Materiálové listy NiTi5 – Příloha A

52  Download (0)

Full text

(1)

Příloha A

Materiálové listy NiTi5

(2)
(3)
(4)

Příloha B

Materálové listy NiTi6

(5)
(6)
(7)

Příloha C

Tepelné vlastnosti NiTi5 a

NiTi6

(8)

Příloha C Tab.1 Tepelné vlastnosti – NiTi5 a NiTi6

Vlastnosti Jednotky Elektrické vlastnosti NiTi

NiTi5 NiTi6

Bez žíhání 2 sec 4 sec 8 sec 16 sec Bez žíhání 2 sec 4 sec 8 sec 16 sec

U V - 25,675 25,054 24,9042 25,004 - 40 40 40 40

- (25,262;26,088) (24,948;25,16) (24,775;25,033) (24,785;25,224) - - - - -

I A - 1,3 1,3 1,3 1,3 - 0,630 0,629 0,627 0,625

- - - - - - (0,628;0,632) (0,627;0,631) (0,625;0,631) (0,622;0,627)

R - 19,75 19,272 19,157 19,23 - 19,769 19,278 19,14 19,231

- (19,432;20,068) (19,19;19,354) (19,058;19,257) (19,065;19,403) - (19,45;20,09) (19,195;19,36) (19,045;19,24) (19,06;19,41)

G S - 0,0507 0,0519 0,0522 0,0520 - 0,0507 0,0519 0,0523 0,0520

- (0,0499;0,0514) (0,0517;0,0521) (0,0519;0,0525) (0,0516;0,0525) - (0,05;0,0514) (0,0516;0,0521) (0,052;0,053) (0,0516;0,0525)

Qj J - 66,755 130,282 259,003 520,087 - 66,82 130,317 258,779 520

- (65,68;67,83) (129,73;130,83) (257,66;260,35) (515,52;524,65) - (65,73;67,91) (129,76;130,88) (257,49;260,07) (515,34;524,66)

(9)

Příloha D1

Prosté namáhání NiTi5

(10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0

10 20 30 40 50 60

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_bez_

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 10 20 30 40 50 60

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_bez_

Příloha D1 Obr.1 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi5 bez žíhání

Příloha D1 Obr.2 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi5 bez žíhání

(11)

0 5 10 15 20 25 0

10 20 30 40 50 60

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_2s_

0 5 10 15 20 25 30

0 10 20 30 40 50 60

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_2s_

Příloha D1 Obr.3 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi5 2sec žíháný

Příloha D1 Obr.4 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi5 2sec žíháný

(12)

0 5 10 15 20 25 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_4s_

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_4s_

Příloha D1 Obr.5 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi5 4sec žíháný

Příloha D1 Obr.6 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi5 4sec žíháný

(13)

0 5 10 15 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_8s_

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_8s_

Příloha D1 Obr.7 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi5 8sec žíháný

Příloha D1 Obr.8 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi5 8sec žíháný

(14)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_16s_

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky - bez predpeti

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi5_16s_

Příloha D1 Obr.9 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi5 16sec žíháný

Příloha D1 Obr.10 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi5 16sec žíháný

(15)

Příloha D1 Tab.1 Aproximační polynomy – NiTi5

Úprava

NiTi5

Aproximační polynom

Bez y0.0015x50.0351x40.4478x32.7340x27.8051x0.2389

2sec y0.0001x60.0082x50.0435x40.4x31.8737x24.9541x0.2513

4sec y0.0013x70.0348x60.388x52.252x4 7.226x311.983x22.159x0.439 8sec y0.0006x60.0126x50.14676x4 0.9503x33.0253x26.1312x0.1709 16sec y0.0012x60.0219x50.2235x41.2838x33.7472x27.1762x0.1361

(16)

Příloha D2

Prosté namáhání NiTi6

(17)

0 1 2 3 4 5 6 7 0

2 4 6 8 10 12 14

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky - bez predpeti

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_bez_

0 1 2 3 4 5 6

0 2 4 6 8 10 12 14

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_bez_

Příloha D2 Obr.1 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi6 bez žíhání

Příloha D2 Obr.2 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi6 bez žíhání

(18)

0 10 20 30 40 50 60 70 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_2s_

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_2s_

Příloha D2 Obr.3 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi6 2 sec žíháný

Příloha D2 Obr.4 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi6 2 sec žíháný

(19)

0 10 20 30 40 50 60 70 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_4s_

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_4s_

Příloha D2 Obr.5 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi6 4 sec žíháný

Příloha D2 Obr.6 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi6 4 sec žíháný

(20)

0 10 20 30 40 50 60 70 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_10s_

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_10s_

Příloha D2 Obr.7 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi6 10 sec žíháný

Příloha D2 Obr.8 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi6 10 sec žíháný

(21)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_16s_

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sila [N]

Prumerne pracovni krivky

Pomerne prodlouzeni [%]

NiTi6_16s_

Příloha D2 Obr.9 Tahová pracovní křivka bez IS – NiTi6 16 sec žíháný

Příloha D2 Obr.10 Tahová pracovní křivka s IS – NiTi6 16 sec žháný

(22)

Příloha D2 Tab.1 Aproximační polynomy – NiTi6

Úprava

NiTi6

Aproximační polynom

Bez y0.0003x410.0092x30.1525x21.3323x0.1616 2sec y0.0002x40.0052x30.0394x20.2902x0.3870 4sec y0.0006x40.0158x30.2245x21.6698x0.1277 10sec y0.0005x40.0134x30.2010x21.558x0.2047

16sec y0.001x70.0201x60.1556x50.6097x41.261x31.095x22.977x0.034

(23)

Příloha E1 -

DSC křivky NiTi5

(24)

Příloha E1 Obr.1 DSC křivky – NiTi5 bez žíhání

(25)

Příloha E1 Obr.2 DSC křivky – NiTi5 2 sec žíhaný

(26)

Příloha E1 Obr.3 DSC křivky – NiTi5 4 sec žíhaný

(27)

Příloha E1 Obr.4 DSC křivky – NiTi5 8 sec žíhaný

(28)

Příloha E1 Obr.5 DSC křivky – NiTi5 16 sec žíhaný

(29)

Příloha E2

DSC křivky NiTi6

(30)

Příloha E2 Obr.1 DSC křivky – NiTi6 bez žíhání

(31)

Příloha E2 Obr.2 DSC křivky – NiTi6 2 sec žíhaný

(32)

Příloha E2 Obr.3 DSC křivky – NiTi6 4 sec žíhaný

(33)

Příloha E2 Obr.4 DSC křivky – NiT6 10 sec žíhaný

(34)

Příloha E2 Obr.5 DSC křivky – NiTi6 16 sec žíhaný

(35)

Příloha F1

Cyklické namáhání NiTi5

(36)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.1 1.cyklus namáhání – NiTi5 bez žíhání

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

-2 0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.2 5.cyklus namáhání – NiTi5 bez žíhání

(37)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.3 10.cyklus namáhání – NiTi5 bez žíhání

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2

-2 0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.4 5.cyklus namáhání – NiTi5 2 sec žíhaný

(38)

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.5 10.cyklus namáhání – NiTi5 2 sec žíhaný

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

-2 0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.6 5.cyklus namáhání – NiTi5 4 sec žíhaný

(39)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.7 10.cyklus namáhání – NiTi5 4 sec žíhaný

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

-2 0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.8 5.cyklus namáhání – NiTi5 8 sec žíhaný

(40)

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.9 10.cyklus namáhání – NiTi5 8 sec žíhaný

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2

-2 0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.10 5.cyklus namáhání – NiTi5 16 sec žíhaný

(41)

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 -2

0 2 4 6 8 10 12

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F1 Obr.11 5.cyklus namáhání – NiTi5 16 sec žíhaný

Aproximační polynomy

Příloha F1 Tab.1 Aproximační polynomy – NiTi5 bez žíhání

NiTi5

Cyklus

Bez žíhání

Aproximační polynom

1. y 51499x6 6717x532719x47294.1x3732.82x24.5813x0.3203 1798 . 0 392 . 13 02

. 804 4

. 7279 31309

62928

4766 65432 

x x x x x x

y

5. y 52628x670645x535901x48575.7x3968.83x219.41x0.18 4109 . 0 9721 . 5 03 . 455 4

. 4621 21536

45695

35917 65432 

x x x x x x

y

10. y 51601x668598x534500x48162.6x3919.91x217.996x0.1804 4629 . 0 668 . 10 54

. 344 2

. 3623 17430

37792

30126 65432 

x x x x x x

y

(42)

Příloha F1 Tab.2 Aproximační polynomy – NiTi5 2 sec žíhaný

NiTi5

Cyklus

2 sec

Aproximační polynom

1. y 1.8028x612.332x534.07x448.928.6x337.902x217.945x 39712 143175

214632 171249

76691 18274

7 .

1809 65432  

x x x x x x

y

5. y 8.7312x249.719x55.64

43 . 175 61 . 265 67

. 137 442

.

25 32  

x x x

y

10. y 28.814x3163.29x2 325.45x219.75 45 . 229 79

. 352 82

. 184 928

.

33 32 

x x x

y

Příloha F1 Tab.3 Aproximační polynomy – NiTi5 4 sec žíhaný

NiTi5

Cyklus

4 sec

Aproximační polynom

1. y5.046x420.034x327.138x218.866x0.011 613

. 10 32 . 40 07

. 34 17

.

6 32 

x x x

y

5. y89.335x4516.48x31108.8x21027.3x343.36 92 . 113 84

. 351 6 . 377 64

. 171 488

.

29 432

x x x x

y

10. y2.9175x316.859x250.572x41.645 313 . 25 431 . 28 287

. 10 4072

.

3 32 

x x x

y

(43)

Příloha F1 Tab.4 Aproximační polynomy – NiTi5 8 sec žíhaný

NiTi5

Cyklus

8 sec

Aproximační polynom

1. y 5.1906x527.02x453.262x347.717x2 22.213x 225

. 27 735 .

20 

x

y

5. y 1.695x311.558x2 45.482x44.15 1962 . 2 062 . 17 994

. 15 4936

.

1 32  

x x x

y

10. y 7.7937x340.046x290.09x67.849 161 . 8 7938 . 6 9093 . 9 2821 .

0 32 

x x x

y

Příloha F1 Tab.5 Aproximační polynomy – NiTi5 16 sec žíhaný

NiTi5

Cyklus

16 sec

Aproximační polynom

1. y 7.224x6 45.474x5107.31x4113.47x346.61x23.553x 043

. 27 874 .

17 

x

y

5. y 3.9479x321.844x259.402x54.049 422 . 75 63 . 114 994

. 63 86

.

13 32 

x x x

y

10. y 4.7142x324.957x263.463x56.054 329 . 79 72 . 118 059

. 65 838

.

13 32  

x x x

y

(44)

Příloha F2

Cyklické namáhání NiTi6

(45)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 -0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.1 1.cyklus namáhání – NiTi6 bez žíhání

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.2 5.cyklus namáhání – NiTi6 bez žíhání

(46)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 -0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.3 10.cyklus namáhání – NiTi6 bez žíhání

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.4 5.cyklus namáhání – NiTi6 2 sec žíhaný

(47)

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.5 10.cyklus namáhání – NiTi6 2 sec žíhaný

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.6 5.cyklus namáhání – NiTi6 4 sec žíhaný

(48)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.7 10.cyklus namáhání – NiTi6 4 sec žíhaný

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.8 5.cyklus namáhání – NiTi6 10 sec žíhaný

(49)

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.9 10.cyklus namáhání – NiTi6 10 sec žíhaný

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.11 5.cyklus namáhání – NiTi6 16 sec žíhaný

(50)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Prodlouzeni [mm]

Sila [N]

Příloha F2 Obr.12 10.cyklus namáhání – NiTi6 16 sec žíhaný

Aproximační polynomy

Příloha F2 Tab.1 Aproximační polynomy – NiTi6 bez žíhání

NiTi6

Cyklus

Bez žíhání

Aproximační polynom

1. y1614x62450x51301.3x4269.46x311.31x28.304x0.235 12 . 0 986 . 7 394 . 1 235 . 96 18

. 546 7

. 1035 4

.

648 65432 

x x x x x x

y

5. y0.1585x30.2616x27.1145x0.158 0545 . 0 6276 . 5 5459 . 5 2487 .

6 32  

x x x

y

10. y0.9198x30.0845x27.0997x0.1586 046 . 0 6276 . 5 5459 . 5 2487 .

6 32  

x x x

y

(51)

Příloha F2 Tab.2 Aproximační polynomy – NiTi6 2 sec žíhaný

NiTi6

Cyklus

2 sec

Aproximační polynom

1. y 0.6592x42.3834x33.0316x23.6082x 4616

. 3 1981 .

4 

x

y

5. y 1.4243x36.2957x2 13.247x7.617 1384 . 4 3224 . 6 474 . 2 8785 .

0 32  

x x x

y

10. y 1.5593x36.7969x2 13.879x7.9703 4052 . 4 7839 . 6 7356 . 2 918 .

0 32  

x x x

y

Příloha F2 Tab.3 Aproximační polynomy – NiTi6 4 sec žíhaný

NiTi6

Cyklus

4 sec

Aproximační polynom

1. y 0.3753x41.6524x32.8165x23.963x 5711

. 2 5679 .

3 

x

y

5. y 1.2027x34.9257x210.196x5.3647 9535 . 2 1569 . 5 2567 . 2 8949 .

0 32 

x x x

y

10. y 0.9588x33.9509x29.0101x4.9929 4769 . 2 7161 . 3 9664 . 0 5304 .

0 32 

x x x

y

(52)

Příloha F2 Tab.4 Aproximační polynomy – NiTi6 10 sec žíhaný

NiTi6

Cyklus

10 sec

Aproximační polynom

1. y 0.3995x63.1572x59.7238x414.418x310.223x24.4354 1158

. 4 2861 .

3 

x

y

5. y 0.7321x34.3403x211.824x9.5215 6218 . 5 9075 . 6 8405 . 2 6917 .

0 32 

x x x

y

10. y 0.8357x34.8708x212.779x10.184 1546 . 6 6351 . 7 1853 . 3 7469 .

0 32 

x x x

y

Příloha F2 Tab.5 Aproximační polynomy – NiTi6 16 sec žíhaný

NiTi6

Cyklus

16 sec

Aproximační polynom

1. y 0.1064x4 0.0025x31.5608x2 4.3812x 288

. 3 969 .

3 

x

y

5. y 0.9374x33.4723x28.1699x3.9105 6266 . 2 2329 . 5 0805 . 2 9569 .

0 32 

x x x

y

10. y 0.7223x32.7045x27.3787x3.7348 3886 . 2 2281 . 4 944 . 0 5701 .

0 32  

x x x

y

Figure

Updating...

References

Related subjects :