Informationsbrev, månad år Informationsbrev v 47 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Informationsbrev v 47 2017

Faktaruta

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Byggperiod: 2017–2024 Budget: cirka 5,4 miljarder

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL En del av arbetena i projekt Lund-Arlöv, fyra

spår innebär vibrationer i marken och därför genomförs en utvändig besiktning

(fotografering och dokumentation av befintligt skick) av närliggande byggnader, murar m.m.

innan arbetena påbörjas.

Längre fram i projektet kommer

vibrationsmätare att monteras på utvalda platser och gränsvärden för tillåtna vibrationer kommer att tas fram. Både besiktningen och vibrationsmätningen görs för att säkerställa att arbetena inte påverkar närliggande byggnader.

Tyréns AB har fått uppdraget att utföra dessa kontroller. En till två personer kommer därför att vistas på er fastighet för att fotografera och dokumentera. De bär gula varseljackor med Tyréns logotyp på ryggen och de kan legitimera sig. Vi hoppas att ni har förståelse och

accepterar att de kommer att vistas på er fastighet. I annat fall är ni välkomna att höra av er.

Tyréns kommer att påbörja arbetet under vecka 47 2017. Skulle invändiga besiktningar behövas kommer ni att kontaktas för att avtala tid. Vid eventuella frågor om

vibrationsmätning är ni välkomna att kontakta Bengt Pettersson, Tyréns AB på

010-452 28 14.

Kontroll av befintliga byggnader i Åkarp

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 23237 Arlöv. Telefon: 0771 – 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyrasapar Instagram: @lund_arlov4spar

Facebook: lundarlovfyrasapar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Byggtid: 2017-2024

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08-585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :