Spotpriset på den nordiska elbörsen, veckogenomsnitt – prispåverkande händelser sedan år 1996

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Spotpriset på den nordiska elbörsen, veckogenomsnitt – prispåverkande händelser sedan år 1996

1

Källa: Nord Pool, Energiföretagen

02/03/2022 Utsläppsrättspris

+ kolpriser

Finanskrisen

Kärnkraftsproblem + kallt*

Torrt, låg vattenkraftproduktion+ kallt*

Snabbt stigande råvarupriser

Vått , hög vattenkraftproduktion

Vått , hög vattenkraftproduktion + eurokris Torrt, låg vattenkraftproduktion

Vått , hög vattenkraftproduktion Kallt*

Kallt*

Vått , hög vattenkraftproduktion

Kallt*

Kallt* + torrt, låg vattenkraftproduktion

*Kallt väder ökar elanvändningen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :