Varför ska vi behandla intensivt vid typ 2 diabetes?

18  Download (0)

Full text

(1)

Varför ska vi behandla intensivt vid typ 2

diabetes?

Maria Thunander

Överläkare, Med Dr

2012-03-07

(2)

Högprioriterat område

• 2006 deklarerade WHO diabetes som en av de sjukdomar som

>> bör bekämpas med högsta prioritet i världen

• Diabetes är den första icke infektiösa sjukdomen att få den statusen

• Endast infektioner som TBC, Smittkoppor, Malaria

och HIV tidigare

(3)

Lunds universitet / Medicinska fakulteten 2011

Prognos

• Joslin, Canadian Med Ass J (1924):

– ”death sentence

within 5 years, except for exceptional cases whose onset was > age 50 yrs who lived out their

…..expectations of life”

• 1914 – situationen förändrades då fann : undernutrition + redan konservatism på alla sätt

– både pat´s lifestyle +

sjukvårdens interventioner

– > ↑livstid från 4,8 > 6 år……

(4)

För att

undvika

amputationer

Bl a Preventiv

Fotterapi

(5)

Dödsorsaker:

Adapted from Geiss LS et al. In Diabetes in America. 2nd ed. 1995:233-257.

Dödlighet vid typ 2 diabetes

Kranskärls

sjukdom Annan hjärtsjuk

dom

Diabetes Cancer Stroke Infektion Annan

% av döds-

fall

50 40 30 20 10 0

(6)

Lunds universitet / Medicinska fakulteten 2011

2 / 3 !

i Sverige med Akut hjärtinfarkt +

Akut stroke har:

• Diabetes 1/3

• Prediabetes1/3

_________________________

• Normal GT 1/3

33%

33%

33%

Norrhammar A et al; Lancet 2002 Farroukhnia et al; 2005

(7)

Kostnader för vård av typ 2

diabetes Uppland 2000- 2004

22% 57%

12%

3% 2% 3% 1%

Slutenvård

Öppenvård sjukhus Öppenvård primärvård Sockersänkande

läkemedel Hjälpmedel

Ringborg et al, Resource use and costs of type 2 diabetes in Sweden – estimates from population-based register data.

International Journal of Clinical Practice 2008, 62(5), 708-716

(8)

Diabetesfoten

• 70-80% av vårddagar vid diabetesavdelningar orsakas av svårläkta fotsår hos patienter med diabetes .

• > 50% av alla icke traumatiska amputationer (underben och lårben) görs på människor med diabetes.

• En underbensamputation beräknas kosta ½ miljon kr (1996).

• 90% av alla amputationer börjar med ett sår.

• Genom enkla undersökningar kan man göra en klinisk bedömning av risk för uppkomst av sår.

• I sjukvårdsområden som saknar struktur för omhändertagande av diabetiska fotproblem ses en amputationsfrekvens av 6 – 8

amputationer per tusen diabetiker per år.

• Med optimal preventiv fotterapi och en multidisciplinär handläggning är amputationsfrekvensen 2 – 3 per tusen diabetiker per år.

(9)

Diabetesförekomst i Södra Sjukvårdsregionen

Landsting tusen Invån Antal

diab pat (4%)

Typ 1

Typ 2

Nya per år

Kostnad

(3.600€/pat/år ) totalt

Blekinge 152 6.100 800 5.300 500 ¼ miljard Halland 294 11.800 1.500 10.30

0 1.000 ½ miljard Kronoberg 182 7.300 900 6.400 600 ¼ miljard Skåne 1.215 48.600 6.100 42.50

0 4.000 2 miljarder Hela region 1.843 73.700 9.200 64.50

0 6.000 3 miljarder

(10)

Incidens av Typ 2 diabetes

i Kronoberg / 100 000 och år

0 200 400 600 800 1000 1200

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + Åldersgrupp

Incidens

Män Kvinnor

(11)

Förebygga

Diabeteskomplikationer !

Ögonbottenfotografering

(12)

Liv med kvalitet

(13)

Steno – 2 – 2008 + (UKPDS –Typ 2; DCCT – Typ 1)

Multifaktoriell intervention vid typ 2

diabetes

(14)

Steno 2 studien

Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling

mycket gott resultat NNT = 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Konv beh Intensivbeh

(15)

Multifaktoriell intervention vid typ 2 diabetes = behandla allt

• Fysisk aktivitet + kost

• Patientutbildning

• Sänka blodsockret och HbA1c 1-5 läkemedel

• Sänka blodtrycket 1-5 läkemedel

• Blodfettsläkemedel-kärlskydd 1-2 läkemedel

• Proppförebyggande (billigt) 1 läkemedel

• Regelbunden uppföljning / kontroll

• Mycket att vinna!

arbetsförmåga, + livskvalitet

• HIA-vård, strokevård+rehab, dialys, rehab/vård av amputerade

(16)

Är behandlingen kostnadseffektiv?

0 100 200 300 400 500 600 700 800

4S - Simvastatinbeh Behandla högt bltr man 60 år

Trombolys vs Strepto

Vägverket

Sannolikt kostnadseffektivt

Definitivt kostnadseffektivt Kostnadseffektivt?

Ej kostnadseffektivt

4 S – studien - Scandinavian Simvastatin Survival Study

000 kr

(17)

Steno 2 studien

Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling

mycket gott resultat NNT = 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Konv beh Intensivbeh

(18)

Det som diabetesvården sår får

patienter och många andra skörda

åratal senare…….

Figure

Updating...

References

Related subjects :