• No results found

Artikelnr Artikelbenämning Pris inkl moms

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Artikelnr Artikelbenämning Pris inkl moms"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Artikelnr Artikelbenämning Pris inkl moms

BRÖSTLISTER

B1001 BRÖSTLIST 22-36 FA NR28 26,08

B1002 BRÖSTLIST 27-44 FA NR37 44,31

B1003 BRÖSTLIST 20-35 FA 3092 26,08

B1004 BRÖSRLIST 20-51 FA 38 40,83

B1005 BRÖSTLIST 22-36 EK NR28 82,78

B1006 BRÖSTLIST 21-44 FA 33,09

B1007 BRÖSTLIST 33-45 FA 52,63

B1008 BRÖSTLIST 33-56 FA 65,77

DEKORLISTER

D1000 DEKORLIST 12-45 FA NR 10 24,13

D1001 DEKORLIST 14-27 FA NR 11 17,97

D1002 DEKORLIST 14-33 FA NR 11 20,83

D1003 DEKORLIST 12-95 FA D20 41,86

D1004 DEKORLIST 22-90 FA D 23 55,45

D1005 DEKORLIST 9-21 FA NR 3 11,78

D1006 DEKORLIST 15-30 FA NR 35 20,83

D1007 DEKORLIST 20-58 FA NR 36 40,83

D1008 DEKORLIST 11-20 FA NR 42 14,05

D1009 DEKORLIST 9-15 FA NR 5 10,04

D1010 DEKORLIST 17-22 FA NR 53 14,90

D1011 DEKORLIST 8-17 FA NR 54 10,04

D1012 DEKORLIST 8-12 FA NR 58 9,17

D1013 DEKORLIST 15-60 FA D22 34,76

D1014 DEKORLIST 10-23 FA D3 14,05

D1015 DEKORLIST 14-30 FA D5 20,83

D1016 DEKORLIST 16-45 FA D6 27,59

D1017 DEKORLIST 14-33 EK NR11 67,58

D1018 DEKORLIST 17-22 EK NR53 47,56

D1019 DEKORLIST 20-58 EK NR36 149,73

D1020 DEKORLIST 17-22 MAHOGNY NR53 68,20

AVSLUTNINGSLIST

D1021 AVSL.LIST 10-21 FA 11,78

D1022 AVSL.LIST 10-21 EK 22,82

FODER

F1002 FODER 15-44 FA 23,67

F1003 FODER 15-56 FA 29,07

F1004 FODER 15-67 FA NR 2 37,26

F1005 FODER 15-70 FA 37,26

F1006 KLACKFODER 21-56 FA 37,17

F1007 FODER 12-44 FB 13,12

F1008 FODER 12-56 FB 15,26

F1009 FODER 12-70 FB 18,47

F1010 FODER 12-95 FB 20,57

F1012 FODER 21-95 FA NR24 52,01

(2)

F1013 FODER 14-67 FA D21 37,26

F1014 FODER 15-60 FA D 22 34,76

F1015 FODER 21-95 FA F10 52,01

F1016 FODER 21-115 FA F12 64,50

F1017 ALLM. FODER 21-90 FA F13 52,01

F1018 ALLM. FODER 20-90 FA F14 52,01

F1019 ALLM. FODER 15-95 FA F15 49,73

F1020 ALLM. FODER 15-70 FA F16 37,26

F1021 ALLM. FODER 21-70 FA F18 42,21

F1022 FODER 15-67 FA NR2 37,26

F1023 FODER 21-95 FA NR26 52,01

F1024 FODER 21-95 FA NR27 52,01

F1025 FODER 21-95 FA NR29 52,01

F1026 FODER 21-70 FA NR30 42,21

F1027 FODER 15-68 FA NR3072 37,26

F1028 FODER 15-95 FA NR3073 49,73

F1029 FODER 12-56 FA 26,63

F1030 FODER 12-70 FA 31,18

F1031 FODER 12-44 FA 21,90

F1032 FODER 21-110 FA NR55 64,50

F1033 FODER 28-80 FA NR56 66,05

F1034 FODER 21-52 FA NR60 40,85

F1035 FODER 15-70 FA NR7 37,26

F1036 ALLM.FODER 15-57 FA 31,34

F1037 FODER 12-95 FA 41,86

FS10 FODERSOCKEL 28-130 FB 62,01

GLASLISTER

G1000 GLASLIST 8-11 FA 9,17

G1001 GLASLIST 10-13 FA 11,06

G1002 GLASLIST 12-21 FA 14,05

G1003 GLASLIST 12-27 FA 17,17

G1004 DROPPLIST 21-27 FA 22,51

G1005 DROPPLIST 21-27 EK 52,91

HALVSTAV/KVARTSTAV

H100 HALVSTAV 7-15 FA 10,04

H101 HALVSTAV 11-21 FA 14,05

H102 HALVSTAV 12-27 FA 17,17

H103 HALVSTAV 16-33 FA 20,83

H104 HALVSTAV 21-44 FA 35,88

K110 KVARTSSTAV 10 FA 9,80

K112 KVARTSTAV 12 FA 9,80

K115 KVARTSTAV 15 FA 11,18

K121 KVARTSTAV 21 FA 16,84

K122 KVARTSTAV 10 MM EK 35,88

K123 KVARTSTAV 12 MM EK 35,88

K124 KVARTSTAV 15MM EK 50,59

K125 KVARTSTAV 21MM EK 69,14

K126 KVARTSTAV 27 MM FA 27,59

(3)

PANELER/TRALL

P1000 PANEL 14-70 AL A 37,48

P1001 PANEL 14-70 AL B 18,23

P1002 PANEL 14-70 ASP A 37,48

P1003 PANEL 14-70 ASP B 18,23

P1004 TRALL 21-65 AL A 54,71

P1005 TRALL 21-70 AL B 22,48

P1006 TRALL 21-65 ASP A 54,71

P1007 TRALL 21-70 ASP B 22,48

P1008 PANEL 9-45 FA 12455 (27,1/M2) 18,35

P1009 PANEL 9-45 FA (27,1/M2) 18,35

P1010 PANEL 9-45 EK A (27,1/M2) 57,48

P1011 PANEL 9-70 FA (16,2/M2) 21,84

P1012 PANEL 9-95 FA (11,5/M2) 28,26

P1013 PANEL 14-70 FA (16,2/M2) 27,59

P1014 BASTUPANEL 14-70 G (16,2/M2) 13,66

P1015 SPÅRPANEL 14-95 FB FK (11,5/M2) 17,89 P1016 SPÅRPANEL 14-120 FB RK (9,0/M2) 21,90

P1017 SPÅRPANEL 14-145 FB (7,3/M2) 25,58

P1018 PÄRLSPONT 14-70 FB (16,2/M2) 14,21

P1019 PÄRLSPONT 14-95 FB (11,5/M2) 17,89

P1020 PÄRLSPONT 21-95 FB (11,5/M2) 24,60

P1021 PÄRLSPONT 14-120 FB (9,0/M2) 21,90

P1022 SLÄTSPONT 14-120 FB (9,0/M2) 23,77

P1023 RÅSPONT 16-95 (11,5/M2) 17,37

P1024 PÄRLSPONT 21-95 G (11,5/M2) 24,60

P1025 FJÄLLPANEL 22-145 (7,8/M2) 21,90

PH100 TRALL 21-57 FB 21,36

PH101 TRALL 21-70 FB 23,39

PH102 TRALL 21-95 FB 30,00

PLANHYVLAT

PH103 22-70 PLH FB 23,39

PH104 22-95 PLH FB 30,00

PH105 22-120 PLH FB 36,41

PH106 22-145 PLH FB 42,93

PH108 44-44 PLH FB 30,05

PH110 4-33 PLH FA 11,42

PH111 6-12 PLH FA 8,27

PH112 6-21 PLH FA 10,65

PH113 8-44 PLH FA 17,27

PH114 8-56 PLH FA 20,93

PH115 8-70 PLH FA 24,22

PH116 8-95 PLH FA 31,13

PH117 8-120 PLH FA 37,91

PH118 8-145 PLH FA 45,03

PH119 10-10 PLH FA 9,80

PH120 12-21 PLH FA 12,73

PH121 12-27 PLH FA 14,76

(4)

PH122 15-15 PLH FA 11,18

PH123 15-21 PLH FA 13,54

PH124 15-27 PLH FA 16,37

PH125 15-33 PLH FA 18,87

PH126 15-44 PLH FA 23,67

PH127 15-70 PLH FA 33,83

PH128 15-95 PLH FA 43,93

PH129 15-120 PLH FA 54,11

PH130 15-145 PLH FA 64,28

PH131 21-21 PLH FA 16,84

PH132 21-33 PLH FA 23,67

PH133 21-44 PLH FA 30,07

PH134 21-70 PLH FA 42,21

PH135 21-95 PLH FA 55,45

PH136 21-120 PLH FA 69,16

PH137 21-145 PLH FA 82,99

PH138 21-170 PLH FA 96,82

PH139 TRALL 21-95 FA 55,45

PH140 21-57 PLH FA 34,59

PH150 27-70 PLH FA 53,11

PH151 27-95 PLH FA 70,83

PH152 27-120 PLH FA 88,53

PH153 27-145 PLH FA 106,24

PH158 33-33 PLH FA 32,03

PH159 33-45 PLH FA 42,05

PH160 33-70 PLH FA 63,21

PH161 33-95 PLH FA 84,09

PH162 33-120 PLH FA 105,14

PH163 33-145 PLH FA 126,18

PH169 44-44 PLH FA 55,45

PH170 45-70 PLH FA 83,16

PH171 45-95 PLH FA 110,91

PH172 45-120 PLH FA 138,63

RUNDSTAV

R008 RUND 8 FA 7,91

R010 RUND 10 FA 10,75

R012 RUND 12 FA 10,75

R015 RUND 15 FA 12,26

R021 RUND 21 FA 18,54

R025 RUND 25 FA 32,85

R027 RUND 27 FA 32,85

R033 RUND 33 FA 43,00

R044 RUND 44 FA 71,84

R056 RUND 56 FA 113,12

R1000 RUND 15 BOK 34,66

R1002 RUND 15 EK 34,66

R1003 RUND 25 EK 103,37

R1004 RUNDSTAV 44 MM EK 245,62

R1005 RUNDSTAV 15 MAHOGNY 44,26

(5)

SOCKELLISTER

S1001 SOCKEL 12-44 FA 21,90

S1002 SOCKEL 12-56 FA 26,63

S1003 SOCKEL 12-70 FA 31,18

S1004 SOCKEL 12-95 FA 41,57

S1005 SOCKEL 15-120 FA NR4 59,56

S1006 SOCKEL 12-44 FB 13,12

S1007 SOCKEL 12-56 FB 15,26

S1008 SOCKEL 12-70 FB 18,47

S1009 SOCKEL 12-95 FB 20,57

S1010 SOCKEL 15-44 FB 14,65

S1011 SOCKEL 15-56 FB 17,17

S1012 SOCKEL 15-70 FB 18,85

S1013 SOCKEL 21-170 FB NR15 58,38

S1014 SOCKEL ALLM FB 21-120 41,97

S1015 SOCKEL 21-120 FB NR15 41,97

S1016 SOCKEL 21-145 FB NR15 49,35

S1017 SOCKEL 21-145 FB NR16 49,35

S1018 SOCKEL 15-95 FA NR3016 49,73

S1019 SOCKEL 15-68 FA NR3018 37,26

S1020 SOCKEL 15-95 FA NR4 49,73

S1021 ALLM. SOCKEL 15-95 FA S6 49,73

S1022 SOCKEL 15-120 FA S62 54,21

S1023 ALLM. SOCKEL 15-70 FA S7 37,26

S1024 SOCKEL 15-120 FA NR8 54,21

S1025 SOCKEL 15-120 FA S8 54,21

S1026 SOCKEL 21-95 FA S9 52,01

S1028 ALLM.SOCKEL 15-70 EK 97,70

S1029 ALLM.SOCKEL 15-95 EK 128,88

S1030 SOCKEL 21-120 NR 15 FA 61,09

S1031 SOCKEL 21-145 NR 15 FA 69,18

S1032 SOCKEL 21-145 NR 16 FA 69,18

S1033 SOCKEL 12-56 EK 86,38

S1034 SOCKEL 12-70 EK 100,76

TÄCKLISTER

SM100 6-15 1RK FA 9,17

SM101 6-21 1RK FA 10,65

SM102 6-27 1RK FA 12,66

SM103 6-33 1RK FA 13,93

SM104 6-44 1RK FA 17,27

SM105 8-12 1RK FA 8,27

SM106 8-15 1RK FA 9,17

SM107 8-21 1RK FA 10,65

SM108 8-27 1RK FA 12,66

SM109 8-33 1RK FA 13,93

SM110 8-44 1RK FA 17,27

(6)

TAKLISTER

T1000 HÅLKÄL 21-95 FA 52,01

T1001 TAKLIST FA 33-70 NR17 63,24

T1002 HÅLKÄL 21-95 FA NR21 52,01

T1003 TAVELH.LIST 21-44 FA NR 12 33,09

T1004 HÅLKÄL 21-145 FA NR22 77,38

T1005 TAKLIST 19-53 FA NR3088 35,12

T1006 HÅLKÄL 17-52 FA T1 29,82

T1007 SKUGGLIST 21-33 FA T19 DUBBEL 26,08

T1008 HÅLKÄL 15-66 FA T2 37,26

T1009 HÅLKÄL 20-68 FA T3 ALLM. 42,21

T1010 SVANHALS 21-70 FA T4 42,21

T1011 HÅLKÄL 21-56 FA T5 ALLM. 35,17

T1012 TAKBR. LIST 10-30 FA NR57 20,83

T1013 TAKBR. LIST 14-43 FA NR59 27,59

T1014 HÅLKÄL 15-33 FA 17,97

T1015 HÅLKÄL 17-44 FA 23,67

T1016 HÅLKÄL 17-56 FA 29,82

T1017 HÅLKÄL 21-21 FA 16,84

T1018 HÅLKÄL 21-70 FA 42,21

T1019 SNEDTAKLIST 14-35 FA 27,59

T1020 SKUGGLIST 21-44 FA DUBBEL 35,88

TREKANTSLISTER

TR15 TREKANTSLIST 15-15 FA 11,18

TR21 TREKANTSLIST 21-21 FA 16,84

TÄCKLISTER

TÄ100 6-12 2RK FA 8,27

TÄ101 6-15 2RK FA 9,17

TÄ102 6-21 2RK FA 10,65

TÄ103 6-27 2RK FA 12,66

TÄ104 6-33 2RK FA 13,93

TÄ105 6-44 2RK FA 17,27

TÄ106 8-21 2RK FA 10,65

TÄ108 8-33 2RK FA 13,93

TÄ109 8-44 2RK FA 17,27

YTTERHÖRNLISTER

YH100 YTTERH.LIST 22 FA 18,54

YH101 YTTERH. LIST 27 FA 32,85

YH102 YTTERH. LIST 33 FA 43,00

YH103 YTTERH. LIST 44 FA 71,84

References

Related documents

Toppskivor: Vit mattlackerad mdf, vit och svart högglanslackerad mdf, vitt eller svart härdat screentryckt glas, fanerade mdf-skivor i ebony, mörkbets, valnöt, europeisk ek

Önas Nougat (lopp 9) tror jag kan öppna bra, men att ha springspår på tillägg när det är springband är alltid lite chansartat. Nu senast fick han fel sorts lopp, först utvändigt

Mr Crazed (lopp 5) fick vandra utvändigt utan rygg senast och det tycker han inte om. Han är både klok och gammal, så han tog nog bara ut sig till 80 procent, men fick i alla

Stud Muffin (lopp 8) känns väldigt fin för dagen, så fin har jag nog inte känt honom tidigare. Han fungerar dessutom riktigt bra i travet. Han gillar den här typen av uppgifter

Hill's Treats - Funktionella godbitar till hund Rekommenderat max

1 Isan har gått bra hela tiden sedan hon kom till Hans Cre- bas och vann nu från spets på Solvalla senast!. Efter det har hon bara tränat på en månad och formen ska

Kökspanna med den nya ugnsstorleken 3, med polerad stålhäll, med styrningen för värme resp bakning från utsidan, panneffekt på 6-11 kW, rökrörsanslutning 145 mm bak till

Vi reserverar oss för tryckfel samt att det kan förekomma lokala variationer av pris och sortiment.. Alla priser