B, I O Q. SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsenheten. iy72rt^ h BESLUTSPROTOKOLL. Beslutsprotokoll - för drift av Caféverksamhet i Satelliten

Download (0)

Full text

(1)

B, I

O Q

T SI

SOLLENTUNA KOMMUN

Upphandlingsenheten

BESLUTSPROTOKOLL

2009-09-23

Dnr 2009/50 INK.888 Sida 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN

Kultui ' i'i' ' i,, i,' i

2009 -09- 2 h

2IARIEMR icrm/

iy72rt^ kfhi c

" 7

Beslutsprotokoll - för drift av Caféverksamhet i Satelliten

Sollentuna kommun har upphandlat driften av Caféverksamhet i Satelliten.

Upphandlingsform Förenklad upphandling

Former för antagande av anbud

Det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Utvärdering

Utvärdering har utförts av kultur- och fritidskontorets chef Kjell Lauri och upphandlare Sara Klingofström.

Inkomna anbud

Totalt har 3 anbud inkommit från:

1. SVAM och Ohlsson och Sahlin Restaurang AB 2. Nalfs HB

3. Målgången Restaurang och Catering AB.

Utvärdering av anbud

Utvärderingen av inkomna anbud skedde i två steg:

Steg 1: Kvalificeringsfasen som är en prövning av leverantören Steg 2: Utvärderingsfasen som är en prövning av anbudet.

Steg 1 kvalificeringsfasen

Samtliga anbudsgivare godkändes i denna del.

Steg 2 Prövning av anbudet

Efter kvalificeringsfasen prövades anbudet som sådant utvärdering, se bifogat utvärderingprotokoll för utvärderingskriterier samt utvärdering.

Sammanfattning

Av sammanfattningen i beslutsprotokoll bilaga 1. kan utläsas att det är Målgången

Restaurang och Catering AB som sammantaget erhållit den högsta poängen och därför

är det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

(2)

F3ESLUTSUNDERLAG

Dnr 2009/50 INK.888 Sida 2 av 2

Beslut

Målgången Restaurang och Catering AB väljs som Sollentuna kommuns leverantör av drift av Caféverksamhet i Satelliten förtiden 2009-12-01 till 2012-11-30 med

möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

SOLLENTUNA KOMMUN 2009-09-24

/ v f (

_ {/^^fi. < ~~<y—-• v>- v Icj&ll Lauri / Sara Klingofström

Förvaltningschef Upphandlare

(3)

Utvärderingsmail

Namn

Organisationsnummer

Ekonomisk kontroll genomförd, godkänt i denna de!

Kontroll skattemyndighet, godkänt i denna de:

Företagen kvalificerade på formella grunder

Samtliga skalikrav uppfyllda

Betyg, grundat på inlämnade handlingar och ieverantörsmöten

100= Mycket hög standard 75= Höa ståndare 50= Bra standard 25= Läg standard 0= Mycket lag standard

Företag 1

SVAWi,Ohlsson och Sahlin Restaurang AB 730503-0152, 556552-1082

ja ja

ja-' .:• V.••,:•'

ja Företag 1

Företag 2 Nalfs HB 5145-8172

ja ja ja

ja Företag 2

Företag 3

Måigången Restaurang och Catering AB

555664-3572

ja

ja

-

ja Företag3

Analys av tidigare erfarenheter 20%

Betyg viktat med 20%

Kommentar betygssättning

Verksamhets idé och rnenyförsiag 50%

Verksamhetsidé betyg viktat med 50%

75 75 75 15 15 15 Håiier hög standard, lång erfarenhet Håller hög standard, lång erfarenhet Håller hög standard, lång erfarenhet

av branschen inklusive catering. av branschen inklusive catering. av branschen inklusive catering.

Kontinuitet i annan verksamhet Kontinuitet i annan verksamhet Kontinuitet i annan verksamhet borgar för hög kvalitet. Kommer att borgar för hög kvalitet. Kommer att borgar för hög kvalitet. Kommer att kiara av att driva verksamheten under klara av att driva verksamheten under klara av att driva verksamheten hela avtalsperioden. hela avtalsperioden. under heia avtalsperioden.

100 50

. • • ' . - • •

50 25

75 37,5

(4)

Kommentar betygssättning Under morgon, förmiddag och lunch så är det Mikael som kommer att jobba i Cafeterian och så att säga

säkerställa maten. Patrik Pellosio kommer att jobba på eftermiddag och kväll han har en

väldokumenterad förmåga och arbetsmetod för att jobba aktivt med ungdomar. Företaget vill se Caféet som ett nav i verksamheten det ska bli en mötesplats. Patrik Pellosio har ett stort nätverk som han vill utnyttja i sitt arbete i caféet. Flexibla och öppna för idéer gentemot personal och ungdomar. Har en dag och en eftermiddag/ kvällsinriktning som är bra. Företagen erbjuder en fin kombination av matkunnande och sociala förmågor som sammantaget gör att anbudet i denna dei får anses hålla en mycket hög standard.

Ägarna har stor erfarenhet av kulturella evenemang av olika slag från Paddys och Biblos. Lokalt förankrad i Sollentuna, och är även socialt engagerad vilket ägarna har visat i sina andra verksamheter.

Flexibel och öppna för idéer från personal och ungdomar. Ägarna har inte sen tidigare särskilt inriktat sig

Ägartrion har sen tidigare visat ett genuint intresse för ungdomar (bland annat genom ideellt arbete inom ungdomsverksamhet och politiskt engagemang). Företagets tre

frontpersoner har en bra blandning av socialkompetens, matkunnande och affärskunnande. Lite äldre personer som nog kommer att kunna skapa ett mot ungdomar och arbete med dessa förtroende hos ungdomarna. Flexibla i sina verksamheter så trots ett stort och öppna för idéer gentemot matkunnande och ett socialt personal och ungdomar. Ekologiskt engagemang så anser inte helhetstänkande. Företaget har en kommunen att anbudet poängmässigt helhetslösning för caféet med en i denna del inte kan erhålla mer än en stark ledartrio, kommunen anser bra standard. därför att anbudet i denna del håller

en hög standard.

Menyförsiag

betyg viktat med 50%

Kommentar betygssättning

50 50 100 25 25 50 Standardmenyer efter givna Standardmenyer efter givna Mycket hälsosamt genomtänkt och

förutsättningar. Presenterad meny ser förutsättningar. Presenterad meny ser varierat utbud med attraktiv prisbild, bra ut men inget "extra". Anbudet får i bra ut men inget "extra" (dock plus samarbetet med en stor restaurang denna de! anses hålla en bra för glutenfria alternativ). Anbudet får i kan även möjligöra att en dagens rätt standard. denna del anses hålla en bra kan serveras. Anbudet får i denna del

standard. anses hålla mycket hög standard.

Sammanlagt betyg i denna des viktat med 50%

Personalpolicy och kvalitetsarbete 30%

Personalpolicy

37,5

5G

25

. • • " ;

75

43,75

75

(5)

Betyg viktat med 50%

Kommentar betygssättning

Kvalitetsarbete Betyg viktat med 50%

Kommentar betygssättning

Sammanlagt betyg i denna del viktat med 30%

Summa samtliga betyg

25 Skriver inte så mycket om personalpolicy och bemanning.

Ägarna kommer att jobba en hel dei sjäiva. Får ingen tydlig bild av bemanningen och policy, varför anbudet i denna de! endast erhåller poängen bra standard.

50 25

Skriver inte så mycket om detta, varför anbudet i denna dei endast erhåller poängen bra standard.

15

67,5

37,5

Personalpolicy väl beskrivet i underlaget, god bemanning enligt förslag, varför poäng för hög standard kan utdelas i denna dei.

37,5

Personalpolicy väl beskrivet i underlaget, god bemanning enligt förslag, varför poäng för hög standard kan utdelas i denna del.

75 75 37,5 37,5 Väl beskrivet i underlaget, varför Väl beskrivet i underlaget, varför

poäng för hög standard kan utdelas i poäng för hög standard kan utdelas i denna. denna.

22,5 22,5

62,5 81,25

o

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :