• No results found

(1)Anmälan Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)Anmälan Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan

Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622)

Sida 1 av 2

   

Information om  personuppgifts‐

hantering 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa  system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina  personuppgifter med stöd av Alkohollagen. Personuppgifterna hanteras i enlighet  med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information  om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se 

www.gnosjo.se. 

Tillståndshavare  Bolagsnamn   

Organisationsnummer/personnummer 

Kontaktperson   

Serveringsställe  Serveringsställe/tillredningsställe   

Adress    Serveringsansvarig  personal 

Namn  Personnummer  Senaste godkända AAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Övriga  upplysningar   

 

     

(2)

Anmälan

Ändring av serveringsansvariga personer Enligt 8 kap. 18 alkohollagen (2010:1622)

Sida 2 av 2

   

Underskrift  Ort och datum  Firmatecknarens underskrift   

   

Namnförtydligande   

 

Anmälan skickas till:  

Gnosjö kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  335 80 Gnosjö 

References

Related documents

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.. Vi hanterar dina personuppgifter med

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima, för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.. Vi hanterar dina personuppgifter med

kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.. Vi

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP miljö/byggreda och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP miljö/byggreda och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.. Vi hanterar dina

Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt