Verksamhetsberättelse för 2007 Kurdistans Förening i Uppsala

Full text

(1)

0

Verksamhetsberättelse för 2007

Kurdistans Förening i

Uppsala

(2)

1

Verksamhetsberättelse för 2007:

Styrelsen för Kurdistans Föreningen i Uppsala avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret det vill säga från 12 december 2007 till 13 december 2008.

Under året har föreningen haft några nya medlemmar, samt några av våra gamla medlemmar hade inte fått rösträtt pga. ej medlemsavgift betalning.

ÅRSMÖTET:

Årsmötet 2008 ägde rum den 16 december 2007 förenings lokal på Jenny Linds v 63 i Uppsala.

I årsmötet var 33 medlemmar närvarade (namnlistan finns i separat papper).

STYRELSEN: Styrelsen har varit:

Raza Hassan M, Ari Inayat, Dara Kadir, Adiba Seid, Shino Rashid, , Hawar Hawez och Asir kaykaws.

SUPPLEANTER:

Sarwar Sdiq.

Styrelsen har under året haft 7 sammanträden.

ORDINARIE VERKSAMHET:

 Föreningen har haft en kurdisk dans kurs där ifrån har bildat sin dansgrupp.

Hallabja dagen:

Samarbetes kommitté för kurdiska föreningar i Uppsala på minnnade hallabcadagen som beståt 9

föreningar. Vår förening var väldigt aktiv hade tagit mest ansvar i den dagen.

Newroz. Eld & Fest:

Föreningen hade som sin nationalitet eldat upp i 20e mars i gottsunda gipen dagen efter hade en stor fest i fyrispak i både aktiviteterna gemfår med förut hade

mycket mer deltagare o var bättre kvalitet.

Duk i förenings dansgrupp hade del tog i både dager.

(3)

2

Alkohol och drg misbrukning:

”Hur påverkar drogre, alkohol och tobak kroppen och sinne?

Varför tar människor droger?”

de två fråhor var artikel för förenings prågekt mot alkhol och drog som lädade av Piran Rasul som är specialist sjuksköterska på ”drog och alkohol

missbrukning” undervisar dåliga konsekvenser av alkohol och droger.

Plats: kurdistans förenings lokal på Jenny Linds väg 63 i Gottsunda.

Tid: lördagen den 31 maj 2008 kl. 13.00.

Sardasht Dagen

:

Förgreningen hade minnas för kemisk attentaten av irakiska regimen 26.06.1987 på Serdasht som är en kurdisk stad i Iran där var första plast som hade bombarderad med kemiska bobar på början av krig mellan Iran och Irak. Där hundra tals Sevilla hade blivit offer. Vi hade fotograf undervisning i vår lokal två dagrar 28 och 29 juni.

Euro 2008:

UEFA Euro 2008s matcher visade följande i från första gruppspels match till finalen.

Dessa matcher hade vissats med hjälp av en

projektor i föreningens lokal och lokalen var öppet

en timme före matchen, vi bjuder på kaffe, te, kex och drick.

VIVA:

Den 7e juni 2008 började VIVA CUPens första match i staden Gällivare i norra Sverige och Kurdistans fotboll landslag var med i den cupen.

Cupen skulle spela mellan 7/7 till 13/7 i Gällivare.

Kurdistans Föreningen i Uppsala önskade att så

(4)

3

många så möjlig kunna vara med och haja på Kurdistan, genom det kunde föreningen stå på resa kostnaden till de som vill åkade ditt.

Fotboll lag:

Förenings fotboll lag har kommit väl fram i år och har gjort många olika aktiviteter.

Dans grupp:

Dans gruppen utväxlas väldigt bra u nu har 9 medlemmar och bred för vilket aktivitet som helst.

Utflykt:

Vi skulle ha en rolig kurdisk dag tillsammans.

Styrelsen för kurdistans förening hade bestämt att göra en utflykt för sina

medlemmar, och till detta stod föreningen för resa kostnaden och lite mer. Det var söndagen den 2008-07-27.

 Kulturnatt

Kulturnatt fyras av kurdistans Förening med dans och glädja.

Kurdistan Förening deltar i

kulturnatt i 13e september mellan kl 18.00–24.00.

våra aktiviteter är: Uppvisning för kurdiska dans av förenings

dansgrupp och förtretar med kurdisk musik och dans hela kväll.

Filmvisning:

En grupp bestånds arbetare hade åkt till Kurdistan och utfört ett projekt som hjälpar handikappa och de som behöver hjälp. Gruppen hade filmat projektet och ville visa oss all.

Kometen för kurdiska föreningar bjuder föreningarnas medlemmar och

(5)

4

alla som ville titta på den. Den var söndagen den 2a november 2008 kl.14.00

Kurdiska Riksförbundets aktiviteter:

Föreningens styrelse har del tog alla sin förbundens aktiviteter som styrelsen hade bjudit

Årsmöte:

Föreningens styrelse förbereda sig för sin uppgift till årsmöte.

MEDLEMSKAP:

Kurdistans Föreningen i Uppsala har under året varit medlem i följande organisationer: Kurdiska Riksförbundet i Sverige, Förenings råd i Uppsala, Lokala föreningen i Gottsunda, Korpen, SU, Studiefrämjande i Uppsala och Folkuniversitet

Adress: Jenny linds väg 63 Telefon: 0762452314 Postnummer: 756 50

Postadress: Uppsala

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :