• No results found

Infrastrukturdepartementet Svar avseende remissen ”Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket” Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka har myndigheten inte någon erinran eller synpunkt.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Infrastrukturdepartementet Svar avseende remissen ”Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket” Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka har myndigheten inte någon erinran eller synpunkt."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Sida 1 (1)

Datum Dnr

2020-10-20 ÅM2020-1729

Ert datum Er beteckning

2020-10-08 I2020/02448

Infrastrukturdepartementet

Svar avseende remissen ”Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket”

Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka har myndigheten inte någon erinran eller synpunkt.

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag-ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggföredrag-ningen har även överåklagaren Mikael Björk deltagit.

Lennart Guné

Johan Bülow

Kopia till: Biblioteket

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00 registrator@aklagare.se Webbadress www.aklagare.se

References

Related documents

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Michael Målqvist.. I den slutliga handläggningen

Tingsrätten har granskat redovisningen utifrån sitt verksamhetsområde och har inga synpunkter på de bedömningar och förslag som

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress

Frågan om att det skulle vara tidskrävande för en person, som är innehavare av ett körkort utfärdat i Förenade kungariket, att inom ett år från det att han eller hon har

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael