Orsaker till att 18-19-åriga manliga fotbollstalanger avslutar sin tipselitsatsning, samt deras syn på sin tid i tipselit

Full text

(1)

Carlsson, M., & Ekmark, B. (2007). Orsaker till att 18-19-åriga manliga fotbollstalanger avslutar sin tipselitsatsning, samt deras syn på sin tid i tipselit. (C-uppsats i psykologi inriktning idrott, 41-60p). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad.

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie var att undersöka den idrottsspecifika bakgrunden och direkta orsaker till att 18-19-åriga manliga fotbollsspelare i tipselitlag slutar med tipselit. Intervjuer genomfördes med tio före detta tipselitspelare i södra Sverige och analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Fem kategorier utkristaliserades vilka beskrev det övergripande temat; Den idrottsspecifika bakgrunden, samt direkta orsaker till avhopp från tipselit: Att leva med tipselit, tränaren, syn på sig själv som fotbollsspelare, skador, och att sluta. Resultatet påvisade att de vanligaste orsakerna till att sluta med tipselit var att det tog för mycket tid och att det sociala livet utanför fotbollen därav blev lidande, samt att intresset för elitsatsning avtog. Vidare uttrycktes önskemål om en tränare, vilka spelarna kan ha en personlig relation med. En konklusion av studien var att individer i tipeslitprojektet skulle trivas bättre om det gavs förbättrade möjligheter att ägna sig åt fritidsaktiviteter utanför fotbollen och skolarbete.

Detta skulle kunna leda till färre avhopp från tipselitsatsning.

Nyckelord: Dropout, elitsatsning, idrottsmiljö, talangutveckling, ungdomsidrott .

(2)

Carlsson, M., & Ekmark, B. (2007). Reasons why 18-19 year old male football players in the elite programme tipselit dropout from tipselit, and their view of their time in tipselit. (C-essay in sport psychology, 41-60p). School of Social and Health Sciences: University of Halmstad.

Abstract

The purpose of this study was to examine the sport specific environment and reasons why 18-19 year old football players in the elite programme tipselit dropout from tipselit. Ten interviews with former players in tipselit from the south part of Sweden were conducted and analyzed. Five categories were presented: To live and be a part of tipselit, the coach, self picture, injuries, and termination of tipselit career. Together they form the theme: Sport specific environment and reasons why 18-19 year old football players in the elite programme tipselit dropout from tipselit. The two most common reasons for dropping out of tipselit were that being a part of tipselit took too much time, which had negative effects on social life and school work, and a decrease of interest for reaching elite level. Further, tipselit dropouts expressed a need for a coach, with whom they could have a more personal relationship. It was concluded that person who droped out from tipselit would have felt better if they would be able to spend more time and energy on school work and their social life outside of football. If that was to happen, there might be a decrease in the number of dropouts from Tipselit.

Keywords: Dropout, elite programmes, sport environment, talent development, youth sport

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :