antiderivera derivera f f’ f’’ F s s’ s’’ v v’ a N’ N

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

antiderivera

[1]

f f’ f’’

F

derivera

s s’ s’’

v v’

a

Teoriblad

Ma 3c

Saker vi kan göra med integraler

Med integraler kan vi ...

beräkna areor:

1)

beräkna förändringar om derivatan (förändringshastigheten) är känd:

Motivering: (*) ger

Uppgifter där detta kan användas kan också lösas genom att bestämma rätt primitiv funktion till g’(x).

förändringen av F

integralen av F’

2)

summera oändligt många oändligt små bidrag:

F f f’ f’’

s s’

N N’

s’’

v v’

a Liten förflyttning under ett litet tidsintervall

Föremål rör sig med hastigheten v(t) = 9,8t. Hur långt rör sig föremålet under de tre första sekunderna?

Ex 1

Hela förflyttningen 3)

y y = f(x)

A

1

b a

x

s(t 2 ) – s(t 1 ) = v(t) dt = 9,8t dt = ... ≈ 44

t2

t1

3

0

Δs = v(t) Δt = 9,8t Δt

F(b) – F(a) = F’(x) dx

b

a

f(b) – f(a) = f’(x) dx f’ = df

dx

b

a

g(b) – g(a) = g’(x) dx

b

a

A 1 = f(x) dx

b

a

y y = g(x)

b a

g(a) g(b)

g(b) – g(a) x

f(x) dx = F(b) – F(a), där F’(x) = f(x) (*)

b

a

lim f(x i ) Δx = f(x) dx

i = 1

n b

n a

Teoriblad

Ma 3c

Saker vi kan göra med integraler

Med integraler kan vi ...

beräkna areor:

1)

beräkna förändringar om derivatan (förändringshastigheten) är känd:

Motivering: (*) ger

Uppgifter där detta kan användas kan också lösas genom att bestämma rätt primitiv funktion till g’(x).

förändringen av F

integralen av F’

2)

summera oändligt många oändligt små bidrag:

F f f’ f’’

s s’

N N’

s’’

v v’

a Liten förflyttning under ett litet tidsintervall

Föremål rör sig med hastigheten v(t) = 9,8t. Hur långt rör sig föremålet under de tre första sekunderna?

Ex 1

Hela förflyttningen 3)

y y = f(x)

A

1

b a

x

s(t 2 ) – s(t 1 ) = v(t) dt = 9,8t dt = ... ≈ 44

t

2

t

1

3

0

Δs = v(t) Δt = 9,8t Δt

F(b) – F(a) = F’(x) dx

b

a

f(b) – f(a) = f’(x) dx f’ = df

dx

b

a

g(b) – g(a) = g’(x) dx

b

a

A 1 = f(x) dx

b

a

y y = g(x)

b a

g(a) g(b)

g(b) – g(a) x

f(x) dx = F(b) – F(a), där F’(x) = f(x) (*)

b

a

lim f(x i ) Δx = f(x) dx

i = 1

n b

n a

N N’

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :