TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

kg kg

Č. hm.

Mater.

Hr. hm.

Tř. odp.

PŘESNOST

TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PROMÍTÁNÍ

List Název

Čis.výkresu Typ

TU v Liberci

c) b) Rozm.-Polot.

Podpisy Index Změna

Pozn.

Datum Navrhl Kreslil Přezkoušel Technolog Normaliz.

Schválil Datum Měřítko

Č.seznamu Č.sestavy Starý výkr.

Nový výkr.

a)

8 7

6 5

4 3

2 1

8 7

6 5

4

F E D C B A

F E D C

3 2

B A

1

ISO 2768-mK

1

2 4 3

5 6

10

7 9

8

19

18 16 15 11

12

13

14 17

RÁM ROZLOŽENÝ BP - TUL - 2014 - 01.1 K. Jetmar

1 : 5

21.6.2014

Figure

Updating...

References

Related subjects :