Till Regeringskansliet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö den 22 januari 2020

Till Regeringskansliet

Remissvar promemoria:

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor FGDO:s i Sverige Understödsförening

Inledning

Föreningen har idag ca 4500 medlemmar och är en begravningskassa. Årsavgiften är i snitt ca 40 kronor och för närvarande lämnas ett bidrag till medlems efterlevande med 4000 kronor. Föreningen har ett eget kapital på ca 11 miljoner kronor.

Sammanfattning

Varje medlem har begränsade försäkringsförmåner. Vi uppfyller därmed kraven för

undantag som anges i förslaget. Enligt förslaget ska därmed endast anmälan behövas för att få tillämpa undantag.

Synpunkter

Det är dock viktigt att förslaget inte innebär kostnadsökningar för föreningar med undantag. Därför anser vi att skrivningarna om kostnaderna förtydligas. I övrigt har vi inte några

synpunkter mot förslaget som finns i promemorian.

Med vänliga hälsningar

FGDO:s i Sverige Understödsförening

Sven Lamme Per-Arne Meijgren

Figure

Updating...

References

Related subjects :