DATOR KUNSKAP OFFICE

Full text

(1)

DATOR

OFFICE

2010

KUNSKAP

(2)

Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se:

1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur.

2. Skriv artikelnumret, 1255, i sökrutan och klicka på Sök.

3. Klicka på titeln Datorkunskap Office 2010.

4. Klicka på filen 1255.zip högst upp på sidan.

5. Klicka på Spara för att spara filen på din dator.

6. Välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara.

7. När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren.

Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet 1255. Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp på din hårddisk.

Copyright © Docendo AB

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS- avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbild- ningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet.

Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag.

Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Tryckeri: Fälth & Hässler, Sverige 2011 Första upplagan, första tryckningen ISBN: 978-91-7207-937-3

Artikelnummer: 1255

Författare: Iréne Friberg, Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen

Omslag: Malina Andrén

(3)

3

1 Människan och datorn ... 11

Datorn i samhället ... 11

IT och samhället ... 11

Datorn i hemmet ... 12

Persondatorn och miljön ... 12

Återvinning av datorer ... 13

Datasäkerhet ... 13

Magnetism ... 13

Stöldskydd ... 14

Skydd mot intrång ... 14

Lösenord ... 14

Användaridentitet i nätverk ... 14

Sunt förnuft ... 15

Virus ... 15

Bakdörrsprogram ... 15

Hur sprider sig virus? ... 16

Skydd mot virus ... 16

Personlig integritet ... 16

Datainspektionen ... 16

Datalagen ... 16

Personuppgiftslagen ... 17

Upphovsrätt ... 17

Internetlagstiftning ... 17

Arbetsmiljön och datorn ... 18

Ergonomi ... 18

Arbeta med tangentbord ... 19

Arbeta vid bildskärmen ... 19

Flimriga bildskärmar ... 19

Tillämpningsuppgifter ... 19

2 Datorn och datorns delar ...20

Vad är en dator? ... 20

Olika typer av datorer ... 20

Nätverksdatorer ... 20

Terminaler ... 20

Client/Server ... 20

Superdatorer ... 21

Stordatorer ... 21

Minidatorer ... 21

Persondatorn ... 21

Mac och PC ... 21

Innehållsförteckning

Bärbar dator ... 21

Persondatorns huvuddelar ... 22

Systemenheten ... 22

Centralenheten (CPU) ... 22

Klockfrekvens ... 22

Minnen ... 22

Hårddisken ... 23

Hårdvara ... 24

In- och utdataenheter ... 24

Cd och Dvd ... 24

USB-minne ... 24

Mus ... 24

Klicka med musen ... 25

Muspekarens utseende ...25

Tangentbord ... 25

Tangenterna på tangentbordet ... 26

Joystick ... 27

Modem ... 27

Skanner ... 27

Bildskärmar ... 27

CRT-skärmar ... 27

LCD-skärmar ... 27

TFT-skärm ... 27

Bildskärmsstorlek och pixlar ... 28

Skrivare... 28

Matrisskrivare ... 28

Bläckstråleskrivare ... 28

Laserskrivare ... 28

Plotter – kurvritare ... 29

Upplösning och utskriftskvalitet ... 29

Digitala kameror ... 29

Högtalare och ljud ... 30

Mjukvara – program till datorn... 30

Administrativa program ... 30

Ordbehandlingsprogram ... 30

Kalkylprogram ... 31

Registerprogram och databaser ... 31

Layoutprogram... 31

Presentationsprogram ... 31

Systemprogramvara ... 31

Datorkrångel ... 32

(4)

Garanti ... 32

Startar datorn alls? ... 32

Har du läst datorns manual? ... 32

Har datorn fått virus?... 32

Tillämpningsuppgifter ... 33

3 Operativsystemet Windows (7) ...34

Starta Windows ... 35

Logga in på konto ... 35

Skrivbordet i Windows ... 35

Ikoner ... 35

Aktivitetsfältet ... 35

Knappen Start ... 36

Inställningar i Windows ... 37

Understrukna bokstäver för tangentbordsnavigering ... 37

Starta och avsluta program ... 38

Menyer ... 38

Stänga och öppna fönster ... 39

Om Windows låser sig ...40

Avsluta Windows ...40

Använda menyer och dialogrutor ...40

Bibliotek ... 41

Snabbmenyer ... 42

Start-menyn ... 42

Dialogrutor ... 43

Öppna fönster ...44

Öppna Papperskorgen ...44

Storleksförändra ett fönster ... 45

Flytta ett fönster ... 45

Rullningslister ...46

Maximera och Minimera ett fönster... 47

Kontrollpanelen ... 47

Enkelklick... 47

Ikoner i Kontrollpanelen ...48

Mappar, filer och enheter ... 49

Mappar och enheter ... 49

Lagra filer ... 49

Skicka till ... 49

Visa innehåll ... 50

Öppna och spara ... 50

Filtypsbeteckningar ... 51

Filnamn ... 51

Skapa och spara en fil ... 51

Utforskaren ... 52

Starta Utforskaren ... 52

Fält... 52

Verktygs- och Statusfält ... 52

Verktygsfältet med standardknappar ... 53

Navigera till olika platser... 53

Dolda filer ... 53

Sortera ... 54

Skapa en egen mapp ... 55

Undermappar ... 55

Kopiera filer ... 56

Dra och släpp ... 56

Markera flera filer ... 57

Byta namn på filer ... 57

Ta bort filer och mappar ... 58

Ta bort en mapp ... 58

Avsluta Utforskaren ... 58

Systemverktyg ... 59

Diskdefragmenteraren ... 59

Diskrensning ...60

Hjälpfunktionen i Windows...60

Tillämpningsuppgifter ... 61

Kortkommandon ... 62

3 Operativsystemet Windows (Vista) ...63

Starta Windows ...64

Logga in på konto ...64

Skrivbordet i Windows ...64

Ikoner ...64

Aktivitetsfältet ... 65

Knappen Start ... 65

Verktygsfältet Snabbstart ... 65

Inställningar i Windows ... 65

Understrukna bokstäver för tangentbordsnavigering ...66

Starta och avsluta program ... 67

Menyer ... 67

Stänga och öppna fönster ...68

Om Windows låser sig ...68

Avsluta Windows ... 69

Använda menyer och dialogrutor ... 69

Snabbmenyer ... 71

Start-menyn ... 71

Dialogrutor ... 71

Öppna fönster ... 73

Öppna Papperskorgen ... 73

Storleksförändra ett fönster ... 74

Flytta ett fönster ... 74

Rullningslister ... 75

Maximera och Minimera ett fönster... 76

Kontrollpanelen ... 76

Enkelklick... 76

Ikoner i Kontrollpanelen ... 77

Mappar, filer och enheter ... 78

Mappar och enheter ... 78

Lagring ... 78

Skicka till ... 78

(5)

5

Visa innehåll ... 79

Öppna och spara ... 79

Filtypsbeteckningar ...80

Filnamn ...80

Skapa och spara en fil ...80

Byta namn på filer ... 81

Utforskaren ... 81

Starta Utforskaren ... 81

Fält... 82

Verktygs- och Statusfält ... 82

Verktygsfältet med standardknappar ... 82

Navigera till olika platser... 83

Visa filer på olika sätt ... 83

Information om filerna ... 83

Dolda filer ... 83

Sortera ...84

Skapa en egen mapp ... 85

Undermappar ... 85

Kopiera filer ...86

Dra och släpp ...86

Markera flera filer ... 87

Byta namn på filer ... 87

Ta bort filer och mappar ...88

Ta bort en mapp ...88

Avsluta Utforskaren ...88

Systemverktyg ... 89

Diskdefragmenteraren ... 89

Diskrensning ... 89

Hjälpfunktionen i Windows...90

Tillämpningsuppgifter ... 91

Kortkommandon ... 92

4 Ordbehandling med Word 2010 ...93

Starta Word 2010 ... 93

Skärmbilden ...94

Arbetsytan ...94

Formateringsmarkeringar ... 95

Linjal ... 95

Verktygsfältet Snabbåtkomst ... 95

Zoom-funktionen ... 95

Rullningslister ...96

Visningslägen ...96

Utskriftslayout...96

Helskärmsläsning ...96

Andra visningslägen ... 97

Statusfältet ... 97

Statusfältets delar ... 97

Hjälpfunktionen i Word ... 98

Skapa ett nytt dokument ... 98

Öppna ett dokument ...99

Börja skriva i Word ... 100

Infoga text ... 100

Skriva i Word ... 100

Ta bort ord från en text ... 101

Markera text med musen ... 101

Funktionen Klicka och skriv ... 102

Stavningskontroll ... 102

Ignorera eller lägg till i ordlistan ... 103

Grammatikkontroll ... 104

Automatisk stavning och grammatikkontroll ... 104

Synonymer ... 105

Ångra och gör om ... 106

Spara dokument ... 106

Spara och Spara som ... 107

Spara dokument i olika filformat... 107

Filtypstillägg och filnamn ... 107

Ställ in visning av filtillägg ... 107

Spara i RTF-format... 108

Spara dokument för tidigare versioner av Word ... 108

Stänga ett dokument ... 108

Avsluta Word ... 108

Stycken ... 109

Avstånd före och efter stycken ... 109

Styckeformatera rubriker ... 109

Klipp och klistra ...110

Kopiera med musen...110

Samla och klistra in flera objekt ...110

Urklipp ...110

Visa urklipp ...110

Teckensnitt ...111

Bokstäver och text ...111

Truetype-teckensnitt...111

Teckensnittslistan...112

Teckenstorlek ...112

Välja stil på teckensnitt ...113

Normal, kursiv, fet ...113

Övriga attribut till teckensnitt...113

Ändra skiftläge ...113

Text med kantlinjer och mönster ...114

Förhandsgranska ...114

Utskriftsalternativ ...115

Egenskaper ...115

Sidintervall ...115

Kopior ...115

Skala ...115

Markeringar ...116

Marginaler och orientering ...116

Skriva ut dokument ...116

Skriva ut på båda sidor av pappret ...116

Justering av text ...117

Styckeformat ...117

(6)

Vänsterjustera text ...117

Marginaljustera text ...117

Centrera text ...117

Högerjustera text ...118

Radavstånd ...118

Radavstånd i Word ...118

Indrag med linjalen ...119

Hängande indrag ...119

Första radens indrag ... 120

Spalter ... 120

Skapa en punktlista ... 120

Ändra i en punktlista ... 121

Numrerad lista ... 121

Flernivålista ... 121

Tabbar ... 122

Ställa in tabbar med hjälp av linjalen ... 122

Utfyllnad till tabb ... 123

Avstavning... 123

Automatisk avstavning ...124

Manuell avstavning ...124

Sök och ersätt text i dokument ... 125

Markera text med färgöverstrykning ... 127

Ta bort en färgöverstrykning ... 127

Blanksteg och bindestreck ... 127

Autokorrigering ... 128

Ta bort ord från autokorrigeringen ... 129

Tabeller ... 130

Skapa en tabell ... 130

Tabellsymboler ...131

Tabellverktyg ...131

Ändra radhöjden med musen ... 132

Ändra kolumnstorlek ... 132

Markera celler ... 132

Ta bort tabelldelar ... 132

Flytta tabell ... 133

Lägga till nya kolumner och rader ... 133

Snabbkommando för tabeller ... 133

Mallar ... 134

Dokumentmallar på datorn ... 134

Tema ... 134

Lägga till teman ... 135

Använda dokumentmall ... 135

Ändra befintlig dokumentmall ... 136

Ta bort dokumentmall ... 136

Words befintliga formatmallar ... 136

Brytningar ... 137

Sidbrytningar ... 137

Avsnittsbrytningar ... 137

Infoga och ta bort brytning ... 138

Sidhuvud ... 138

Infoga sidhuvud... 138

Sidfot ... 139

Bilder och objekt ... 139

Objekt ... 139

Vad är ett objekt? ... 139

Lägga till figurer ... 139

Rektangel ... 140

Flytta ett objekt ... 140

Ändra storlek på ett objekt... 140

Fyll ett ritat objekt med färg ... 140

Infoga ClipArt-bilder ...141

Ändra storlek på bild ... 142

Om trycksaker och layout ... 142

Budskapet... 142

Tillämpningsuppgifter ... 143

Kortkommandon ... 144

5 Kalkylering med Excel 2010 ...145

Starta Excel ... 145

Skärmbilden, arbetsytan och deras delar ... 146

Verktygsfältet Snabbåtkomst ... 146

Menyfliksområdet ... 147

Kontextflikar ... 147

Markören ... 147

Flytta markören via tangentbordet ... 148

Med tangenten Enter ... 148

Med piltangenter eller tangenten Tabb ... 148

Flytta markören med musen ... 148

Markera cellområde ... 148

Markera med musen... 149

Markera med hjälp av tangentbordet ... 149

Formelfältet ... 149

Funktionen Autosumma ... 150

Använda bladflikar ... 150

Rullningslister ... 151

Statusfält ... 151

Använda zoomningsverktyget ... 151

Ändra visningssätt ... 152

Helskärm ... 152

Hantera fönstervyn ... 152

Ångra ... 152

Ångra flera steg ... 153

Gör om ... 153

Stänga arbetsbok ... 153

Backstage-vyn... 153

Skapa en ny arbetsbok, skriv och spara ... 154

Avsluta Excel ... 154

Öppna arbetsbok ... 155

Autojustera kolumnbredd ... 155

Summering ... 155

(7)

7

Spara en arbetsbok ... 156

Spara första gången ... 156

Ogiltiga tecken i filnamn ... 156

Spara en befintlig arbetsbok på annan plats ... 157

Spara en befintlig arbetsbok med ett annat namn (skapa en kopia) ... 157

Ta bort arbetsbok ... 157

Autofyll ... 157

Alternativknapp ... 158

Förhandsgranska ... 159

Förhandsgranska ett kalkylblad ... 159

Skriva ut en arbetsbok ... 160

Utskriftsalternativ ... 161

Skriva ut blad ... 161

Enkel- eller dubbelsidig utskrift ... 161

Sorterat ... 161

Sidorientering ... 161

Pappersstorlek ... 162

Marginaler ... 162

Skalning ... 162

Centrera vågrätt och lodrätt ... 162

Ange utskriftsområde ... 163

Ta bort utskriftsområde ... 163

Sidhuvud och sidfot ... 163

Arbeta med funktioner ... 165

Funktionen SUMMA ... 165

Fler vanliga funktioner ... 165

MEDEL ... 165

Formler ... 168

Skriva en formel genom att klicka på celler ... 169

Kopiera formler ... 170

Vanliga fel vid formelskrivning ... 171

Likhetstecknet är viktigt ... 171

Om du glömt parenteser ... 172

Hänvisning till en cell som innehåller text ... 172

Cirkelreferens ... 172

Rader och kolumner ... 173

Markera en rad eller kolumn ... 173

Markera flera rader och kolumner ... 173

Infoga rader ... 173

Infoga kolumner ... 173

Inställning av radhöjd ... 173

Inställning av kolumnbredd ...174

Autopassa ...174

Dölja kolumner eller rader ...175

Ändra radhöjd eller kolumnbredd med musen ...175

Formatera text och celler ...176

Fet stil ...176

Ändra storlek på text ... 177

Ändra teckensnitt ... 178

Ändra utseende på text via menyflik ... 178

Centrera, vänsterjustera och högerjustera ... 179

Färger och mönster ... 180

Teckenfärg ... 181

Kantlinjer ... 181

Talformat ... 182

Stavningskontrollera en arbetsbok ... 183

Diagram ... 184

Skapa ett stapeldiagram ... 184

Ändra färg och utseende på diagram ... 185

Infoga diagramrubrik ... 186

Förklaringsrutan ... 186

Storleksförändra diagram ... 187

Flytta diagram ... 187

Radera diagram ... 187

Formatera diagram ... 188

Ändra färger på staplar ... 188

Ändra diagramtyp ... 188

Objekt ... 189

Vad är ett objekt? ... 189

Ritverktygen ... 189

Infoga objekt ... 189

Förändra ett ritat objekt ... 190

Radera ett objekt ... 190

Fyll ett ritat objekt med färg ... 190

Infoga ClipArt ... 190

Ändra storlek på objekt ... 191

Ta bort ett objekt ... 191

Tillämpningsuppgifter ... 192

Kortkommandon ... 193

6 Presentationer med PowerPoint 2010 ... 194

Vad är ett presentationsprogram? ... 194

Starta PowerPoint ... 194

Skärmbilden, arbetsytan och deras delar ... 195

Namnlisten ... 195

Verktygsfältet Snabbåtkomst ... 196

Flikar och menyer ... 196

Bilder och Disposition ... 196

Anteckningsrutan ... 196

Statusfältet ... 197

Använda zoomen ... 197

Steglös zoom ... 197

Skapa en presentation ... 198

Välja layout ...200

Infoga en ClipArt-bild ...200

Visningslägen ... 201

Normalläget ... 201

Bildsorteringsläget ... 201

Bildspelsläget och Läsvy... 202

(8)

Anteckningssidor ... 202

Växla mellan bilder i visningslägen ... 202

Färdig eller tom bildlayout? ... 203

Lägg till en tom bildlayout ... 203

Skriva in text i en textruta ... 203

Skapa en textruta för text ... 203

Formatera text ...204

Fet stil ...204

Kursiv stil ...204

Understrykning ...204

Genomstrykning...204

Skugga ... 205

Ändra skiftläge ... 205

Ändra teckensnitt ... 205

Teckenstorlek ... 205

Att flytta text med Dra- och släpp-metoden ...206

Justera text ...206

Centrera ... 207

Marginaljustera ... 207

Infoga, flytta och storleksförändra bildobjekt ... 207

Skala bildobjekt ... 208

Grafik ...209

Rita i PowerPoint ...209

Rita fyrkanter och cirklar ...209

Rita en rektangel ...209

Rita en kvadrat ... 210

Rita en ellips och en cirkel ... 210

Färglägga bildobjekt ... 210

Ta bort figurfyllning ...211

Bakgrundsfärg på presentationen ...211

Tona bakgrundsfärgen ... 212

Att skriva ut en presentation ... 213

Förhandsgranska utskriften ... 213

Välj utskriftsformat för presentationen ... 214

Åhörarkopior ... 214

Utskriftformat för overhead, diabild och banderoll ... 214

Ändra bildens orientering: stående eller liggande ... 215

Overhead ... 215

Formgivning efter mallar ... 216

Ladda ner en onlinemall ...217

Växla mellan teman och tillgängliga mallar ...217

Infoga hyperlänk ...217

Skapa hyperlänkar mellan presentationer ... 218

Upphovsrätt och WWW ... 218

Lagstiftning och ny teknik ... 219

Stäng PowerPoint ... 219

Tillämpningsuppgifter ... 220

Kortkommandon ... 224

7

Registerhantering med Excel 2010 ...225

Skapa ett register ...225

Starta Excel 2010 ...225

Utforma ett enkelt register ...225

Lägga till poster... 226

Vad är ett fält? ... 227

Riktlinjer för listor ... 227

Sök och Ersätt ... 228

Ändra databasens struktur ... 229

Anpassa kolumnbredd automatiskt ... 229

Ändra postinformation ... 230

Ta bort fält ... 230

Förhandsgranska och skriva ut ... 230

Förhandsgranska ... 230

Sidbrytning ... 231

Skala sidan ... 232

Skriv ut markering ... 233

Marginaler, sidhuvud och sidfot ... 233

Arbeta med sortering ...234

Poster och tomma celler ... 235

Sortera kolumnvis ... 235

Autofilter ... 236

Anpassat autofilter ... 237

Ta bort filter ... 239

Avancerat filter ... 239

Och/eller förhållanden ...241

Jokertecken ... 242

Använda formler för att filtrera listor ... 243

Formulär ... 244

Lägga till poster med ett formulär ... 244

Villkor ... 246

Radera en post med hjälp av ett formulär ... 246

Formulär i listor med formler ... 247

Delsummor ... 248

Sortera och använda delsummor ... 250

Spara arbetsbok med lösenord... 251

Öppna arbetsbok med lösenord ... 252

Ta bort lösenord ... 252

Skydda blad ... 253

Ta bort skydd från blad ...254

Låsa vissa celler i ett kalkylblad ...254

Återställ kalkylbladet ... 255

Skydda arbetsbok ... 255

Låsa fönsterrutor ...256

Låsa upp fönsterrutor ...256

Databasfunktioner ...256

Använda en databasfunktion ...256

Användbara databasfunktioner ... 259

Tillämpningsuppgifter ... 260

(9)

9

8 Nätverk ... 261

Vad är ett nätverk? ... 261

Dela på lagringsutrymme och andra resurser ... 261

Elektronisk post i nätverk ... 262

Mötesbokning och konferenser ... 262

Olika typer av nätverk ... 262

Terminaler och klient-server ... 262

Bygga upp nätverk ... 263

Lokala nätverk (LAN) ... 263

Nätverkstopologi ... 263

Bussnät ... 263

Stjärnnät ...264

Distribuerad stjärna...264

Ringnät ...264

Datanät över större områden (WAN) ...264

Tillämpningsuppgift...264

9 Söka information på internet ...265

Vad är internet? ... 265

Användningsområden för internet ... 265

E-post ... 265

World Wide Web ... 266

Diskussionsgrupper ... 266

Chatt ... 267

Skype ... 267

FTP ... 267

Elektronisk handel ... 267

Datakommunikation ... 268

Intranät ... 268

Säkerhet ... 268

Brandvägg ... 268

Kryptering ... 269

Virus ... 269

Vem äger internet? ... 269

Anslutningsmöjligheter ... 269

Modem, uppringd förbindelse ... 270

Teckna abonnemang ... 270

ADSL och fast anslutning ... 270

Att tänka på när du väljer leverantör ... 270

Webbläsare och World Wide Web ... 271

Webbläsare... 271

Ändra utseende på verktygsfält ... 272

Adresser ... 272

Att söka på internet ... 273

Ange startsida ... 273

Visningssätt ... 274

Att surfa på internet ... 274

Navigering ... 274

Öppna webbläsarens hjälpfunktion ... 275

Skriva ut en webbsida ... 275

Att skriva ut en länktabell ... 276

Att söka efter information på internet ... 276

Favoriter ... 277

Ta bort Favoriter ... 277

Att hitta vad du söker ... 278

Söksystem ... 278

Sökbegrepp ... 278

Söktips ... 279

Boolesk sökning ... 280

Stänga webbläsaren ... 280

Tillämpningsuppgift...280

10 E-posthantering ... 281

Starta e-postprogrammet ... 281

Skärmbilden ... 282

Navigeringsfönstret ... 282

Alternativ för navigeringsfönstret ... 283

Mapplistan ... 283

Inkorgen ... 283

Utkorgen... 283

Skickat ...284

Borttaget ...284

Sökmappar ...284

Skräppost ...284

Andra genvägar ...284

E-post ...284

Kalender ... 285

Kontakter ... 285

Uppgifter ... 285

Anteckningar ... 285

Genvägar ... 285

Namnlisten ...286

Statusfältet ...286

Menyfliksområdet ...286

Arkiv ...286

Start ... 287

Anpassningar ...288

Hjälpfunktionen i Outlook ... 289

Att skicka och ta emot e-post ...290

Versaler i e-postmeddelanden ... 291

Smileys ... 291

Grundfunktioner ... 291

Nytt konto för e-post ... 292

E-postformat ... 293

HTML ... 293

Oformaterad text...294

RTF ...294

Skräppostfilter...294

Skapa nytt meddelande ...294

Skriva och skicka e-post ... 295

Radera text ... 295

(10)

Formatera text ... 295

Öppna och stäng ett meddelande ...296

Markera/avmarkera ett meddelande ...296

Markera meddelandet som oläst/läst ...296

Stavningskontroll ...296

Redigera text ... 297

Kopiera och klistra in ... 297

Klippa ut ... 298

Kopiera text från annan källa ... 298

Bifoga filer ... 298

Adressera ...299

Skicka e-post ...299

Skicka kopior av meddelandet ...299

Hemlig kopia ...299

Ta emot e-post ...299

Svara på e-post ...300

Vidarebefordra e-post ...300

Svara alla ...300

Ta bort meddelande ...300

Ångra borttagning ... 301

Brevhantering i Inkorgen ... 301

Ordna efter ... 301

Sortera meddelanden ... 301

Skriv ut ett meddelande ... 302

Skriv ut bifogade filer ... 303

Spara bifogade filer ... 303

Signatur ...304

Skapa signatur ...304

Ta bort signatur ... 305

Hyperlänk ... 305

Ta bort hyperlänk ...306

Adressboken ...306

Skapa en kontakt ... 306

Ta bort kontakt ... 307

Stäng e-postprogrammet ... 307

Tillämpningsuppgifter ... 307

11 Extra övningar ...309

Internetordlista ...312

Sakregister ...314

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :