• No results found

Hämtningsschema var fjärde vecka - jämna veckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hämtningsschema var fjärde vecka - jämna veckor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Datum Anläggning Kundnummer 2022-01-17

Här kommer nytt hämtningsschema till dig som har hämtning var 4:e vecka.

Precis som tidigare vill vi att du ställer ut kärlet kvällen innan det ska tömmas, med handtaget mot vägen.

Spara talongen nedan där du kan se vilken vecka ditt kärl töms.

STORUMANS KOMMUN Tekniska avdelningen

0951-140 86

renhallning@storuman.se

Hämtningsschema för 2022

4 8 12 16 20 24 28

32 36 40 44 48 52

Vecka:

Exempel:

Bocka för efter varje

tömmning.

Klipp här

Blå vägen 242, SE-923 81 Storuman +46 (0)951-140 86 +46 (0)951-140 00 storuman.se

References

Related documents

[r]

Kalle kanin älskar

Mattson, Lärobok i geometri för realskolans sjätte och melianskolans

The main contributions of this paper are: (i) an approach for creating energy-related mutants for East-adl architectural models, (ii) a method for overcoming the equivalent

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig tentamen samt övning där akut sjukdom är en integrerad del.. I momentet ges betyget Underkänt

Ljunghällsvägen 13, 15, 17, 18, 38, 42, 44 Ludvika Torsdagar jämna veckor Ljunghällsvägen 4, 6, 9, 14, 19, 30, 33, 34, 35, 37 Ludvika Fredagar jämna veckor. Ljungvägen Ludvika

Om en förskola helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter som lämnats i huvudmannens ansökan om godkännande, ska ansökan om nytt godkännande göras

Johanna Bäckström Lernebys synsätt på just nyhetsvärdering och dagordning verkar vara något som är återkommande hos UNT Sport och Mathias Rutegård som menar att de inte arbetar

I vår intervjuguide har vi använt oss av öppna frågor. 72f) skriver att öppna frågor ger respondenten utrymme att med egna ord svara på frågorna (se bilaga 1). Vi gjorde först

För att nå dessa människor ser de inga problem med att sprida sin musik gratis och gör även detta genom olika digitala distributionskanaler.. Främst använder de sig av en

Problemet tycks vara att hon är tvungen att reflektera hela tiden medan Marco som egent- ligen tycker om att skriva talar om läsloggskrivan- det som en ”mall” (s. Kanske är

Familjen bestämde sig i alla fall för att sanera, inte minst för att de var klara över att vid en framtida försäljning av huset skulle priset bli lägre om det fanns radon.. –

FADDERANSVARIG GIZMO Kommer från: Mammas mage Favorituttryck: Man kan inte veta Så får du mig på fall: Humor och humor Tackar aldrig nej till: Att lära känna nya människor..

Anmäl ditt mobiltelefonnummer till kundservice så får du ett sms när vi börjar närma oss ditt område för tömning.(Du ansvarar själv för att lämna korrekt num- mer till oss

Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52 Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52 Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52.

Ansvar för avdelningsarbetet på Psykiatriska allvården 2 dagar mottagning och 3 dagar avdelningsarbete/vecka 2017.

planeringens skull, anmäl DIGITAL NÄRVARO TILL MAIL på aktuell veckodagsadress ”veckodag”@orks.nu (t.ex mandag@orks.nu, tisdag@orks.nu osv) OBS ETT MAIL PER AKTIVITET DU VILL

Enligt föreningens stadgar så har företrädare för bostadsrättsföreningen rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete

- på ett sammanhängande och självständigt sätt redogöra för och resonera kring centrala definitioner, begrepp och teoribildningar inom religionshistorisk, religionspsykologisk

I den här studien undersöks om det finns indikationer på att det i samband med nedskrivningsprövning av goodwill förekommer artificial smoothing på

Exempelvis kan ett protokoll säga allt från vilka som deltog på ett möte, vad de deltagande tog för ställning i olika frågor, vem som gjorde vad och därmed hur organisationen

VEGETARISK MATSEDEL FÖR DAGHEMMEN I KYRKSLÄTT 2021–2022 VECKA 1, 6.. VECKOR FRUKOST LUNCH

En grupp inom NPO/SFOG/SBF tillsätts för att arbeta fram ett nationellt informationsmaterial angående fördelar och nackdelar med att. induceras respektive avvakta