• No results found

FACIT Högre & mycket högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FACIT Högre & mycket högre nivå"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FACIT Högre & mycket högre nivå

Granbergsskolan

Blandad Problemlösning 1. 4 grader

2. a) 12 kg b) 10 kg

3. a)

b)

4. a) 700 m b) 700 m

5. a) 15 st b) 20 st

c) 5+12+35+80+18=150 st 150 delat med 20 ger = 7,5 st 6. 15 mål

7. 11

Medelvärde och median – Högre nivå 1. a) 3 tim 1 min b) 3 tim 6 min 2. a) –225ºC b) –224,5ºC 3. a) 560 mg b) 550 mg 4. 37,4 år

Medelvärde och median – Mycket högre nivå

1. 63 år 2. 69 kg

3. 15000 kr/månad 4. 169,8 cm

5. 42,2 år 6. 70,8 kg 7. 13340 kr/mån 8. 191,5 cm Djurtyp Antal

Kanin 4

Katt 6

Hund 5

Fisk 2

Inget 4

References

Related documents

[r]

Visa Micke ditt svar…. Addera &

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Facit – Högre nivå.. Multiplicera bråk