• No results found

TRÖJA MED RUTOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TRÖJA MED RUTOR"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)
(2)

Version 1

91555. TRÖJA MED RUTOR

GARNKVALITET Mio (100% merinoull, Nystan ca 50 g = 175 m)

MASKTÄTHET Ca. 24½ m och 33 v i slätstickning på st nr. 3 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn) STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL(2XL)

ÖVERVIDD Ca 90 (98) 106 (114) 126 (134) cm HEL LÄNGD Ca 66 (66) 68 (68) 70 (70) cm GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 300 (300) 350 (350) 400 (400) g (fg 30227, pärlgrå) Fg 2: Ca 125 (150) 150 (150) 200 (200) g (fg 30231, himmelsblå) Fg 3: Ca 150 (150) 150 (150) 200 (200) g (fg 30202, naturvit) STICKOR Nr. 2.5 och nr. 3

RUNDSTICKA Nr. 2.5, 40 cm (till halskant)

FÖRKLARINGAR

Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v.

1 ökn: Stick vänster st bakifrån under länken mellan två m, sticka rm i främre maskbågen.

1 vriden ökn: Stick vänster st framifrån under länken mellan två m, sticka rm i bakre maskbågen.

1 am-ökn: Stick vänster st bakifrån under länken mellan två m, sticka am i främre maskbågen.

1 int: Sticka 2 rm tillsammans.

1 vriden int: Lyft 1 m till höger st (= som om m skulle stickas rät), för tillbaka m till vänster st (= m är nu vriden), sticka den vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= rm i de bakre maskbågarna).

1 db int: Sticka 3 rm tillsammans.

1 db vriden int: Lyft 2 m till höger st (= som om m skulle stickas räta), för tillbaka m till vänster st (= m är nu vridna), sticka de 2 vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= 3 rm tillsammans i de i de bakre maskbågarna).

Slätstickning, stickat fram och tillbaka: Rm på rätsidan, am på avigsidan.

Mosstickning:

Varv 1: *1 rm, 1 am*, Upprepa *-* v ut.

Varv 2 och följ v: Sticka rm över am och am över rm.

Diagram: Sticka i slätst och intarsia efter diagrammet, som visar alla v från rätsidan. Räkna m från mittm till var sida på bak- respektive framstycket och börja sticka därifrån. Använd ett nystan för varje färgfält och korsa garnerna på avigsidan vid varje färgbyte. Upprepa rapportens 122 v på höjden. OBS! På mindre färgfält, t ex på underärmen eller axeln behöver du inte byta färg. Fortsätt sticka med fg 1 eller önskad färg.

BAKSTYCKE

Lägg upp 117(127)137(147)161(177) m på st nr 2.5, med färger och indelning av m som på varv 30 i diagrammet, i den storlek du valt. Räkna ut på var sida om den mittersta m och börja sticka därifrån. Sticka fram och tillbaka, börja och sluta med 1 kantm. Sätt en markering om den mittersta m = mittm i diagrammet. Sticka intarsiastickning med ett litet garnnystan för varje färgfält i diagrammet, tänk på att korsa garnerna på baksidan vid färgbyte. Sticka de första 6 v i mosstickning, byt till rundst nr 3 och fortsätt i slätstickning resten av arb.

När arb mäter 8(5)5(5)5(8) cm stickas int i var sida så här: 1 kantm, 1 rm, 1 int, sticka mönster till 3 m återstår, 1 vriden int, 1 rm, 1 kantm.

Upprepa int på vart 10:e v ytterligare 2(3)3(3)3(2) ggr = 111(119)129(139)153(171) m. Fortsätt sticka mönster till arb mäter ca.

46(46)47(46)47(46) cm, fram till ärmhål = när 4:e(4:e)4:e (4:e)6:e (6:e) v är stickat från avigsidan. Avm 6(7)8(8)9(10) m till ärmhål i början av de följ 2 v = 99(105)113(123)135(151) m.

Nästa v, rätsidan: 1 kantm, 1 rm, 1 db int, sticka mönster till 5 m återstår, 1 db vriden int, 1 rm, 1 kantm. Upprepa db int på vartannat v sammanlagt 2(2)3(3)3(4) ggr = 91(97)101(111)123(135) m, sluta med ett v från avigsidan.

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm. Gör ökn i var sida och på varje v, så att det bildas överärm och axlar. På avigsidan görs am-ökn. Upprepa ökn sammanlagt 22(22)24(26)28(30) ggr = 135(141)149(163)179(195) m. Tänk på att inte strama åt m när du gör ökn vid ärmhålen.

Avmaskning överärm och axlar: Avm i var sida för den storlek du valt så här:

Stl XS: På vart 4:e v *1,1,2 m*, Upprepa *-* 3 ggr, därefter 2 m 1 gång, därefter 1 m på det följ 2:a v.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: Jette Magnussen Översättning: Katarina Dock Foto: Lasse Åbom

(3)

Stl S: På vart 4:e v*1,1,2 m*, Upprepa *-* 3 ggr, därefter 2 m 1 gång, därefter 1 m på det följ 2:a v.

Stl M: På vart 4:e v*1,2,2 m* Upprepa *-* 3 ggr, därefter 1 m 1 gång, därefter 2 m på det följ 2:a v.

Stl L: På vart 4:e v 2 m 9 ggr, därefter 1 m 1 gång, därefter 1 m på det följ 2:a v.

Stl XL: På vart 4:e v 2 m 11 ggr.

Stl 2XL: På vart 4:e v*2,1,2 m*, Upprepa *-* 4 ggr, därefter på vartannat v 2 m 2 ggr = 105(111)113(123)135(147) m till hals och axlar, sluta med ett v från avigsidan.

Axlar: Avm därefter till axlar så här: 3,3,4,10,10 (3,3,4,11,11) 3,4,4,11,11 (3,4,5,11,12) 4,4,5,12,13 (4,4,4,5,12,13) m på vartannat v.**

Hals: Samtidigt, när arb mäter 65(65)67(67)69(69) cm, sätts de mittersta 39(41)41(47)53(57) m på en maskhållare och var sida stickas färdigt för sig.

Höger sida: Avm 2,1 m mot halsen på vartannat v. Samtidigt med axelavm avslutas med ett v från avigsidan.

Vänster sida: Stickas på samma sätt fast spegelvänt. 

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka som bakstycket till 12 m återstår fram till början av halsringningen som på bakstycket (= där m sattes på maskhållaren). Sätt de mittersta 15(15)15(19)19(23) m på en maskhållare till hals. Sticka var sida av halsen för sig. Avm mot halsen på vartannat v så här: 4,3,3,2,2,1 (4,3,3,3,2,1) 4,3,3,3,2,1 (4,4,3,3,2,1) 5,4,3,3,2,2,1 (5,4,3,3,2,2,1) m. Fortsätt sticka och gör samtidigt int för överärm fram till **.

Axlar: Avm till axlar som på bakstycket, börja 1:a avm på samma v i mönstret, sluta med ett v från avigsidan. Sticka den andra sidan på samma sätt fast spegelvänt.

ÄRMAR

Lägg upp 48(48)48(50)54(58) m med fg 1 på st nr 2.5 och sticka fram och tillbaka. Sticka 6 v mosstickning. Byt till st nr 3 och fortsätt i slätstickning. Sticka 1 ökn i var sida så här: 1 kantm, 1 rm, 1 ökn, sticka rm till 2 m återstår, 1 vriden ökn, 1 rm, 1 kantm. Upprepa ökn på vart 8:e(8:e)8:e(6:e)6:e(6:e) v sammanlagt 14(16)19(22)23(24) ggr = 76(80)86(94) 100(106) m. När arb mäter 37(38)38(38)39(39) cm, (Tips: om du önskar förlänga eller förkorta ärmen kan du göra det här) byt till fg 3 och sticka ytterligare 5 cm, sluta med ett v från avigsidan. Avm 6(7)8(8)9(10) m i början av de följ 2 v till ärmhål. Avm därefter 1 m i var sida på vartannat v 2(2)2(3)3(3) ggr = 60(62)66(72)76(80) m. Avm de återstående m. Sticka ytterligare en ärm på samma sätt.

MONTERING

Lägg arbetet efter angivna mått mellan 2 fuktiga dukar och låt torka. Fäst alla ändar. Sy sidsömmar och axelsömmar med madrasstygn (=sy från rätsidan, kant i kant, och trä nålen från sida till sida). Sy ärmsömmarna och sy i ärmarna. Tänk på att alla rutor ska ligga mitt emot varandra.

Halskant: Plocka från rätsidan, med rundsticka nr 2.5 och fg 1, upp m längs kanten så här: Börja vid höger axelsöm, plocka upp 5 m längs halsens högra sida bak, sticka de 39(41)41(47)53(57) m rätt från maskhållaren bak, plocka upp 5 m längs halsens vänstra sida bak, plocka upp 20(21)21(22)24(26) m längs halsens vänstra sida fram, sticka de 15(15)15(19)19(23) m från maskhållaren rätt framtill, plocka upp 20(21)21(22)24(26) m längs halsens högra sida fram = 104(108)108(120)130(142) m. Sticka 6 v mosstickning. Maska av, ej för fast.

(4)

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: Jette Magnussen Översättning: Katarina Dock Foto: Lasse Åbom

(5)

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått. 

Förkortningar STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,

flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int

= intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hö = hoppa över, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

References

Related documents

Läraren behöver uppmärksamma den elev som inte visar nyfikenhet och intresse för att följa, fortsätta och över- sätta mönster.. Detta kan visa indikation på att eleven inte

As has been customary in the past, the Association of Western state Engineers, the Mountain States Association, and the Western Beet Growers Association are all

Gör tabell och diagram på en egen, liten enkel undersökning. Det kan tex vara, längden i klassen,

Gör tabell och diagram på en egen, liten enkel undersökning. Det kan tex vara, längden i klassen,

Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka utan att sticka den.. Lyft 1 m avigt: Lägg tråden

Problem: Erbjuda samma gränssnitt till individuella objekt och en samling av objekt. Kontext: I ett system används enstaka objekt och samling av objekt i liknande

Runt om i Sverige gör kommuner, län och regioner satsningar för att barn och unga ska få tillgång till professionell kultur i förskola och skola.. Detta kapitel ger exempel på

Boken innehåller tre olika tekniker att sticka mönster, från lätt till lite svårare: ytmönster, mönster med lyfta maskor och klassisk mönsterstickning.. Alla mönster visas

Det betyder att de inte kommer att berätta för någon att du varit där, eller varför. Du har alltid rätt till tolk vid besök

På nästa v från räts byt till rundst 3 och sticka slätst innanför kantm i var sida.. Efter avslutat diagram sticka med fg 1 rest

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Med samma urvalskriterier noterades även manliga karaktärer under spelets gång, detta för att jag skall få möjligheten att jämföra hur vanligt förekommande kvinnan är

Denna kvalitativa studies frågeställningar behandlar de egenskaper journalister själva upplever krävs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag, vad den

Börja med höger framstycke, sticka ihop sista m med 1:a m på en ärm, sätt en markering runt den hopstickade m, sticka ärmen, sticka ihop sista m på ärmen med den 1:a m

På nästa v från räts börja snedda för raglan enl följ: Gör en enkelint i varje sida innanför kantm.. Sticka sedan rakt

Sticka resår (1 rm, 1 am) över samtliga m (se till att det stämmer över öronlapparna) innanför kantm i var sida.. Reproduktion och publicering av material och texter är ej

Sticka resår innanför kantm i var sida, sista v från avigs.. När resåren är klar sy ihop vänster axelsöm

Byt till stickor 3 och sticka 2 varv slätstickning, därefter stickas mönstret in enligt diagram.. Varvet börjar med 1 kantm och därefter

Vi träffade Kalpona Akter från Bangladesh Center for Workers Solidarity två dagar senare på deras kontor i Dhaka, då skulle hon också hjälpa oss att träffa arbetare från

För att flera företag ska kunna vara kvar krävs det att de olika företagen väljer olika strategier genom att göra eller inte göra något som alla andra gör?. Genom att välja en

Byt till st 3.5 mm och sticka slätst innanför kantm i varje sida och fortsätt sticka flätpartiet över 20 m som tidigare.. Vänster ben: Stickas lika

Men förbered för tummen genom att sticka mönster enligt diagram: först 32 (42) m, sticka sedan de följande 8 m med en garnände i avvikande färg.. Sätt därefter tillbaka dessa 8

•  Ex: Givet en lista på studenter (string list), returnera en lista av tripler (pnr, namn, #poäng). Funktionerna get_kurslist, get_pnr och sumpoints finns givna.. 7
.