Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Download (0)

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2017-10-30

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 8 november 2017, klockan 09.15 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Sammy Gunnarsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2017-10-30

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef Håkan Bergevi, förvaltningschef Martina Leinvall, sekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2017-10-30 Kaffe 09.00 – 09.15 Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

4. Information

5. Framtidens hälso- och sjukvård, primärvården

- närsjukvården 09.20 – 10.15 RosMarie Nilsson

6. Överenskommelse mellan Landstinget

Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården

- fast vårdkontakt 10.15 – 10.35 Peter Lilja Agnes Lindeberg 7. 1177 Sjukvårdsrådgivningen 10.35 – 11.00 Anna Svensson Elisabeth Bergqvist

8. Förslag till patientavgifter 2018, primärvården 11.00 – 11.20

Marie Söderström

9. Månadsrapport oktober 2017, primärvården

- ekonomisk redovisning per respektive vårdcentral

11.20 – 11.35 Eva Karlsson Pagels

10. Läkarlöner, primärvården 11.35 – 11.50

Anna Jansson

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2017-10-30

11. Månadsrapport oktober 2017, folktandvården 12.40 – 12.55

Marie Drugge

12. Förslag på tandvårdstaxa 2018 - återremiss 12.55 – 13.10

Marie Drugge

Ärenden för beslut Ärendenummer

13. Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, primärvården

2017/01317

14. Månadsrapport oktober 2017, primärvården 2017/01384 15. Månadsrapport oktober 2017, folktandvården 2017/01391 16. Förslag till patientavgifter 2018, primärvården 2017/01353 17. Förslag till tandvårdstaxa 2018 2017/01392

18. Delegationsbeslut

19. Beslutslogg

20. Anmälningsärenden

21. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09 eller mejl

martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 30 oktober 2017

Martina Leinvall Sekreterare

Figure

Updating...

References

Related subjects :