Matematická křížovka Návod:

Full text

(1)

Matematická křížovka

Návod:

• Doplň do křížovka předpisy funkcí ve tvaru y=... podle daných grafů.

• Dokonči věty.

• Co znak, to jeden chlíveček. Tzn:

Písmena: A B C X Y Atd.

Znaménka a znaky: + - = ( ) | (absolutní hodnota) 2 (druhá mocnina)

Například funkce y=

(x−6)2+3

by byla v křížovce zaznamenaná takto:

(2)

1. 2. 3.

Když pro funkci y=ax2 platí, že:

a<0 , má tato funkce

…...

4.

5. 6. 7.

Grafem funkce y=x2 je plynulá, nepřerušovaná křivka,

která se nazývá

…...

8.

9. 10.

Všechny předchozí funkce se nazývají funkce …...

(3)

Řešení:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :