Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Claes Hensfelt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

j$ Skatteverket

Remissvar

Datum

2020-02-10

1 (1)

Dnr

8-8033

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Fi2020/00078/S3

Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen genomförs.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Claes Hensfelt. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit:

överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algots son och sektions chef en Patricia Schömer.

M4tu ,

Katrin Westling Pali/ 1_ Ad

Claes Hensfelt

Postadress: 17194 SOLNA Telefon:0771-567 567 skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :