetyl tribenuronmetyl 0,01 JA 20-25%

Alcontrol BEKVAT - Bekämpningsmedel vatten (stort)

Ingen uppgift 4753 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen

uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 2,4,5-Triklorfenoxisyra 2,4,5-T 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 2,4-Diklorfenoxisyra 2,4-D 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 2,4-Diklorprop diklorprop 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 aldrin aldrin 0,015 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 AMPA AMPA 0,01 JA 20-50%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Atrazin atrazin 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 BAM BAM 0,01 JA 20-35%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

(7)

medelssubst.

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Bitertanol bitertanol 0,01 JA 25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Cyanazin cyanazin 0,01 JA 35-45%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Desetylatrazin atrazin-desetyl 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 dieldrin dieldrin 0,015 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Dimetoat dimetoat 0,01 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Diuron diuron 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Etofumesat etofumesat 0,01 JA 20-30%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Fenoxaprop fenoxaprop 0,01 JA 25-35%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 glyfosat glyfosat 0,01 JA 20-50%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 heptaklor heptaklor 0,015 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 heptaklorepoxid heptaklorepoxid 0,015 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Hexazinon hexazinon 0,01 JA 35%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Isoproturon isoproturon 0,01 JA 35%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Kloridazon kloridazon 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Klorsulfuron klorsulfuron 0,01 JA 25-45%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Kvinmerak kvinmerak 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 MCPA MCPA 0,01 JA 20-25%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Mekoprop mekoprop 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Metamitron metamitron 0,01 JA 20-30%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Metazaklor metazaklor 0,01 JA 30%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

(8)

medelssubst.

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Metsulfuronmetyl metsulfuronmetyl 0,01 JA 35-40%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Propyzamid propyzamid 0,01 JA 20%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Simazin simazin 0,01 JA 30-40%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Terbutylazin terbutylazin 0,01 JA 35%

Alcontrol DVK006 - Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 7845 Thifensulfuronmet tifensulfuronmetyl 0,01 JA 20-35%

Alcontrol FENPRO - Fenpropimorf 1 3565 Fenpropimorf fenpropimorf 0,05 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol FENPRS - Fenpropimorf 1 ingen uppgift Fenpropimorf fenpropimorf ingen

uppgift

Går ej att beställa för dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea

0,1 JA 20-35%

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081 3(3,4-diklorfenyl)urea 3(3,4-diklorfenyl)urea 0,1 JA 50%

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081 AMPA AMPA 0,05 JA 15-50%

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081 Diuron diuron 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081 Glyfosat glyfosat 0,05 JA 20-50%

Alcontrol HERB01 - Herbicider, grundpaket 6 4081 Imazapyr imazapyr 0,01 JA 25-30%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 2,4,5-Triklorfenoxisyra 2,4,5-T 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 2,4-Diklorfenoxisyra 2,4-D 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 Atrazin atrazin 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 BAM (2,6-diklorbensamid) BAM 0,05 JA 20-35%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 Desetylatrazin atrazin-desetyl 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 Desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,01 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 Monuron monuron 0,05 JA 20%

Alcontrol HERB02 - Herbicider, utökat paket 8 2522 Simazin simazin 0,01 JA 30-40%

Alcontrol HEXKLB - Hexaklorbutadien 1 3565 Hexaklorbutadien hexaklorbutadien 0,03 JA 54%

Alcontrol KLBEN - Klorbensener 2 2292 Hexaklorbensen hexaklorbensen 0,01 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol KLBEN - Klorbensener 2 2292 Pentaklorbensen pentaklorbensen 0,01 NEJ Oackrediterad analys -

mätosäkerhet anges ej

Alcontrol KLBEN2 - Klorbensener 2 3565 Hexaklorbensen hexaklorbensen 0,003 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol KLBEN2 - Klorbensener 2 3565 Pentaklorbensen pentaklorbensen 0,0002 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol KLFEN - Klorfenoler 1 2295 pentaklorfenol pentaklorfenol 0,05 JA 15-35%

(9)

medelssubst.

Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 6264 2,4,5-Triklorfenoxisyra 2,4,5-T 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 2,4-Diklorfenoxisyra 2,4-D 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 2,4-Diklorprop diklorprop 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 aldrin aldrin 0,015 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 AMPA AMPA 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-50% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Atrazin atrazin 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 BAM BAM 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-35% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Bentazon bentazon 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Bitertanol bitertanol 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Cyanazin cyanazin 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

35-45% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Desetylatrazin atrazin-desetyl 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 dieldrin dieldrin 0,015 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Dimetoat dimetoat 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Diuron diuron 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Etofumesat etofumesat 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-30% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Fenoxaprop fenoxaprop 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

25-35% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 glyfosat glyfosat 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-50% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 heptaklor heptaklor 0,015 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 heptaklorepoxid heptaklorepoxid 0,015 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Hexazinon hexazinon 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

35% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Isoproturon isoproturon 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

(10)

medelssubst.

Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk undersökning

35 6264 Kloridazon kloridazon 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Klorsulfuron klorsulfuron 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

25-45% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Kvinmerak kvinmerak 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 MCPA MCPA 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Mekoprop mekoprop 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Metamitron metamitron 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-30% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Metazaklor metazaklor 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

30% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Metribuzin metribuzin 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-25% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Metsulfuronmetyl metsulfuronmetyl 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

35-40% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Propyzamid propyzamid 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Simazin simazin 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

30-40% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Terbutylazin terbutylazin 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

35% Alcontrol RVK006 - Råvatten, utvidgad kemisk

undersökning

35 6264 Thifensulfuronmet tifensulfuronmetyl 0,01 Går endast att beställa för

råvatten

20-35%

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 1,1-diklorpropen 1,1-diklorpropen 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 1,2-dichloropropane 1,2-diklorpropan 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 1,3-dichloropropane 1,3-diklorpropan 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 2,2-dichloropropane 2,2-diklorpropan 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 2,4,5-trichlorophenol fenoprop 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 2,4+2,5-dimethylphenol dimetylfenol 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 2,4-methoxychlor metoxiklor-2,4 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 aldrin aldrin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 alpha-endosulfan endosulfan-alfa 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 alpha-HCH HCH-alfa 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

(11)

medelssubst.

dricksvatten eller råvatten mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 atraton atraton 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 atrazine atrazin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 azinfos-ethyl azinfosetyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 azinfos-methyl azinfosmetyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 azobensen azobensen 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 beta-endosulfan endosulfan-beta 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 beta-HCH HCH-beta 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 carbofenothion karbofenotion 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 chloorthalonil klortalonil 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 chlorfenvinfos klorfenvinfos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 chlorpyrifos-ethyl klorpyrifos-etyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 chlorpyrifos-methyl klorpyrifos-metyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 cis-chloordane klordan-cis 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 diazinon diazinon 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 dichlorvos diklorvos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 dieldrin dieldrin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 dimethoaat dimetoat 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 disulfoton disulfoton 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 endosulfansulfate endosulfan-sulfat 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 endrin endrin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 ethion etion 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 etrimfos etrimfos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 fenitrothion fenitrotion 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 fenthion fention 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 fosalon fosalon 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

(12)

medelssubst.

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 gamma-HCH HCH-gamma (lindan) 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 heptachlor heptaklor 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 hexachlorbutadiene hexaklorbutadien 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 hexachlorobenzene hexaklorbensen 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 isodrin isodrin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 isoforon isoforon 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 malathion malation 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 mevinfos mevinfos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 n-nitrosodi-n-propylamine N-nitroso-di-n-propylamin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 o,p-DDD DDD-o,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 o,p-DDE DDE-o,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 o,p-DDT DDT-o,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 p,p-DDD DDD-p,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 p,p-DDE DDE-p,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 p,p-DDT DDT-p,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 p,p-methoxychlor metoxiklor-p,p 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 parathion-ethyl paration-etyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 parathion-methyl paration-metyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 pentachlorphenol pentaklorfenol 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 permethrin-1 (cis) permetrin-1 (cis) 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 permethrin-2 (trans) permetrin-2 (trans) 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 pirimifos-methyl pirimifos-metyl 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 prometon prometon 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 prometryn prometryn 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 propazine propazin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 propetamfos propetamfos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

(13)

medelssubst.

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 quintozene kvintozen 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 simazine simazin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 simetryn simetryn 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 sum heptachloroepoxide heptaklorepoxid 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 tecnazene teknazen 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 telodrin telodrin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 terbuthylazine terbutylazin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 terbutryn terbutryn 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 trans-chlordane klordan-trans 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 triadimefon triadimefon 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 trialate triallat 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 triazofos triazofos 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 trifluralin trifluralin 1 Går ej att beställa för

dricksvatten eller råvatten

Oackrediterad analys - mätosäkerhet anges ej

Alcontrol TRIASO - Triasoler Ingen uppgift 2979 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen

uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 1,2,3,4-tetraklorbensen 1,2,3,4-tetraklorbensen 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500

1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen

1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen

0,02 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 alaklor alaklor 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 aldrin aldrin 0,005 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 alfa-endosulfan endosulfan-alfa 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 alfa-HCH HCH-alfa 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 beta-endosulfan endosulfan-beta 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 beta-HCH HCH-beta 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 cis-heptaklorepoxid heptaklorepoxid-cis 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 delta-HCH HCH-delta 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 dieldrin dieldrin 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 diklobenil diklobenil 0,05 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 endrin endrin 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 epsilon-HCH HCH-epsilon 0,01 JA ingen uppgift

(14)

medelssubst.

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 heptaklor heptaklor 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 hexaklorbensen hexaklorbensen 0,005 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 hexaklorbutadien hexaklorbutadien 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 hexakloretan hexakloretan 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 isodrin isodrin 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 metoxyklor metoxiklor 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 o,p'-DDD DDD-o,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 o,p'-DDE DDE-o,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 o,p'-DDT DDT-o,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 p,p'-DDD DDD-p,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 p,p'-DDE DDE-p,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 p,p'-DDT DDT-p,p 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 pentaklorbensen pentaklorbensen 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 telodrin telodrin 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 trans-heptaklorepoxid heptaklorepoxid-trans 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3a Klorerade pesticider i vatten 31 1500 trifluralin trifluralin 0,01 JA ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 alaklor alaklor 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 alletrin alletrin 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 ametryn ametryn 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 atrazin atrazin 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 azinfosetyl azinfosetyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 azinfosmetyl azinfosmetyl 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 bifentrin bifentrin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 brompropylat brompropylat 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 bupirimat bupirimat 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 cyanazin cyanazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

(15)

medelssubst.

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 cypermetrin cypermetrin 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 deltametrin deltametrin 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 demeton-O/S demeton-O/S 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 demeton-s-metyl demeton-s-metyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 desetylatrazin atrazin-desetyl 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 desmetryn desmetryn 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 diazinon diazinon 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 difenokonazol difenokonazol 0,03 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 diklobenil diklobenil 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 diklofluanid diklofluanid 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 diklorvos diklorvos 0,005 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 dimetoat dimetoat 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 disulfoton disulfoton 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 dodemorf dodemorf 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 etoprofos etoprofos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 etridiazol etridiazol 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenamifos fenamifos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenarimol fenarimol 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenitrotion fenitrotion 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenoxikarb fenoxikarb 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenpropatrin fenpropatrin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

(16)

medelssubst.

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fention fention 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fenvalerat fenvalerat 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fluazifop-p-butyl fluazifop-p-butyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fonofos fonofos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 fosfamidon (e+z) fosfamidon 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 furalaxyl furalaxyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 gamma-HCH (lindan) HCH-gamma (lindan) 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 heptenofos heptenofos 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 hexaklorbensen hexaklorbensen 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 klorfenvinfos klorfenvinfos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 klorprofam klorprofam 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 klorpyrifos klorpyrifos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 klorpyrifosmetyl klorpyrifos-metyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 klortalonil klortalonil 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 kumafos kumafos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 malation malation 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 metalaxyl (isomerer) metalaxyl 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 metazaklor metazaklor 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 metidation metidation 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 metolaklor metolaklor 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 metribuzin metribuzin 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

(17)

medelssubst.

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 mevinfos mevinfos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 paration paration 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 penkonazol penkonazol 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pentaklorbensen pentaklorbensen 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 permetrin permetrin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pirimifosmetyl pirimifos-metyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pirimikarb pirimikarb 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 procymidon procymidon 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 profam profam 0,03 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 prokloraz prokloraz 0,2 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 propaklor propaklor 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 propazin propazin 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 propikonazol propikonazol 0,03 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 propyzamid propyzamid 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 prosulfokarb prosulfokarb 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pyrazofos pyrazofos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pyrifenox pyrifenox 0,03 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 pyrimetanil pyrimetanil 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 simazin simazin 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 tebukonazol tebukonazol 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 terbutryn terbutryn 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

(18)

medelssubst.

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 tetraklorvinfos tetraklorvinfos 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 tetrametrin tetrametrin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 tolklofosmetyl tolklofosmetyl 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 tolylfluanid tolylfluanid 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 triadimefon triadimefon 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 triallat triallat 0,01 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 triazofos triazofos 0,03 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b Pesticider i vatten,

monitoringpaket

85 6000 vinklozolin vinklozolin 0,02 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 2-hydroxiatrazin atrazin-hydroxy 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 ametryn ametryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 atrazin atrazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 cyanazin cyanazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 desetylatrazin atrazin-desetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 desetylterbutylazin terbutylazin-desetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 desmetryn desmetryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 hexazinon hexazinon 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 hydroxiterbutylazin terbutylazin-hydroxy 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 metamitron metamitron 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 metribuzin metribuzin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 prometon prometon 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

(19)

medelssubst.

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 propazin propazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 sebutylazin sebutylazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 simazin simazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 simetryn simetryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 terbutryn terbutryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-N - Kvävepesticider (triaziner) i vatten

20 1500 terbutylazin terbutylazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 azinfosmetyl azinfosmetyl 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 bromofosetyl bromofosetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 demeton-s-metyl demeton-s-metyl 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 diazinon diazinon 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 diklorvos diklorvos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 dimetoat dimetoat 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 etion etion 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 fenitrotion fenitrotion 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 fention fention 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 forat forat 0,1 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 fosmet fosmet 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 kaptan kaptan 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 karbofenotion karbofenotion 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 klorfenvinfos klorfenvinfos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 klorpyrifos klorpyrifos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

(20)

medelssubst.

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 malation malation 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 metylparation paration-metyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 paration paration 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 pirimifosetyl pirimifos-etyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3b-P - Organiska fosforpesticider i vatten

21 1900 protiofos protiofos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900

2-amino-N-(isopropyl)bensamid

2-amino-N-(isopropyl)bensamid

0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 2-hydroxiatrazin atrazin-hydroxy 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 2-hydroxisimazin simazin-hydroxy 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900

2-hydroxiterbutylazin-desetyl

terbutylazin-desetyl-hydroxy

0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 2-klor-2.6-dietylacetanilid 2-klor-2.6-dietylacetanilid 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 3-hydroxikarbofuran karbofuran-3-hydroxy 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 acetamiprid acetamiprid 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 acetoklor acetoklor 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 acibenzolar-S-metyl acibenzolar-S-metyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 aklonifen aklonifen 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 alaklor alaklor 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 aldikarb aldikarb 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 aldikarbsulfon aldikarbsulfon 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 ametryn ametryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 amidosulfuron amidosulfuron 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 atraton atraton 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

(21)

medelssubst.

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 azinfosetyl azinfosetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 azinfosmetyl azinfosmetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 azoxystrobin azoxystrobin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 BAM BAM 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten) 236 1900 BDMC (4-brom-3.5- dimetylfenyl-N-metylkarbamat) BDMC (4-brom-3.5- dimetylfenyl-N-metylkarbamat)

0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 benalaxyl benalaxyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bendiokarb bendiokarb 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bentazon-metyl bentazonmetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bifenox bifenox 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bitertanol bitertanol 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 boskalid boskalid 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bromacil bromacil 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 bromofosetyl bromofosetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cyanazin cyanazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cybutryn (irgarol) cybutryn (Irgarol) 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cymoxanil cymoxanil 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cyprazin cyprazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cyprodinil cyprodinil 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cyprokonazol cyprokonazol 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 cyromazin cyromazin 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 DCPMU

(1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea)

1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea (DCPMU)

(22)

medelssubst.

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 DCPU

(1-(3,4-diklorfenyl)urea)

1-(3,4-diklorfenyl)urea (DCPU)

0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 desetylatrazin atrazin-desetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 desetylterbutylazin terbutylazin-desetyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 desisopropylatrazin atrazin-desisopropyl 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 desmetryn desmetryn 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diazinon diazinon 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dietofenkarb dietofenkarb 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 difenakum difenakum 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 difenokonazol difenokonazol 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 difenoxuron difenoxuron 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diflubensuron diflubensuron 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diflufenikan diflufenikan 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diklofention diklofention 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diklormid diklormid 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 diklorvos diklorvos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dikrotofos dikrotofos 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dimefuron dimefuron 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dimetaklor dimetaklor 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dimetenamid dimetenamid 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dimetoat dimetoat 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

236 1900 dimetomorf dimetomorf 0,05 Ingen uppgift ingen uppgift

ALS OV-3c LC-MS-MS Stort pesticidpaket

(vatten)

References

Related documents

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om

 Vid längre avbrott i vattenleveransen placerar kommunen ut vattentankar inom tättbebyggt område, där kunden kan hämta dricksvatten..  Reparationsarbeten påbörjas inom

 Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av hur klottersaneringsarbetet organiseras och kvalitetssäkras samt överlämnar underlaget till

Uppdraget är att förvalta kommunens fastighetsbestånd, upplåta lokaler och bostäder åt kom- munens verksamheter och i förekommande fall externa hyresgäster samt svara för kommu-

Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstidens förläggning så långt som möjligt anpassas till arbetstagarnas önskemål om mer flexibla och individuella lösningar..

[r]

Beskriv de eventuella risker som skulle kunna påverka vattenkvaliteten.. Hur ser det ut i området runt

Pooled hen´s egg, cow´s milk, and cattle fat samples from the Swedish Food Agency´s contaminant control... Pooled lamb, swine and reindeer fat samples from the Swedish Food Agency´s

[r]

personifiera varumärket får man starka bärare av det man vill att varumärket ska stå för, som omfamnar såväl den personlighet som de budskap företaget vill kommunicera..

Under varje bild finns en förklarande text, där det framgår vad det är för fel och hur det påverkar användningen av lokalen..

miljöpåverkan. Uppfyllelse av nationella och regionala miljömål har varit ledstjärna för hela denna process. Idag är vi bra på att förbränna avfallet och ganska bra på att

Den här lösningen är vändbar och kan monteras både på höger eller vänster sida om hörnet...

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut vad gäller budget och ställer punkt 1 anta dokument Budget 2017 med plan för 2018 och 2019 enligt föreliggande

För en eventuell högre hastighet som beställts i anslutning till registreringen fakturerar Saunalahti separat enligt prislistan.. För att kunna använda anslutningen

[r]

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm tar mark i anspråk som ligger inom Hansta naturreservat. Naturmarkarealen minskar inom

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi!. Länsstyrelsens ID

Tillfälligt nyttjande behövs bland annat för trafikomläggningar, för att kunna genomföra anläggningsarbeten och för etableringsområden.. Etableringsområden behövs för

[r]

Om siktstråket uppkom som en medveten utformning av parken är tveksamt, men det bedöms ändå som ett positivt värde utifrån ett visuellt perspektiv eftersom det visar en

Samverkan med verksamhetschefer kring behov av hjälpmedel, samt struktur för att vår information ska komma fram till omvårdnadsperso- nalen, den enskilde och anhöriga..

Eftersom planförfrågningsområdet redan ingår i den gällande byggnadsplanen (del av Margretelund (Spjutvägen, Fornåsvägen) ett område som till största delen redan är