BRIGHTER. CE-märkning försenad Högre kostnader än väntat Patent och logistikavtal KURS (SEK): 6,76 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

439 1 mån (%) -22,6

Nettoskuld (MSEK) -10,0 3 mån (%) -32

Enterprise Value (MSEK) 429 12 mån (%) 78,4

Soliditet (%) 78,5 YTD (%) -33

Antal aktier f. utsp. (m) 65,0 52-V Högst 12,5

Antal aktier e. utsp. (m) 88,0 52-V Lägst 3,8

Free Float (%) 69,1 Kortnamn BRIG

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 0,0 0,0 - -

EBITDA (MSEK) -14,6 -19,7 -21,1 -25,3

EBIT (MSEK) -14,6 -19,9 -21,3 -25,5

EBT (MSEK) -14,7 -27,3 -21,3 -25,5

EPS (just. SEK) -0,26 -0,31 -0,22 -0,27

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) nmf nmf nmf nmf

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 5,5 6,8 6,4 5,9

EV/S (x) nmf nmf nmf nmf

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Avanza Pension 12,9% 1 12,9%

Truls Sjöstedt 9,3% 0 9,3%

Michael Göran Erik Frantzén 7,1% 0 7,1%

Jonas Metzger 1,7% 0 1,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Gert Westergren Q1-rapport 2018-05-15

VD Truls Sjöstedt Q2-rapport 2018-08-24

COO Henrik Norström Q3-rapport 2018-11-15

CFO Ann Zetterberg

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007.

Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa. I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.

CE-märkning försenad. Brighter rapporterade som väntat ingen nettoomsättning relaterat till Actiste under Q4, eftersom produkten ännu ej erhållit godkänt CE-märkning. Bolaget kommunicerade att processen blivit försenad på grund av justeringar av produktionsverktyg inför slutrevision, som är det slutgiltiga steget i certifieringen. VD Truls Sjöstedt uppger dock att ”detta handlar om smärre finjusteringar i produktionen vilket av naturliga skäl ger en fördröjning i processen”. Som tidigare aviserat avvaktar vi de första försäljningskronorna från Actiste innan intäktsprognoser skapas. Lansering av Actiste väntas ske under 2018.

Högre kostnader än väntat. Nettoomsättningen som främst hänförs konsultintäkter från Brighters intressebolag Camanio Care uppgick till 0,58 MSEK (2,4) under kvartalet. Aktiverat arbete var 12,4 MSEK (4,8), vi räknade med 8,0 MSEK.

Rörelsekostnaderna uppgick till 20,4 MSEK (13,6), vår prognos var 12,6 MSEK. Personalkostnaderna blev 2,9 MSEK (2,6) relativt vår prognos om 2,5 MSEK medan övriga externa kostnader uppgick till 17,5 MSEK (9,3), där vi räknade med 10,0 MSEK. EBIT uppgick till -6,6 MSEK (-6,2), vår prognos var -4,6 MSEK och differensen relativt vårt estimat hänförs den högre kostnadsnivån.

Patent och logistikavtal. Brighter har under kvartalet ingått logistikavtal med Speed Group för lagerhantering av Actiste i Sverige. Dessutom inleddes samarbete med företaget Arkessa angående hantering av Brighters dataanslutning på de marknader där bolaget inte har avtal med lokala telekomoperatörer. Vidare har europeiska patentverket beviljat Brighters patentansökan avseende metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel. Tekniken kan via bolagets molnlösning säkerställa om patienten injicerat läkemedlet eller ej. Brighter har påkallat en femte tranche från L1 Capital om totalt 10 MSEK, vilket innebär att det återstår 30 MSEK per den 29 mars. Styrelsen och ledningen bedömer att någon typ av finansiering är nödvändig under 2018, vilket vi också räknar med.

Analytiker: Björn Rydell bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06

Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium, Holdings NASDAQ OMX First North

RÖSTER

• CE-märkning försenad

• Högre kostnader än väntat

• Patent och logistikavtal

BOLAGSBESKRIVNING

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017-03-24 2017-06-26 2017-09-18 2017-12-11 2018-03-08

BRIG OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoomsättning 0,3 0,4 0,0 0,6 - - - - 0,0 0,0 0,0 - - -

Aktiverat utvecklingsarbete 6,2 14,2 2,5 12,4 7,5 5,5 4,5 2,5 15,6 21,7 29,8 20,0 10,0 10,0

KSV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruttoresultat 7,0 14,5 2,8 13,8 7,5 5,5 4,5 2,5 15,7 23,0 32,8 20,0 10,0 10,0

Rörelsekostnader -9,9 -18,7 -7,2 -20,4 -13,3 -10,8 -8,9 -8,3 -26,2 -37,2 -52,7 -41,1 -35,3 -35,3

Övriga rörelseintäkter 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA -2,9 -4,3 -4,4 -6,6 -5,8 -5,3 -4,4 -5,8 -10,5 -14,6 -19,7 -21,1 -25,3 -25,3

Avskrivningar -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,9 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

EBIT -3,0 -4,4 -4,4 -6,7 -5,8 -5,3 -4,4 -5,8 -11,4 -14,6 -19,9 -21,3 -25,5 -25,5

Finansnetto 0,0 -0,8 -0,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -7,3 0,0 0,0 0,0

EBT -3,0 -5,2 -5,2 -9,5 -5,8 -5,3 -4,4 -5,8 -11,5 -14,7 -27,3 -21,3 -25,5 -25,5

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -3,0 -5,1 -5,2 -9,5 -5,8 -5,3 -4,4 -5,8 -11,5 -14,7 -27,3 -21,3 -25,5 -25,5

EPS f. utsp. (SEK) -0,06 -0,09 -0,08 -0,15 -0,09 -0,08 -0,06 -0,08 -0,31 -0,28 -0,42 -0,30 -0,36 -0,36 EPS e. utsp. (SEK) -0,05 -0,08 -0,06 -0,11 -0,06 -0,06 -0,05 -0,06 -0,26 -0,26 -0,31 -0,22 -0,27 -0,27

Omsättningstillväxt Q/Q nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

Bruttomarginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

EBITDA marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

EBIT marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

*Vi avvaktar prognoser tills bolaget kan tillkännage mer detaljer kring Actistes prisbild

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen -10 -15 -20 -21 -25 -25 EPS -0,26 -0,26 -0,31 -0,22 -0,27 -0,27

Förändring rörelsekapital 3 -2 -5 0 0 0 Just. EPS -0,26 -0,26 -0,31 -0,22 -0,27 -0,27

Kassaflöde löpande verksamheten -8 -16 -25 -21 -25 -25 BVPS 0,67 0,91 0,99 1,05 1,15 1,25

Kassaflöde investeringar -17 -23 -35 -21 -11 -11 CEPS -0,17 -0,29 -0,28 -0,22 -0,26 -0,26

Fritt kassaflöde -25 -39 -59 -42 -36 -36 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 22 43 68 35 35 35 ROE neg neg neg neg neg neg

Nettokassaflöde -3 1 8 -7 -1 -1 Just. ROE neg neg neg neg neg neg

Soliditet 78% 76% 78% 81% 82% 83%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

36 63 85 106 116 126 Antal A-aktier (m) -

24 47 77 97 108 118 Antal B-aktier (m) 65,0

1 2 10 3 2 2 Totalt antal aktier (m) 65,0 +46 (0)8 550 088 20

38 69 111 125 135 144 www.brighter.se

30 53 87 101 111 120

-1 -2 -10 -3 -2 -2 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic Holding

-7 -12 1 1 1 1

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

Omsättning N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EBIT -4,6 -6,7 N/A N/A N/A N/A

Just. EPS (SEK) nmf nmf N/A N/A N/A N/A

nmf nmf nmf

nmf

nmf nmf nmf

nmf nmf

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Totala anläggningstillgångar Norgegatan 2

164 32 Kista Likvida medel

Totala tillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (netto)

Förändring Förändring

Skillnad

4Q 2017A 2018E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2019E

Estimat

(3)

Land

Tre fokus marknader

Källa: Bolagsrapporter

Thailand

Indonesien

Brighter fokuserar inledningsvis på tre marknader, Sverige, Indonesien och Thailand. Enligt bolagets egna uppgifter ser marknadspotentialen för antalet abonnenter ut som nedan:

Eftersom de finns olika typer av diabetes så skiljer sig också orsaken till varför personer insjuknar i sjukdomen. Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna vet man inte. Många forskare menar att de krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor.

Typ 2-diabetes beror antingen på att kroppen inte kan producera tillräcklig mängd insulin eller för att kroppscellerna förlorar sin insulinkänslighet. Det finns en rad faktorer som påverkar att personer insjuknar, dels arvsanlag samt även faktorer såsom övervikt, stress eller hög ålder, då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir.

Dessvärre kan personer som insjuknat i de både typerna av diabetes i princip inte bli friska, symtomen kan däremot lindas. Brighters lösning, Actiste, riktar sig mot båda patientgrupperna.

Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

1,50%

6,00%

6,00%

1500000 4000000 Sverige

Antal abonnenter (2016) 150000

Källa: Statista, Bolagsrapporter

Diabetes - en växande folksjukdom

Årlig tillväxt

DIABETES I VÄRLDEN

Diabetes är en av de mest vanliga icke-smittsamma sjukdomarna globalt sett. Diabetes är egentligen inte en sjukdom, utan en rad olika sjukdomar, där den gemensamma nämnaren är att blodsockernivån är för hög. Det finns två olika typer av diabetes, typ 1- och typ 2. Vid typ 1 diabetes slutar kroppen att producera insulin, en person men typ 1 diabetes måste därför tillföra insulin genom injektioner. Typ-2 diabetes är mer komplex, då kroppen fortfarande bildar insulin men att det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till. Cirka 450 000 personer lever med diabetes i Sverige idag, varav cirka 85-90% har typ 2-diabetes. Utöver dessa finns det dessutom cirka 150 000 personer som har sjukdomen utan att veta om det.

Diagrammet nedan illustrerar den långsiktiga tillväxten av diabetiker som förväntas globalt. 2015 uppskattades antalet diabetiker till 415 miljoner människor. Till 2040 ska detta antal växa till cirka 642 miljoner. Ökning innebär en ungefärlig årlig ökningstakt om (CAGR) 1,8%.

Tillväxttakten kan tyckas blygsam men utgår från redan höga nivåer och sträcker sig ända till 2040. En sådan ökningstakt motsvarar en genomsnittlig ökning i årstakt av antalet diabetiker med cirka 10 miljoner personer.

Uppskattat antal diabetiker globalt 2015 & 2040 (milj)

0 100 200 300 400 500 600 700

2015 2040

(4)

Hälsovårdsutgifter som andel av Svensk BNP 1980-2015 (%) CAGR 2015-2020 41%

23%

SEGMENT Mobile Health Wireless Health

15%

4%

Källa: Statista, bolagsrapporter

21%

Telehealth EHR/EMR

Medel E-HÄLSOLÖSNINGAR GLOBALT

Kartan bredvid visar de länder som är mest penetrerade av eHälso-lösningar inom just diabetes. USA är det land med högst penetration (8,8%). Brighters initiala fokusmarknader har följande penetrationsnivåer:

Sverige 7,0%, Thailand 1,7% och Indonesien 0,7%.

Statistiken är bred och innehåller både uppkopplade enheter, appar för telefoner samt medicinska telefontjänster. Siffrorna är därför inte representativa för Actiste, men illustrerar ändå den låga penetration som skett av samtliga eHälso-lösningar. Därtill visar statistiken att de ledande regionerna, avseende penetrationsgrad, för närvarande är Nordamerika och Europa.

Länder med länder med högst penetration av e-Hälsolösningar inom diabetes

Källa: Statista 2015

Genom högre vårdkostnader, som främst är drivna av en åldrande befolkning, så kräver marknaden nya tekniska innovationer för att sänka kostnaderna. Vårdens kostnader har historiskt ökat och väntas fortsätta göra det fram till 2030. Marknadsundersökningar visar på kraftig tillväxt inom segmentet "Digital Health", nedan är några siffror för olika segment inom digital hälsa.

Hög penerationsgrad i USA

Åldande befolkning…kräver effektivieringar..

8,7

7,3 7,4 8,3 8,5

10,7 10,9 11,1 11,2 11,1

0 2 4 6 8 10 12

1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(5)

Sverige ska agera referensmarknad för resten

av världen. Initialt ska lansering ske i Sverige, Thailand och Indonesien.

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning (Actiste) för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.

Inledande produktlansering - Actiste

Bolagets inledande produkt Actiste är en komplett mobil hälsoenhet för diabetiker. Den inkluderar en insulinpenna, blodsockermätare samt loggbok. Loggboken är molnbaserad, vilket innebär att den automatiskt, om användaren så vill, kan rapportera och överföra patientdata via 3G-uppkoppling till valfria mottagare, bland annat till anhöriga, sjukvård och i forskningssyften. Med m-hälsoenheter kan sjukvården lägga över delar av diagnosticering, loggning och behandling på patienten vilket ger värdefulla data till patienter, vårdgivare, och forskare, samtidigt som det kan leda till kostnadsbesparingar inom vården. För detta har Brighter en molnbaserad tjänst som heter The Benefit Loop.

Bolaget planerar att lansera Actiste under 2018 och har inför det ingått flera samarbeten för att säkerställa leverans samt kvalité. Via ett samarbete med Ericsson har man ingått avtal med Indosat Ooredoo (Indonesien) och AIS (Thailand). För Sverige har bolaget sedan tidigare ett avtal med Telia där Actiste kommer att erbjudas på Telias digitala Healthcare-lösning.

Utöver samarbeten för uppkopplingen av Actiste. Har Sonat valts som utvecklingspartner för en global logistiklösning. Det kommer vara en outsourcad logistikfunktion med ansvar för bland annat prognoser, lagerstyrning, tillgänglighet, orderplanering, transportadministration, leveransbevakning och löpande problemlösning. För själva produktionen är Sanmina tillverkningspartner för den första generationen av Actiste.

Initiala fokusmarknader

Egenutvecklade och patenterade innovationer inom m-hälsa

Komplett mobil hälsoenhet för diabetiker. Med uppkoppling mot molnet för

dataöverföring mellan patient och vårdgivare.

Närliggande första produktlansering - Actiste.

Brighters initiala fokusmarknader för Actiste är norra Europa (Sverige initialt) och

Sydostasien (initialt Indonesien och Thailand). Intäktsmodellen är tvådelad, dels mot

konsumenter, dels mot försäkringssystem. Den data som laddas upp i molntjänsten The

Benefit Loop kan i framtiden utgöra ytterligare ett intäktsben om den visar sig värdefull

för till exempel myndigheter. Bolaget planerar att sälja Actiste via en

abonnemangstjänst vilken initialt kommer att riktas mot konsumentmarknaden. Utöver

Actiste planerar bolaget att abonnemanget även ska inkludera teststickor, nålar,

(6)

Mobila lösningar växer snabbast.

BRIGHTER

Globalt är diabetesmarknaden enorm. Brighter uppskattar att cirka 37% av det totala antalet diabetespatienter på 415 miljoner bör använda insulin på daglig basis. I breda termer innebär det 150 miljoner potentiella användare. Skulle man bryta ner siffran för enbart Sverige skulle det vara ungefär 150 000 st med en årlig tillväxt om 1,5%. Nya lösningar inom just e-hälsa välkomnas för att möta en allt högre kostnadsbild inom sjukvården, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Brighter IP-plattform kan i framtiden även användas inom andra områden än diabetes där injicering krävs.

The Benefit Loop

Camanio Care

Som vi nämnde ovan kommer den data som levereras ifrån en produkt som Actiste att hamna i Brighters molntjänst The Benefit Loop. Här ska patienter kunna logga in för att följa sin behandling och säkerställa dess kvalité. Datan lagras centralt och kan delas med ens läkare som enkelt kan följa upp patientens välmående. Men patienten kan också välja att dela data med anhöriga eller till exempel forskare. Loopen kan brytas ner i fyra steg:

1. Behandla - patienten behandlar sin sjukdom enligt instruktion, tillexempel applicerar insulin efter läkardirektiv.

2. Logga - informationen loggas och lagras automatiskt samt görs delbar

3. Analysera - datan visualiseras på ett pedagogiskt och smart sätt och görs lättillgänglig för analys

4. Förbättra - återkoppling till patienten för att förbättra dess behandling

En global jättemarknad med potentiellt 150 miljoner

användare.

Under 2015 förvärvade Brighter bolaget bakom tekniken i produkten jDome. Tekniken bygger på att en dator kopplas till en projektor som projicerar bilder eller film på en stor skärm som omsluter betraktaren. Oktober 2016 meddelade Brighter att man fusionerar jDome-verksamheten med Bestic. Brighter AB förvärvade därmed Bestic AB via dotterbolaget Brighter Two AB. Det sammansatta bolaget noterades den 28 mars 2017 under namnet Camanio Care AB. Per den 31 december 2017 ägde Brighter 26,51% av Camanio Care.

Brighter är finansiell investerare i Camanio Care,

där man äger 26,5% av bolaget.

En effektivare vård

Kostnaderna för vård är höga och väntas fortsätta öka som andel av BNP framöver.

2013 uppskattar WHO att offentliga vårdutgifter uppgick till 6,9% av Svensk BNP.

Något som väntas öka till 7,3% 2050. Inkluderar man även privata utgifter är denna andel ännu högre. En åldrande befolkning pressar en redan ansträngd vård och därför eftersöks nya tekniska hjälpmedel för att få den mer effektiv.

Globala investeringar inom just digital hälsa väntas växa med i snitt 21% per år mellan 2015-2020. Det snabbast växande segmentet är mobila hälsolösningar som växer med 41% mellan 2015-2020.

Ökade vårdkostnader kräver nya tekniska hjälpmedel för

effektivisering.

(7)

Report completed: 2018-03-29 10:21:10

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Björn Rydell, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :