TRYCK RÄTT LEK LÄTT. Handledning

23  Download (0)

Full text

(1)

TRYCK RÄTT – LEK LÄTT

Handledning

(2)

Innehållsförteckning

Förord... 3

Flexiboard och Flexiladdaren... 4

Allmänna tips när man använder överlägg ... 5

Bokstavslek ... 6

Pinos dagbok... 7

Sifferlek... 8

Bild och ljud ... 10

Djur... 11

Dockor ... 13

Från par till par ... 15

Nallelek... 17

Kul med Jokus ... 19

Två får ... 21

Frågelek... 22

(3)

Förord

FLEXIBOARD är programmerbart tangentbord som gör att datorn kan styras på ett enklare sätt. Genom att göra s k överlägg för de program som man vill använda, blir datoranvändningen mera konkret och överskådlig.

Överläggen ”Tryck rätt – lek lätt” är sammanställda av speciallärare/arbetsterapeuter med erfarenhet av barn och ungdomar med olika funktionshinder. Överläggen kan förhoppningsvis stimulera till ett vidgat användningsområde där den vuxne ser möjlighet att variera uppgifter och använda fler program.

Överläggen är anpassade till olika program som används vid specialskolor och datatek.* Till varje överlägg finns en beskrivning av hur det kan användas med barn och ungdomar, och vilket program det är gjort för. Det finns tips om anpassningar så att varje överlägg kan passa personer med olika funktionsnedsättning samt fler åldrar. Adresser till olika återförsäljare finns också med.

Överläggen laddas hem från FlexiForum (www.handitek.se/flexi) eller beställs på CD, och installeras sedan i Flexiladdaren. De kan installeras både i Flexiladdaren 3 och Flexiladdaren 4) Överläggen skrivs sedan ut på en A3- eller A4-skrivare.

Initiativtagaren till ”Tryck rätt – lek lätt” är Anita Hildén. Följande entusiaster har

sammanställt materialet: Anita Hildén, Jenny Hammarlund, Gunilla Leander Persson, Jenny Hammarlund, Annika Pilups, Marita Angermund och Birgitta Wikström.

Tack till Jenny Berglund, Handitek som gjort materialet tillgängligt på Internet.

Frågor kring detta material besvaras av Specialpedagogiska institutet, Läromedel Göteborg, eva.olsson@sit.se

Eva Olsson

* Datatek är en verksamhet som oftast ligger i anslutning till Habiliteringen eller olika resurscentrum.

Datateken har till uppgift att sprida kunskap om vad datorn ger för möjligheter till lek. De besöks av barn och ungdomar mellan 2 och 20 år, alla med olika behov av individuellt bemötande.

(4)

Flexiboard och Flexiladdaren

Den första Flexiboard-modellen kom redan 1995. Den kallas numera för PS/2 eftersom den ansluts till datorns

tangentbordsport (och serieport). Den nuvarande modellen heter Flexiboard USB och ansluts via datorns USB-port.

Programmet Flexiladdaren används för att göra överlägg till Flexiboard. Den senaste versionen, Flexiladdaren 4, har flera nya funktioner jämfört med Flexiladdaren 3 och är anpassad för att fungera säkert och bra även i operativsystemen Windows 2000 och Windows XP.

Överlägg som är gjorda med Flexiladdaren 3 kan flyttas över till Flexiladdaren 4.

Överlägg som är gjorda i Flexiladdaren 4 kan inte flyttas över till Flexiladdaren 3.

Flexiladdaren 4 kan användas till både Flexiboard PS/2 (tillverkade före 2003) och till Flexiboard USB (tillverkad från 2003). Flexiladdaren 3 kan bara användas till

Flexiboard PS/2.

Mer information om Flexiboard och Flexiladdaren finns på www.gewa.se och www.handitek.se.

På FlexiForum www.handitek.se/flexi finns det tips och idéer om hur man kan använda Flexiboard. Där kan man även ladda hem färdiga överlägg. Under rubriken Datateksprojektet finns t ex överlägg till programmen Nallelek, Knacka på och Pippi (det första programmet).

Överläggen till Nallelek, Knacka på och Pippi är gjorda för att användas ihop med ett program som heter ClickIt! Player. Även i ”Tryck rätt – lek lätt” finns överlägg som ska användas ihop med ClickIt! Player. Det gäller överlägg till programmen Nallelek och Från par till par.

På ett fåtal datorer fungerar tyvärr inte programmet ClickIt! Player. Problemet löses genom att installera det riktiga ClickIt! och spara om alla "watch spots". (Se ClickIt!'s bruksanvisning.)

Tekniken ställer krav på användaren – såväl barnet som den vuxne. Användarnas datorer reagerar inte alltid som man vill, det kan bero på ålder, fabrikat, innehåll som kolliderar, eller annat som kan variera även om det inte syns utanpå.

(5)

Allmänna tips när man använder överlägg

Flexiboard används för att göra datorprogram tillgängliga för barn med

funktionshinder. Flexiboard kan vara ett hjälpmedel på olika sätt för olika barn genom att den underlättar pedagogiskt, motoriskt eller perceptuellt. Det finns också många möjligheter att göra individuella överlägg för barn för att uppnå ett speciellt syfte.

Man kan använda sig av bilder, saker att känna på, punktskrift mm. som hjälper personen att orientera sig på plattan Man kan även använda olika typer av plastformar att lägga saker i tex. kulor, pengar, olika geometriska former etc.

Ett överlägg med bilder på favoritsånger som kopplas ihop med en vanlig musik cd- skiva ger möjlighet att själv välja vad han/hon vill lyssna på.

När du plastar in överläggen bör du använda matt plast som ej ger reflexer.

För de barn som har ”svag tryckning” kan man plasta enbart på en sida. Lägg två överlägg med bilden utåt i plasten och dela sedan på dem.

När du gör taktila överlägg - gör ett hål i mitten på tryckytan, då reagerar plattan lättare.

Överläggen kan också förses med punktskrift.

Ett annat alternativ är att markera tryckpunkten med små plastduttar som finns transparanta eller orange. De kallas märkduttar och finns att köpa från

www.irishadar.se/butiken.

För vissa barn och ungdomar kan det underlätta att markera runt bilder/figurer med svart tuschpenna. På det sättet är det lättare att veta var man ska trycka.

Klipp bort övre högra hörnet på överlägget. Det underlättar när du skall byta överlägg. En person med grav synskada får då veta vad som är upp eller ner på ett överlägg och kan därmed klara av att byta överlägg själv.

Du kan fästa överläggen på Flexiboard med gardinklämmor eller häftmassa så att de ej glider iväg.

Fäst en liten bild på baksidan av överlägget för att komma ihåg vilket program som överlägget tillhör .

(6)

Bokstavslek

Bokstavslek - Alfabetet VERSALER Bokstavslek - Tangentbord gemener Dessa överlägg är gjorda för programmet Bokstavslek. De flesta kan även

användas för vilket program som helst där man kan skriva in text. (Överläggen ingår även i ”Datateksöverläggen”, vilka kan laddas hem från FlexForum.)

1 Bokstavslek – QWERTY

2 Bokstavslek – Alfabetet VERSALER 3 Bokstavslek – Alfabetet gemener 4 Bokstavslek – Bokstavsbilder

5 Bokstavslek – Tangentbord VERSALER 6 Bokstavslek – Tangentbord gemener

SYFTE

Bokstäverna är stora för att underlätta för barn och ungdomar att hitta dem. Den stora tryckytan underlättar för de som har svårighet att trycka på tangentbordet.

Överlägget har glada färger för att locka till användning. För barn och ungdomar som eventuellt kommer att använda tangentbordet i framtiden, kan det vara lämpligt att ha bokstäverna i tangentbordsordning redan på styrplattan.

TIPS/ANPASSNINGAR

För barn och ungdomar med synskada kan överlägget kompletteras med punktskrift under bokstäverna.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Bokstavslek Producent: Lära Mera AB www.laramera.se

(7)

Pinos dagbok

Pino - Lek

Dessa överlägg är gjorda för programmet Pinos dagbok.

7 Pino – Lek 8 Pino – ADL 9 Pino – Gör

SYFTE

Med överläggen kan man välja vilken av bilderna i Pinos dagbok som man vill titta på. Det finns olika aktiviteter på bildsidorna och genom att välja en viss bild kan man sätta igång aktiviteten på bilden. För att välja ny aktivitet på samma bild tryck på knappen Aktivitet.

TIPS/ANPASSNINGAR

Överlägget kan kompletteras med taktila symboler, t ex boll och bil.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Pinos dagbok Producent: Pinolek www.hargdata.se

(8)

Sifferlek

Sifferlek – Lätt Med bilder 1-4 Sifferlek – Svår 1-9

Sifferlek - Garage

Dessa överlägg är gjorda för programmet Sifferlek. (Överläggen ingår även i

”Datateksöverläggen”, vilka kan laddas hem från FlexForum.) 10 Sifferlek – Fiskar

11 Sifferlek – Lätt Med bilder 1-4 12 Sifferlek – Medel Med bilder 1-6 13 Sifferlek – Svår Med bilder 1-9 14 Sifferlek – Lätt 1-4

15 Sifferlek – Medel 1-6 16 Sifferlek – Svår 1-9 17 Sifferlek – Garage 18 Sifferlek – Domino

Överläggen 11-13 visar siffror samt bilder som illustrerar den mängd resp siffra motsvarar. Överläggen 14-16 visar enbart siffror.

Överlägget Sifferlek -Domino fungerar som två kontakter. Tryck på vagnen för att välja rätt vagn och tryck på loket när vagnen ska flyttas. Programmet ska vid detta överlägg vara inställt på kontaktstyrning.

(9)

Om du har Flexiladdaren 3 ska överlägget Sifferlek - Garage ska skrivas ut från setet Tryck rätt – lek lätt UTSKRIFT.

SYFTE

Med dessa överlägg kan barn som har svårigheter att hitta på tangentbordet eller svårt att använda tangentbord på grund av nedsatt motorik enklare trycka på rätt siffra.

TIPS/ANPASSNING

I början kan man välja överlägg med ett litet antal siffror. Överläggen med

bildillustrationer passar de som behöver konkretisera vad antalet står för men klarar sig utan att räkna konkreta föremål.

Överläggen kan förses med punktskrift eller små taktila föremål

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Sifferlek Producent: Lära mera AB www.laramera.se

(10)

Bild och ljud

FlexiView – Bild och ljud

Detta överlägg är gjort för programmet FlexiView.

19 FlexiView – Bild och ljud

Tryck på en bild och hör ljudet av t ex vattenplask.

SYFTE

Syftet med det här överlägget är att skapa tillfällen till samtal utifrån bild och ljud.

TIPS/ANPASSNINGAR

Man kan även ha bilder bredvid och matcha bild med bild eller matcha ord/punktskrift med bilderna på överlägget.

Överläggen kan ha olika svårighetsgrad. Börja med två-tre tryckytor som är

placerade en bit ifrån varandra. Det är viktigt att det finns ytor på plattan utan aktivitet eller ljud. Det här gör barnet/ungdomen nyfiken och stimulerar till att undersöka plattan samtidigt som han/hon blir uppmärksam på vad som sker med händerna.

Vid fortsättning så behåll tryckytorna och modifiera aktiviteten istället. Spara personens favorityta, den bild som aktiveras mest. Lagom växlande aktiviteter fungerar bäst.

Det finns stora möjligheter att skapa överlägg utifrån personens intresseområden, musik, olika billjud, djurläten, aktivitetsljud osv. En mängd ljud finns på CDn Ljudbanken (beställs från Specialpedagogiska institutet).

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: FlexiView Producent: Handitek www.gewa.se

(11)

Djur

Musse – Djur

Detta överlägg är gjort för programmet Musse.

21 Musse – Djur

Tryck på den gröna knappen och lyssna på ett djurläte. Ange vilket djur det är genom att trycka på motsvarande bild. Om man har valt rätt djur visas bilden på skärmen och dess läte hörs. Om man har valt fel händer ingenting.

SYFTE

Att kombinera ljud och bild.

TIPS/ANPASSNINGAR

Här beskrivs hur sekvensen är gjord i Musse, om du vill göra en liknande övning med andra bilder och ljud:

Bild 1: Frågetecken (eller annan frågesymbol) Ljud 1: Gris-ljud

Bild 2: Gris-bild Ljud 2: Gris-ljud Bild 3: Frågetecken Ljud 3: Hund-ljud Bild 4: Hund-bild Ljud 4: Hund-ljud Bild 5: Frågetecken Ljud 5: Katt-ljud Bild 6: Katt-bild Ljud 6: Katt-ljud Bild 7: Frågetecken Ljud 7: Kyckling-ljud Bild 8: Kyckling-bild Ljud 8: Kyckling-ljud

(12)

För att denna övning ska fungera måste Direktval av bild och ljud i ordning vara valt. Gå till Inställning-menyn och välj Sekvens och sedan Styrsätt. Välj Direktval av bild och ljud i ordning i den dialogruta som visas.

Gör överlägget taktilt genom att sätta en fönsterlist (tätningslist) runt rutorna. I rutorna kan du sedan ställa ett litet leksaksdjur.

Gör egna varianter på denna övning med bilder och ljud från t ex Bildbanken och Ljudbanken (beställs från Specialpedagogiska institutet).

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Musse Producent: Specialpedagogiska institutet www.butiken.sit.se

(13)

Dockor

Musse – Dockpr

Detta överlägg är gjort för programmet Musse.

22 Musse – Dockor

Tryck på den gula knappen och lyssna på en beskrivning av en docka. Ange vilken docka det är genom att trycka på motsvarande bild. Om man har valt rätt docka visas den på skärmen och en muntlig bekräftelse spelas upp. Om man har valt fel händer ingenting.

SYFTE

Att matcha en beskrivning av en bild med bilden.

TIPS/ANPASSNINGAR

Här beskrivs hur sekvensen är gjord i Musse, om du vill göra en liknande övning med andra bilder och ljud:

Bild 1: Frågetecken (eller annan frågesymbol)

Ljud 1: Ljudfil med beskrivning av en docka: Docka1-fråga Bild 2: Docka1-bild

Ljud 2: Docka1-bekräftelse Bild 3: Frågetecken Ljud 3 Docka2-fråga Bild 4: Docka2-bild

Ljud 4: Docka2-bekräftelse Bild 5: Frågetecken Ljud 5: Docka3-fråga Bild 6: Docka3-bild

Ljud 6: Docka3-bekräftelse Osv…

(14)

För att denna övning ska fungera måste ”Direktval av bild och ljud i ordning” vara valt. Gå till Inställning-menyn och välj Sekvens och sedan Styrsätt. Välj Direktval av bild och ljud i ordning i den dialogruta som visas.

Utveckla övningen genom att lägga in fotografier på t ex klasskompisarna. Till fotografierna kan man spela in egna ljudfiler som t ex ”Jag har mörkt hår. Jag har glasögon. Vem är jag?”. Som bekräftelse på att man har valt rätt kan man spela in

”Rätt, det är Lisa som har mörkt hår och glasögon.”

Man kan även träna begrepp som lång och kort, stor och liten, rund eller fyrkantig.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Musse Producent: Specialpedagogiska institutet www.butiken.sit.se

(15)

Från par till par

Par till Par – Fyra Par till Par – Sex

Dessa överlägg är gjorda för programmet Från par till par.

23 Par till par – Fyra 24 Par till par – Sex

Spela memory med fyra eller sex kort. Tryck på överlägget istället för på skärmen för att vända ett kort.

ClickIt! Player

Dessa överlägg är gjorda för att användas ihop med ett program som heter ClickIt!

Player. ClickIt! Player behövs för att omvandla tangentbordskommandon från Flexiboard till musklick i Från par till par.

OBS! Det måste vara rosa färg på memoryrutorna och vit bakgrund, annars fungerar inte överläggen.

Tyvärr fungerar inte ClickIt! Player på alla datorer. ClickIt! Player ska ställa in sig dels för rätt program (Från par till par) och dels för den aktuella skärmbilden. Det är den sistnämnda inställningen som inte alltid fungerar.

På dessa överlägg kan man manuellt ställa in ClickIt! Player för rätt skärmbild genom att trycka på den gröna knappen ”Aktivera ClickIt!”. (Om inställningen fungerar automatiskt kan man alltså ta bort den gröna knappen på resp överlägg.) Om detta inte heller fungerar löses problemet genom att installera det riktiga ClickIt!

och spara om alla "watch spots". (Se ClickIt!'s bruksanvisning.)

Macro Magic

Om inte ClickIt! Player fungerar kan programmet Macro Magic användas för att omvandla tangentbordskommandon från Flexiboard till musklick i Från par till par.

(16)

Instruktioner för nerladdning och användning av Macro Magic finns på FlexiForum www.handitek.se/flexi/text/tr-ll_mm.htm.

Listan Par till Par i Macro Magic måste vara aktiv för att överläggen ska fungera.

Macro Magic fungerar ej tillsammans med Flexiboard USB.

OBS! Skärmen ska vara inställd på 800*600 bildpunkter annars hamnar inte muspekaren på rätt ställe.

SYFTE

Barn och ungdomar som inte kan styra datormusen eller har en grav synnedsättning kan spela memory.

TIPS/ANPASSNINGAR

Markera de färgade rutorna genom att klistra fast taktila remsor, så kan en gravt synskadad person spela memory tillsammans med andra.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Par till Par Producent Lära Mera AB www.laramera.se

(17)

Nallelek

Sifferlek – Lätt Med bilder 1-4 Sifferlek – Svår 1-9

Dessa överlägg är gjorda för programmet Nallelek.

25 Nallelek – Kläder

26 Nallelek – Baby med napp 27 Nallelek – Clown

28 Nallelek – Humla 29 Nallelek – Spindel 30 Nallelek – Traktor

Nallelek ska vara inställd på svårighetsgrad Lätt.

Överlägg 25 Nallelek – Kläder används för att klä på nallen. Tryck först på mössa, tröja eller byxa. Tryck sedan på nallens huvud, bål eller ben.

Överlägg 26–30 används för att ”rita klart bilden”. Tryck på t ex nappen (överlägg 25) längst ned på överlägget och sedan på den plats på överlägget där nappen ska placeras.

Om du har Flexiladdaren 3 ska alla överlägg skrivas ut från setet Tryck rätt – lek lätt UTSKRIFT.

ClickIt! Player

Dessa överlägg är gjorda för att användas ihop med ett program som heter ClickIt!

Player. ClickIt! Player behövs för att omvandla tangentbordskommandon från Flexiboard till musklick i Nallelek.

Tyvärr fungerar inte ClickIt! Player på alla datorer. ClickIt! Player ska ställa in sig dels för rätt program (Nallelek) och dels för den aktuella skärmbilden. Det är den

sistnämnda inställningen som inte alltid fungerar.

Problemet löses genom att installera det riktiga ClickIt! och spara om alla "watch spots". (Se ClickIt!'s bruksanvisning.)

(18)

Macro Magic

Om inte ClickIt! Player fungerar kan programmet Macro Magic användas för att omvandla tangentbordskommandon från Flexiboard till musklick i Nallelek.

Instruktioner för nerladdning och användning av Macro Magic finns på FlexiForum www.handitek.se/flexi/text/tr-ll_mm.htm.

Listan Nallelek i Macro Magic måste vara aktiv för att överläggen ska fungera.

Macro Magic fungerar ej tillsammans med Flexiboard USB.

OBS! Skärmen ska vara inställd på 800*600 bildpunkter annars hamnar inte muspekaren på rätt ställe.

SYFTE

Barn och ungdomar som inte kan styra datormusen kan spela Nallelek.

TIPS/ANPASSNINGAR

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Nallelek Producent: Lära Mera AB www.laramera.se

(19)

Kul med Jokus

Kul med Jokus - Dromefant Kul med Jokus - Ansiktet

Dessa överlägg är gjorda för programmet Kul med Jokus.

31 Kul med Jokus – Dromefant 32 Kul med Jokus – Ansiktet

Överläggen ska förses med taktila kännetecken (se avsnittet TIPS/ANPASSNINGAR nedan).

Överlägget 31 Kul med Jokus – Dromefant används för att experimentera man med fantasidjur.

Överlägget 32 Kul med Jokus – Ansiktet används för att bygga ett ansikte på bildskärmen. När man trycker på de olika delarna byggs ansiktet, och beroende på kombinationen av ögon och mun så skapas ett ansikte med olika känslouttryck.

SYFTE

Att ge barn med en grav synskada eller barn med behov av stora tryckytor en möjlighet att utforska ett ansikte med olika känslouttryck eller möjligheten att skapa fantasidjur eller riktiga djur.

TIPS/ANPASSNINGAR

Till överlägget ”Ansiktet” ska man klippa ut ett ansikte i tyg eller något passande material. Klipp ut hål för ögon och mun så att hela ansiktet passar att lägga uppe på överlägget. Märk ut de grå ytorna med olika taktila kännetecken.

Till överlägget ”Dromefant” gör ska man klistra taktila kännetecken på de grå rutorna och färgade taktila rutor på de färgade fyrkanterna. När barnet/ungdomen är aktiv med ett djur som står på fyra ben ska Flexiboard placeras normalt. När man leker med ett djur eller en figur som står upp ska Flexiboard ställas på högkant. På det sättet kan samma överlägg användas till alla figurerna i programmet och

(20)

barnet/ungdomen kan få uppleva och lära sig begrepp som först, mitten, sist och högst upp, mitten och längst ner etc.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: Kul med Jokus Producent: Lära Mera AB www.laramera.se

(21)

Två får

FlexiView – Två får

Detta överlägg är gjort för programmet FlexiView.

33 FlexiView – Två får

Överlägget är en saga som man kan lyssna till och samtidigt känna på taktila bilder på överlägget. Hur överlägget görs taktilt beskrivs i avsnittet TIPS/ANPASSNINGAR nedan.

Tryck på överläggets första ruta så startar berättelsen och den första bilden visas.

Fortsätt att lyssna till berättelsen genom att välja nästa ruta osv. Uppmana

barnet/ungdomen att kontrollera hur många får som lagt sig. Stick in fingrarna under den nedfällda pappersluckan och känn efter om båda fåren sover.

SYFTE

Att ge barn/ungdomar med grav synskada samt andra barn en möjlighet att ta del av samma saga på lika villkor.

TIPS/ANPASSNINGAR

Klipp ut rutor i wellpapp och klistra små fårskinnsbitar som får illustrera fåren. Klistra så som bilden visar. Limma små täcken av tyg. Den sista rutan är en uppfällbar bit av wellpappen, som en dörr. Under wellpappen klistrar man två fårskinnsbitar under tygtäcket. Bilderna är ritade i programmet ”Paint” och vill visa att man kan rita mycket enkla bilder. Rita andra enkla bilder eller lägg in annat bildmaterial och variera sagan utifrån barnet/ungdomens intresse.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: FlexiView Producent: Handitek www.gewa.se

(22)

Frågelek

FlexiView – Frågelek Spelplan

”Frågelek” är gjort för programmet FlexiView. Det består av ett överlägg och 24 frågekort:

35 FlexiView – Frågelek Spelplan 36- 59 FlexiView – Frågelek …

”Frågelek” är ett tärningsspel där frågorna blir upplästa av programmet. I avsnittet TIPS/ANPASSNINGAR nedan beskrivs hur man gör i ordning spelet.

Spela på följande sätt:

Ordna frågekorten i en hög med snigelkortet sist.

Lägg på överlägget 35 FlexiView – Frågelek Spelplan.

Tryck på boken eller ge barnet/ungdomen startinformation.

Slå med en tärning med färgprickar eller en med prickar i antalet 1 – 3. Turas om att kasta tärningen.

När tärningen visar rött eller tre prickar får man ta ett kort. Kortet stoppas in vid kodläsaren. Tryck på bilden på kortet och frågan läses upp.

Ange svaret genom att trycka på hundens ”Ja” eller ”Nej”. Om svaret är rätt får man behålla kortet. Om svaret är fel ska kortet stoppas tillbaka i högen av kort.

Snigelkortet ska hela tiden ligga i botten.

Den som fått flest kort vinner spelet.

Idén till ”Frågelek” kommer från FlexiSpel, vilket är utvecklat av Eva Malmberg och Rosa Hjelm och finns att köpa från Specialpedagoiska Institutet.

SYFTE

Med dessa överlägg kan barn med grav synskada spela ett tärningsspel med andra synskadade eller tillsammans med en seende kamrat. Spelet kan användas av alla barn.

(23)

TIPS/ANPASSNINGAR

Överlägget 35 FlexiView – Frågelek Spelplan är själva spelplanen och ska skrivas ut. De övriga överläggen är frågekort. När man vill skriva ut frågekorten får man öppna en överlägg i taget och skriva ut den. Skrivaren skriver ut två ark papper varav ett är blankt. Stoppa tillbaka det i skrivaren och återanvänd det. Varje utskrift blir då ett frågekort med en passande kod. Vik papprets kortsida på mitten och vik pappret därefter i tre delar så att du får 6 lika stora biter. Klipp ut den sjättedel där bild och kod finns. Plasta in sex kort i taget och klipp ut dem. Klipp bort övre högra hörnet på varje kort så vet ett gravt synskadat barn vad som är upp respektive ned. Inplastade håller de betydligt längre.

Om det är för mycket med 24 kort i ett spel väljer man ut färre antal kort. Kom ihåg att snigelkortet avslutar och ska vara med.

Om du önskar göra ett tärningsspel med start och mål skaffar du färgade självhäftande prickar och sätter dem mellan bilderna. Målet är snigeln.

Barnet/ungdomen kan då få ta ett kort när de står på en bild eller slår en viss siffra.

Rätt svar ger ett nytt slag med tärningen.

När du spelar med ett gravt synskadat barn gör du taktila prickar. Välj gärna ett material som är ett par millimeter i tjocklek. Som spelpjäser använder ni korta

knappnålar med olika stora huvuden. De kan stickas fast på den plats där deltagarna placerar sig och det blir lätta att veta var de olika deltagarna befinner sig.

Markera också något litet taktilt mellan lamporna på kodläsaren så att

barnet/ungdomen lätt orienterar sig och vet var han/hon ska trycka för att få höra frågan.

Med tanke på små fingrar ligger svaren nära varandra i nederkant.

TILL DENNA ÖVNING BEHÖVS

Program: FlexiView producent: Handitek www.gewa.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :