Ange boendets/vårdenhetens identitet och klicka på Sök

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Registrera arbetsorder i WebSesam kommunägd produkt Sida 1

2016-07-19 Arbetsorder registreras i WebSesam då det gäller produkt som ägs av

kommunen. Gäller fr.o.m. 2016-08-01.

Skärmbild Hjälpmedel.

Välj aktuellt boende genom att byta från Patient till Vårdenhet.

Ange boendets/vårdenhetens identitet och klicka på Sök. (Resp. kommun har erhållit lista på aktuella boendens identiteter).

Ovanstående artiklar visas (det är andra artikelnummer i produktionssystemet, benämningen är densamma). Kan även visas andra artiklar.

Klicka på aktuellt artikelnummer och välj Arbetsorder.

Felbeskrivning: Ange produkt (t.ex. Taklyft), dess benämning (t.ex. Likorall 240) samt en utförlig felbeskrivning.

Registrera övriga aktuella uppgifter och klicka på Verkställ.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :