Skyddsglasögon för kuskar Sommardesignkontoret Borlänge 2010

Full text

(1)

Skyddsglasögon för kuskar Sommardesignkontoret

Borlänge 2010

(2)
(3)

Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1

02 Uppdraget 2

03 Arbetsprocessen 3

04 Analys

Problemscenario 4

Målgrupp 5

Miljö 6

Belastning 6

Belastningskategorier 7

Produkt till detalj 8-9

Funktionsanalys 10

05 Konceptförslag

Idégenerering 11

Koncept 12-15

Kravlista 16

Viktningsresultat 17

Tester 17

Form follows function 18

Moodboard 19

Formutveckling 20

Slutkoncept 21-22

Färg & material 23

06 Rekommendationer för det fortsatta arbetet

Rekomendationer 24-25

07 English summary 26

08 Projektteam 27-28

(4)
(5)

När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med skarpa uppdrag hos verkliga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för

Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från

högskolor och universitet med olika inriktning.

Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor.

Årets kontor i Dalarna/Gävleborg har bedrivits av GävleDala Designlab. GävleDala Designlab är en satsning inom Stiftelsen Teknikdalen med syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign.

GävleDala Designlab vill också bidra till att fler

designföretag startas i området. Lotta Hernek, Hernek Design, har medverkat som handledare för studenterna i Sommardesignkontoret. Lotta är professionell

industridesigner med många års erfarenhet från branschen, hon har tidigare medverkat vid flertalet Sommardesignkontor i regionen.

Dokumentet i din hand beskriver projektet som studentgruppen genomfört på uppdrag av Schine Innovation AB

.www.gavledaladesignlab.se www.stiftelsenteknikdalen.se www.svid.se

01 Om Sommar- designkontoret

(6)

Företaget

Schine är ett entreprenörföretag som har observerat att kuskar inom

travsporten får synnedsättningar, efter att man tävlat några år. De upptäckte att detta berodde på att

skyddsglasögonen var undermåliga och inte tillräckligt smutsavstötande.

Problem

Trav är en snabb och intensiv sport, där samspelet mellan kusken och hästen är essentiellt. Det är

kuskens uppgift att kontrollera verktygen och hästen för att på ett säkert och snabbt sätt komma i mål först.

Problemet är att på en regnig dag förvandlas

travbanans torra grus till lera. Leran slår upp i kuskens ansikte och täcker för synfältet så verktygen, hästen och konkurrenter inte syns. Detta leder till en farlig situation för både kusk och häst, då kusken måste antingen förlita sig på att hästen hittar målet eller måste släppa tömmarna och dra av sig ögonskyddet för att få fri sikt. Det blir ett beslut om att antingen låta hästen göra jobbet och riskera en olycka eller få smuts in i ögonen som kan ge permanenta synskador.

Uppdragsbeskrivning

Projektet handlar om att ta fram professionella

skyddsglasögon för kuskar. Glasögonen ska ge ett gott skydd för ögonen och bibehålla god sikt under ett helt travlopp, även på en dag då det finns mycket smuts på travbanan. Detta för att kusken inte längre ska behöva välja mellan säkerhet och synen.

02 Uppdraget

(7)

Designprocessen

Vi arbetade enligt designprocessens faser;

problemidentifiering, research, analys, idégenerering, utvärdering & resultat.

När man börjar ett projekt får man en uppdragsgivares problemidentifiering. En designers uppgift är att

kontrollera om uppdragsgivarens syn på problemet är korrekt. Om inte, får man omforma definitionen så man faktiskt löser problemet och ger uppdragsgivaren det de behöver.

I researchfasen så samlar man in fakta om företaget och om problemet. I detta skede så närmar man sig problemet som ett barn som är nyfiket och vill utforska alla vinklar och vrår. Man kan använda sig av intervjuer, marknadsundersökningar, filma problemet mm.

I analysfasen så analyserar man den fakta man kommit över. Man ser över om det är information som saknas och om man bör komplettera. Här analyserar man om man förstått problemets essens och man gör en rad analyser för att kartlägga problemet, kontexten kring problemet och personerna runt problemet. Här kan man använda sig av produkt till detaljanalyser, aktivitetsanalyser, scenarios, funktionslista etc.

I idégenereringen så använder man sig av analysen för att generera idéerna som löser problemet. Här

använder man sig av kreativa metoder som brainstorming, workshop, prototyping etc.

I utvärderingen bestämmer man sedan vilka idéer eller koncept som ska gå vidare. Här så diskuterar man alternativen, man viktar problemen, fördelar och

03 Arbetsprocessen nackdelar för att på ett så objektivt sätt som möjligt

kunna välja ut det bästa konceptet.

Allt detta leder till resultatet. Dock når man oftast inte resultatet på ett sådant här linjärt beskrivet sätt. Utan man måste röra sig fram och tillbaka och i cirklar i processen för att ifrågasätta det man tagit fram. Detta är för att säkerställa att detta är det bästa resultatet. Ju fler cirklar man hinner göra, ju mer utvecklat resultat.

Problemidentifiering Research Analys IdégenereringUtvärdering Resultat

Kontext Produkt Användare

Upplevelse

(8)

Problemscenario

Problemet kring ögonskadorna består av ett

problematiskt scenario. Scenariot består i när kuskarna tränar eller tävlar i trav. De tränar på travbanan, som är ett ellipsformat fält med grus och sand. Sanden och gruset fastnar under hoven på hästen och den kastas upp i ansiktet på kusken. Detta märks tydligare när det är en regnig dag, för då kastas lera upp på kusken istället. Den leran skymmer sikten för kusken. I det här läget tvingas kusken till ett beslut att antingen chansa att hästen kan hitta vägen mellan sina mottävlande och fram till mål eller att kusken måste släppa ena tygel och torka av smutsen från glasögonen eller slita av sig glasögonen helt. Om de chansar och låter hästen gå själv riskerar de att fastna och köra ihop med andra kuskar, detta kan leda till våldamma olyckor. Väljer de att försöka torka av smutsen med handen, så tappar de en viss kontroll över hästen och sin egen stabilitet i sulkyn, plus att det är ingen garanti att de får bort smutsen ordentligt. Kastar de av sig glasögonen riskerar de att få smutsen rakt in i ögonen och få ögonskador.

04 Analys

(9)

Målgrupp

Målgruppen fokuset ligger på under det här projektet är professionella kuskar inom trav. Åldern kan variera mellan 18-60 år och inkluderar både kvinnor och män.

Professionella kuskar är tävlingsmänniskor, de kämpar om sekunderna och pressar hästen och sig själva.

Eftersom allting handlar om sekunder är det extra viktigt för dem att deras utrustning beter sig som den ska. Minsta fel med en produkt och den kastas bort.

Målgruppen är kräsen och kräver mycket av sin utrustning. Detta gör målgruppen intressant att arbeta med, eftersom de är dem som kräver mest och bäst prestanda.

För den här produkten valde vi att rikta in oss på professionella kuskar som målgrupp. Detta för att de är den kategorin inom travvärlden som är kräsnast och kräver mest av produkten. De är vinnarskallar och risktagare. För den här målgruppen så valde vi

värdeord ”rubust, sporty & simple”. De här värdeorden har följt med hela processen.

04 Analys

Vinnarskalle, risktagare & livstil.

(10)

Aktivitet/belastning Hög belastning/aktivitet Lättare belastning/aktivitet Ingen belastning/aktivitet Miljö

Miljön där produkten ska användas är på travbanan, stallet och på övningsbanan. Miljön där produkten kommer användas ligger i en utomhuskontext, vilket gör att produkten måste kunna tåla olika vädret och årstider. Konceptet måste kunna hantera smuts, regn, vind, snö och sol.

Belastning

För att förstå helheten kring en kusk situation så

filmades en kusk som körde ett träningsrunda. Det som observerades från träningspasset var att sittställningen kusken har, gör att den största belastningen läggs på händer, armar och axlar. Detta bekräftade av

användarna, då det visade sig att många kuskar får belastningsskador i händer, armar och axlar. Det blev då uppenbart att en aktivator som ska sätta igång en rengöringsmekanism, inte vara kopplad till händer, armar eller axlar. Där man möjligen kan koppla en aktivator är benen, fötterna eller huvudet, som inte är lika ockuperad med aktiviteter eller belastning.

04 Analys

(11)

04 Analys Belastningskategorier Huvud

Hjälm Glasögon Sol i ansiktet

Vrider på huvudet frekvent - Hästen

- Tävlande - Banan - Verktygen

Hög kognetiv belastning Armar

Tyngden av ens egen kropp Motståndet från hästen Statiskt position

Vibrationer Ryckande Hög belastning Händer

Enskilda tömmar Ögonsnöre Öronsnöre

Vänster Höger Klocka Piska

Hög belastning och många sysslor

Benen

Isär med benen

Pinne duttar mot hästens sida Hjälper med styrning

Håller sittposition

Låg belastning & få sysslor

Hög belastning och många sysslor Hästen

Hästens svans kan slå mot kroppen Kan spaka bakåt

Miljö

Exponerad för hästen Minimal sits - inget ryggstöd Statisk sittställning

Grus, lera & damm Påverkas stakt av vädret

(12)

04 Analys Produkt till detalj

För att hämta in kunskap om deras nuvarande ögonskydd, så gjorde vi en analys, vilka produktens funktioner är. Det har gett oss en grundläggande kunskap för att kunna skapa en funktionslista.

(HF) huvudfunktion, (SF) Stödfunktion, (DF) Delfunktion (N) Nödvändig (Ö) Önskvärd (O) Onödig

Nuvarnde - mjuka kuskglasögon

Verb Substantiv Avgränsning Funktion Viktigt

Optimera Stänkskydd för ögonen HF N

Medge Fastsättning av ögonskydd SF N

Medge Formbarhet för ansiktet SF N

Medge Passform för ansiktet SF N

Medge Kompatibilitet med kuskutrustning SF N

Justera Bandlängd till huvudet SF Ö

Minimera Kondens för skyddet SF Ö

Crossåkares ansiktsskydd

Verb Substantiv Avgränsning Funktion Viktigt

Optimera Stänkskydd för ögonen HF N

Medge Fastsättning av ögonskydd SF N

Medge Formbarhet för ansiktet SF N

Medge Passform för ansiktet SF N

Medge Kompatibilitet med kuskutrustning SF N

Optimera Rent synfält SF N

Medge Frammatning av tejp SF Ö

Justera Bandlängd till huvudet SF Ö

Minimera Kondens för skyddet SF Ö

Minimera Vatteninkrypande under tejp SF Ö

Medge Laddningsmöjlighet för tejp SF Ö

Medge Rengöring för tejpbehållare SF Ö

Medge Skydd av ansikte SF Ö

Medge Luftintag till munnen SF Ö

Medge Vaddering runt ansiktet SF Ö

(13)

04 Analys

Kuskarnas nuvarande mjuka glasögon

Crossåkarnas anstiktsskydd

(14)

Funktionsanalys

Med all kunskapen i ryggen så sammanfattade vi problemen i huvudpunkter i en funktionsanalys.

(HF) huvudfunktion, (SF) Stödfunktion, (DF) Delfunktion (N) Nödvändig (Ö) Önskvärd (O) Onödig Verb Substantiv Avgränsning Funktion/Viktigt

Huvudfunktion

Optimera Stänkskydd för ögonen HF N

Optimera Sikt under ett helt travlopp SF N

Optimera Sikt framåt och sidorna SF N

Optimera Rörelsefrihet i sidled SF Ö

Minimera Kondens i skyddet SF Ö

Ergonomi

Individanpassa Skydd till varje kusk DF N

Medge Anpassning till ansiktet SF N

Medge Fastsättning av ögonskydd SF N

Medge Kompatibilitet med kuskutrustning SF N

Erbjuda Ergonomiskt grepp under användning SF Ö

Minimera Hantering Under användning SF Ö

Medge Glasögonutrymme innanför skydden SF Ö

Medge Rengöring av produkten SF Ö

Minimera Vikten av produkten SF Ö

Kognition

Förenkla Hantering av produkten DF N

Optimerad Semantik i produkten SF N

Minimera Hantering av produkten SF Ö

Form & Uttryck

Uttrycka Sportighet i produkten SF Ö

Uttrycka Professionalism i produkten SF Ö

Uttrycka Enkelhet i produkten SF Ö

04 Analys

(15)

Idégenerering

Med avstamp från funktionsanalysen så kunde vi gå in i en idégenerering och veta vart vårt huvudfokus skulle ligga på. Det startade med en workshop där alla teammedlemmar ställde upp och fick arbeta med tre frågeställningar två och två. ”Hur kan man rengöra ett par glasögon, utan att använda händerna?” ”Hur kan man ta bort imma, utan att använda händerna?” ”Hur kan man aktivera rengöringsfunktionen, utan att använda händerna?” Alla idéer byggdes i fullskala och demonstrerades i ett kuskscenario.

05 Konceptförslag

(16)

Borttaget på grund av sekretess.

05 Konceptförslag

(17)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(18)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(19)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(20)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(21)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(22)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(23)

Moodboard

För att formen ska tilltala vår valda användare så valdes det tre värdeord som fick represantiera med bilder för att förmedla känslan och produkter.

Orden som blev valda är “rubust, sporty & simple”

Produkten måste se robust ut för att kommunicera att den är slagtålig. Sportig för att visa att den är snabb och ska användas i sportsammanhang. Enkel för att den ska kännas lättförstålig och lätt att hantera.

Rubust

Sporty

Simple 05 Konceptförslag

(24)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(25)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(26)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(27)

05 Konceptförslag Borttaget på grund av sekretess.

(28)

06 Rekommendationer Borttaget på grund av sekretess.

(29)

En sista rekommendation, (som är en personlig favorit).

När ni hittar nya produktområden ni vill utforska, kontakta en industridesigner i ett tidigt stadium. En designer är van att jobba med diffusa och

svårdefinierade problem. Det kan låta som man kastar pengar i sjön att släppa in en designer så tidigt. Men faktum är att en designer kan ta fram ett antal koncept på ett problem ni har upptäckt på fyra veckor. Designer kan också med sin kunskap tala om för er, om det är ett rimligt problem att skapa produkter för eller om marknaden inte är redo. Resultatet blir ni får

bekräftelse eller avslag om problemet är rimligt och ni får många koncept att gå vidare med att testa. Därefter ni har testat förslagen designern tagit fram, är det återigen en idé att återuppta kontakten med designern för att paketera in tekniken på ett produktionsvänligt sätt. Detta sparar er pengar i längden och kommer glädja många designers att ni blir en av då få företag, som har förstått poängen med att släppa in designers så tidigt så möjligt.

06 Rekommendationer

Problemidentifiering Research Analys

Idégenerering

Utvärdering Resultat

(30)

English summary

This project has been about to understand the problems around the coachmen’s equipment in trot.

One of the problems is that the eye protection is not good enough to keep dust, sand and dirt away from the eyes. The sight during a race can also completely disappear, if it is bad weather and the sand turns to clay soil on the track. If the coachmen’s sight is

disappearing it is putting the horse, the coachman and the other contesters to risk. And if the dirt is coming in contact with the eyes so often, it is slowly damaging the coachmen’s eyesight. This project is about to create a pair of self-cleaning goggles for professional coachmen. To keep a good sight during a complete race, without making it complicated for the coachmen to use.

07 English summary

(31)

Gruppen som utfört uppdraget för Schine Innovation AB har bestått av Julia Stuxgren

(projektledare för

uppdraget), Henrik Gillgren och Ida Pettersson

08 Projektteam

Projektledare Frida Prästings

frida.prastings@teknikdalen.se 070-512 22 59

Handledare Lotta Hernek lotta@hernekdesign.se 070-680 26 88

(32)

Julia Stuxgren

Industridesigner Henrik Gillgren

Designingengör Ida Pettersson

Industriell Ekonom

Mia Falk

Landskapsarkitekt Magdalena Ekström

Inredningsdesigner Oscar Efverlund

Grafisk designer

08 Projektteam

(33)

Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010 (sista sidan)

Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk In- dustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag, kommuner och andra organisationer.

Uppdragsgivarna i Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010 har varit CIT Recycling Development AB, Stiftelsen Teknikdalen, Falu kommun, Schine Innova- tions AB, Malungs kommun och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. De sex med- verkande studenterna från landets olika designhögskolor och universitet har under sju intensiva veckor jobbat idé- och konceptbaserat med de olika uppdragen.

GävleDala Designlab, en treårig satsning för att öka kunskapen och användande av industridesign som affärsutvecklingsverktyg för företag står bakom Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010. Lotta Hernek, Hernek Design, professionell industridesigner, har medverkat som handledare.

Sommardesignkontoret

Borlänge 2010

SVID,

Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr

111 34 Stockholm 08-406 84 40

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :