(1)Anmälan Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap

Download (0)

Full text

(1)

Anmälan

Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622)

Sida 1 av 2

   

Information om  personuppgifts‐

hantering 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa  system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina  personuppgifter med stöd av Alkohollagen. Personuppgifterna hanteras i enlighet  med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information  om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se 

www.gnosjo.se. 

Tillståndshavare  Bolagsnamn   

Organisationsnummer/personnummer 

Kontaktperson   

Serveringsställe  Serveringsställe/tillredningsställe   

Adress    Serveringsansvarig  personal 

Namn  Personnummer  Senaste godkända AAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Övriga  upplysningar   

 

     

(2)

Anmälan

Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622)

Sida 2 av 2

   

Underskrift  Ort och datum  Firmatecknarens underskrift   

   

Namnförtydligande   

 

Anmälan skickas till:  

Gnosjö kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  335 80 Gnosjö 

Figure

Updating...

References

Related subjects :