ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Katalogizace aktuálně RDA

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY Katalogizace aktuálně RDA

4. března 2015 Mgr. Adama Zizien Místo setkání: KVKLI Liberec

Školení proběhlo podle následujícího programu

- Jmenná katalogizace v RDA (Mgr. Veronika Švejdová)

- Vznik duplicit v Souborném katalogu ČR (PhDr. Eva Svobodová a Mgr. Miroslava Kendeová ze SK ČR) - Novinky ve věcné katalogizaci (Bc. Kateřina Trojanová).

Z hlediska UKN je zajímavé:

že UKN bude součástí zavedení nového standardu RDA, který je více podrobný a konkrétní, i když z pohledu běžného čtenáře tento standard, není tak nutný. Ovšem z pohledu katalogizátora je RDA účinný standard a nástroj. Například nutnost nebo povinnost uvést všechny autory daného díla je jen a jen respektováním autorského práva a práva na duševní vlastnictví atd. Nový popis záznamu bude knihovníkovi brát hodně času, ale je to správný postup. Podrobnost RDA se stala skutečností se zavedením nových polí a podpolí. En resumé je třeba konstatovat, že i se zavedením RDA a jeho mottem „piš, co vidíš“ univerzitní knihovny nebudou mít tolik práce jako jiné veřejné knihovny.

Další vystoupení - paní Svobodové se mi také moc líbilo. Ukázalo, jak vznikají duplicity v souborném katalogu ČR a jak by katalogizátoři měli být ostražití, protože lov na duplicity není procházka růžovou zahradou a žádá technologickou vyspělost.

Poslední vystoupení paní Trojanové bylo rychlé ale také téma bylo zajímavé. Věcný popis podle mě vyžaduje více odbornosti knihovníka, a proto je třeba, aby knihovnici nebyli jen klasickými knihovníky, ale aby se začali profilovat v různých oborech (což mi připomíná model univerzitní knihovny

v Cottbussu).

Zpracoval: Adama Zizien

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :