• No results found

Lpp Procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lpp Procent"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lpp Geometri

Introduktion

Under två veckor kommer vi att arbeta med procent. Ni kommer att få lära er när man använder sig utav procenträkning i vardagen. Lära er hur ni skall räkna ut rabatter i kr, öva på rimlighet samt träna er på att växla mellan procentform, bråkform och decimalform.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Konkretisera mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna: Veta vad odet procent betyder

Veta när man använder sig utav procenträkning i vardagen Växla mellan procentform, decimalform och bråkform

räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning räkna ut hur mycket en viss procent av något är t.ex, 12% av 150kr Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att använda rätt metod vid beräkningar med procent Din förmåga att kommunicera, beskriva och förklara dina beräkningar. Din förmåga att använda matematiska begrepp

Din förmåga att resonera kring matematiska uppgifter och bedöma rimligheten i dina svar. Din förmåga att lösa probelm i vardagliga situationer.

Undervisning

Du kommer att kunna visa dina kunskaper samt förmågor

I diskussioner med andra elever, läraren samt diskussion i helklass Vid enskilt arbete

Vid arbete i grupp Via läxor

Vid tester

Vid praktiska matematiska övningar

Begreppslista

Följande begrepp skall du kunna använda dig av och veta vad de betyder:

References

Related documents

[r]

Tio minuter i tio är

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Två killar får se något på rasten som de bara måste berätta vidare, och innan dagen är slut har de hunnit berätta det för 10 personer var, som i sin tur berättat det för