• No results found

Informationsbrev, månad år Informationsbrev v 47 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Informationsbrev v 47 2017"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Informationsbrev v 47 2017

Faktaruta

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017–2024 Budget: cirka 5,4 miljarder

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL En del av arbetena i projekt Lund-Arlöv, fyra

spår innebär vibrationer i marken och därför genomförs en utvändig besiktning

(fotografering och dokumentation av befintligt skick) av närliggande byggnader, murar m.m.

innan arbetena påbörjas.

Längre fram i projektet kommer

vibrationsmätare att monteras på utvalda platser och gränsvärden för tillåtna vibrationer kommer att tas fram. Både besiktningen och vibrationsmätningen görs för att säkerställa att arbetena inte påverkar närliggande byggnader.

Tyréns AB har fått uppdraget att utföra dessa kontroller. En till två personer kommer därför att vistas på er fastighet för att fotografera och dokumentera. De bär gula varseljackor med Tyréns logotyp på ryggen och de kan legitimera sig. Vi hoppas att ni har förståelse och

accepterar att de kommer att vistas på er fastighet. I annat fall är ni välkomna att höra av er.

Tyréns kommer att påbörja arbetet under vecka 47 2017. Skulle invändiga besiktningar behövas kommer ni att kontaktas för att avtala tid. Vid eventuella frågor om

vibrationsmätning är ni välkomna att kontakta Bengt Pettersson, Tyréns AB på

010-452 28 14.

Kontroll av befintliga byggnader i Åkarp

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 23237 Arlöv. Telefon: 0771 – 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyrasapar Instagram: @lund_arlov4spar

Facebook: lundarlovfyrasapar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Byggtid: 2017-2024

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08-585 516 10

References

Related documents

- För Posten gäller det att försöka bibehålla service i hela landet till en rimlig kosmad. Alternativet är ned- läggning av många postkontor, vil- ket ju inte gynnar

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår.. Kapaciteten ökar på sträckan

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de

Under tiden då den tillfälliga ersättningsvägen är i bruk kommer parkering vara förbjuden på Villavägen.. Den tillfälliga vägen kommer att användas under tiden

Till att börja med trycks ett rör genom vägbanken, från arbetsplatsen vid Sockervägen till andra sidan motorvägen.. Rören ska senare användas till

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

I februari påbörjar entreprenören den sista delen som anläggs på åkern mellan Väg 852 (Gamla Lundavägen) och Bergströmshusen som sedan fortsätter längst med

I samband med att E4 byggs om till motorväg kommer ett antal broar att anpassas för att göra det lättare för djur att passera vägen. Bron över Lagan kommer exempelvis att