Infrastrukturdepartementet Svar avseende remissen ”Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket” Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka har myndigheten inte någon erinran eller synpunkt.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Sida 1 (1)

Datum Dnr

2020-10-20 ÅM2020-1729

Ert datum Er beteckning

2020-10-08 I2020/02448

Infrastrukturdepartementet

Svar avseende remissen ”Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket”

Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka har myndigheten inte någon erinran eller synpunkt.

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag-ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggföredrag-ningen har även överåklagaren Mikael Björk deltagit.

Lennart Guné

Johan Bülow

Kopia till: Biblioteket

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00 registrator@aklagare.se Webbadress www.aklagare.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :