Händelse Händelser

Download (0)

Full text

(1)

Händelser

2021-09-28

Urval: Aktuell post

Tina Rodjeil EDPVisionHBY

Databas:

Händelse

Diarienummer M-2019-1023:6 Tillhör postlista Händelsekategori TILLSYNSBESÖK Sökbegrepp

Kommunikationssätt Personlig Ärendetyp Avfallshantering

Riktning Upprättad Ärendestatus Handläggs

Händelsedatum 2021-05-25 Ärendets fastighet Västerstad 8:76

Beslutsdatum Beslutsnummer

Namn Dala 1272 AB Beslutsutfall

Fastighet Västerstad 8:76 Sekretess

Kommun Hörby Handläggare emla

Rubrik Text

Inspektion efter klagomål Passerar fastigheten och noterar att det står många bilar kvar på tomten.

Tog bilder, se kopplad fil. Kommer kontakta fastighetsägaren igen.

1 (1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :