DAG 2 DAG 1 Hemtest

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hemtest

Namn:______________________________ Personnummer:________________

Fyll i listan dag och natt under 2 dygn.

Väg bindan/trosskyddet innan du sätter på den och anteckna klockslag och vikt.

Väg bindan/trosskyddet när du tar av den och anteckna klockslag och vikt.

DAG

1

Datum:

satt på (kl) vikt innan (gr) tagit av (kl) vikt efter (gr)

DAG

2

Datum:

satt på (kl) vikt innan (gr) tagit av (kl) vikt efter (gr)

Kontinensmottagning Smålandsstenar och Reftele Vårdcentral

Version 170505

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :