• No results found

Ideellt arbete för ridskoleelever

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ideellt arbete för ridskoleelever"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Ideellt arbete för ridskoleelever

Som tidigare meddelats förväntar vi oss att alla ridskoleelever (eller förälder om barnet är för litet), hjälper till en halv dag på klubbens större tävlingar varje år.

Nytt för 2020 är att ridskolan tar över cafeterian på föreningens större tävlingar ifrån tävlingssektionen. Detta innebär att ridskolans elever kommer hjälpa till en halv dag i

cafeterian på föreningens större tävlingar. Den ideella insatsen är oförändrad bara styrd mot cafeterian.

Under 2020 kommer föreningen anordna fyra större tävlingar och vi har delat upp så att alla ridskolekvällar får en tävling var. Detta gäller då alla ridskoleelever som rider i 45 eller 60 minuters grupper. Ni som rider i satsningsgrupp behöver inte göra något cafeteriaarbete för den satsningstid ni rider, dock för er 45/60 minuters grupp.

Nedan följer en planering. Tiderna som är angivna är cirkatider då planeringen för

tävlingarna inte är klara ännu. Exakt vilka uppgifter ni kommer att utföra under tävlingsdagen i serveringen kommer ni bli tilldelade inför varje tävling. Det kan handla om att steka

hamburgare, sälja fika, förbereda mat, servera lunch, städa, källsortera m.m.

Anledningen till att måndag och tisdagskvällarna är hopslagna beror på att de är få 45/60 minuters lektioner dessa kvällar.

Inköp och planering inför tävlingarna sköter till stora delar personalen. Personal kommer också vara på plats under delar av tävlingsdagarna.

Kan man inte hjälpa till på avsatt datum och tid går det förstås bra att byta. Meddela oss detta i så fall.

Har ni frågor eller funderingar kontakta mig gärna!

Magdalena Johansson Verksamhetschef Vännäs Ryttarförening

(2)

ONSDAGSGRUPPERNA ANSVARAR FÖR SERVERINGEN FREDAG 8/5 Kl 16:00-21:00 Adele Johansson

Alva Grenebrandt Hilding Franzen Jonna Eklund Love Eliasson

LÖRDAG 9/5 Kl 07:00-13:00 Danae Hallenga

Kajsa Markström Lina Strandberg Maiken Alavaara

LÖRDAG 9/5 Kl 12:00-18:00 Cajsa Rehn

Elin Kriström Elin Strömgren Ellen Lundström Moa Kriström

SÖNDAG 10/5 Kl 07:00-13:00 Emma Lind

Felicia Brodin Hilma Söderlund Ida Nilsson Kristina Hansen Linnea Hansen

SÖNDAG10/5 Kl 12:00-18:00 Isa Elfving

Tilly Elfving Felicia Hägglund Engla Henriksson Linn Danielsson

(3)

HOPPTÄVLING FÖR PONNY 15-17/5 2020

MÅNDAGS OCH TISDAGS ELEVERNA ANSVARAR FÖR SERVERINGEN FREDAG 15/5 Kl 16:00-21:00 Alvie Lundberg

Edvin Engman Wing-Ki Viberg Elsa Lundqvist Elsa Ryndahl

LÖRDAG 16/5 Kl 07:00-13:00

Kristina Lundgren Linda Nilsson Lis-Marie Jonsson Nadja Nilsson Theo Nilsson

LÖRDAG 16/5 Kl 12:00-18:00 Elin Karlsson

Ellen Svensson Elsa Nilsson Liwia Gullehag

Thea Unge

SÖNDAG 17/5 Kl 07:00-13:00 Anton Wästbrand

Erik Johansson Hanna Westerlund Johanna Locatelli William Olofsson

SÖNDAG 17/5 Kl 12:00-18:00 KlaraTuva Enberg Camilla Lundberg Sara Almeling Lena Sundström Amanda Enberg Elsa Almeling

(4)

TORSDAGSELEVERNA ANSVARAR FÖR SERVERINGEN FREDAG 14/8 Kl 16:00-21:00 Emelie Öhrberg

Emma PalmgrenStrömsten Frida Andersson Maya Eriksson

LÖRDAG 15/8 Kl 07:00-13:00 Ida Brodin

Julia Tengman Sally Malm Vilma Lundberg Amanda Ågren

LÖRDAG 15/8 Kl 12:00-18:00 Emelee Wallberg

Fanny Ringsell Jennifer Segerljung Margaretha Segerljung

SÖNDAG 16/8 Kl 07:00-13:00 Heidi Nedergård

Jenny Falk Signe Oskarsson Martha Franzen Susanne Hellertz

SÖNDAG 16/8 Kl 12:00-18:00 Maiken Alavaara

Martina Burvall NoraLinnea Morin Lovis Eriksson

(5)

HOPPTÄVLING FÖR PONNY 21-23/8 2020

SÖNDAGSELEVERNA ANSVARAR FÖR SERVERINGEN FREDAG 21/8 Kl 16:00-21:00 Isabella Broman

Julia Lindberg Melker Jatko LindaMarie Wikström

LÖRDAG 22/8 Kl 07:00-13:00 Ebba Munter

Engla Bjärnesand Evelina Frej Kerstin Sundberg Lisa Jakobsson

LÖRDAG 22/8 Kl 12:00-18:00 Hilda Åström

Kajsa Lindkvist Lowa LarssonWegebro Maritza Lindgren Mikaela Lindgren

SÖNDAG 23/8 Kl 07:00-13:00 Elsa Olovsson

Linnea Åslin Nora Lindgren Ragna Lundin

Rut Olsson

SÖNDAG 23/8 Kl 12:00-18:00 Linnea Lundgren

Signe Lundgren Tuva Oskarsson Maja Berggren Tess Fonzen

References

Related documents

I de flesta föreningar finns det också de som kallas för eldsjälar som i många fall vill allt för mycket och styr i organisationen utan att visa hänsyn

The research centre pays more each month and too many entrepreneurs are engaged in transportation and handling of the waste materials.. This makes it somewhat difficult to

En för- klaring kan vara att råden för etnisk och social mångfald arbetat ganska intensivt med att få fram statistik kring studenter och anställdas bakgrund, vilket innebar i

Hur mycket kontakt förväntar du dig ha med andra som läser samma kurs?. Hur mycket tid per vecka planerar du att ägna

Korttidskontrakt innebär en möjlig- het för dig att få en tillfällig bostad sam- tidigt som du fortsätter att samla kötid.. Kompiskontrakt innebär att du till- sammans med en vän

Barnet kan vara hyperobservant när föräldern kommer för att hämta barnet från förskolan.. Barn som hålls hemma från förskola i perioder kan vara utsatta

Syftet med Centrum för Ideellt Arbete är således att stärka den ideella sektorn i Uppsala, förbättra förutsättningarna för det frivilliga arbetet och ge fler möjlighet

Pedagogerna i förskolan har en viktig roll när det gäller barns lärande i matematik, för att skapa intressanta upptäckter så är det barnens tankar och erfarenheter som skall

Projekt som arbetsform kan bidra till att organisationen hittar nya möjligheter och strategier för att söka ny kunskap (Sö- derlund 2005). 22) har valts för att synliggöra

Projekt som arbetsform kan bidra till att organisationen hittar nya möjligheter och strategier för att söka ny kunskap (Sö- derlund 2005). 22) har valts för att synliggöra

Johanna Rivano Eckerdal: Ett agonistiskt perspektiv på bibliotekens demokratiska uppdrag Läs valfritt kapitel i För det demokratiska samhällets utveckling: bibliotekslagen

T.. I<oiigenn nnodtog &3strigs rn~gliaig og sagde ja, dels bil at afst5 Trondhjem stift til Sverige, dels til a l slutte sig til koalitisnien mod Napoleon. F

Det visar sig att den sammanflätning av rum och patientroll som äger rum på dialysavdelningarna bidrar till de skilda betydelser som relationen mellan patienterna får i de

Att använda sig av en arbetsmodell som gäller för hela skolan anser respondenterna viktigt för att engagera alla inom skolan vilket innefattar elever, föräldrar, pedagoger,

Dessa innefattar: (1) volontärens egna värderingar ger starkt uttryck för humanitet (2) individen vill lära sig något nytt och genom sitt engagemang få djupare förståelse för

(2019) som beskriver hur föräldrar som upplevde ett otillräckligt stöd från vårdpersonal hade svårare att anpassa vardagen efter barnets krävande AST diagnos, vilket bidrog till

Könsrelaterade skillnader i förväntad lön bland civilekonomer. Författare:

Har du några andra förväntningar på specialpedagogens arbetsuppgifter eller kompetens som den här enkäten inte har tagit upp och som du tycker är viktigt att få fram?..

2  clock cycles, the permuted data after write commutator are written into memory group A, and then followed by the data writing into memory group B in the next 2 

Sakfrågor i ämnet svensk politik om konflikten i Libyen och militär insats debatteras inte i någon större utsträckning av någon av tidningarna, framför allt hamnar de

Detta är en åtgärd som syftar till att minska miljöpåverkan från produktionen av läkemedel, som ofta sker i länder utan tillräcklig miljölagstiftning. På så vis tar vi större

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom

En möjlighet att lösa ovanstående är att genomföra det färdiga lagförslag som presenterades i TPA-utredningens slutbetänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) som innebar