• No results found

Promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-11-18

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

A610.581/2020 000 Ju 2020/03855 Polismyndigheten Rättsavdelningen Justitiedepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Promemorian Information till misstänkta om kostnader för

offentlig försvarare

Polismyndigheten har inte några synpunkter på de förslag som lämnas i den remitterade promemorian.

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Ylva Marsh som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Ylva Marsh Kopia till Justitiedepartementet Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Ylva Marsh som föredragande.. POLISMYNDIGHETEN På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Ida Forss Kopia till Justitiedepartementet Arbetstagarorganisationerna

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan.. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Domstolsverket har granskat Promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar,

Monica Rodrigo Magdalena Vaeren Expedition till ju.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till ju.dom@regeringskansliet.se

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Niklas Wågnert, rådmannen Jonas Härkönen och tingsfiskalen Filip Lindström efter föredragning av Filip

Den misstänkte får genom informationen därför inte felaktigt bringas uppfattningen att återbetalningsskyldighet normalt föreligger och att detta därmed avhåller misstänkta från

Åklagarmyndigheten tillstyrker förslaget och instämmer med utredningens bedömning att informationsinsatser för förundersökningsledare behöver genomföras initialt. Detta beslut

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Lars Stark Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Jessica Ölvestad Sofie Klahr Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Lars Stark Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Ironah Nzeribe Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdejningschefens vägnar onyTB^ck ^sLlc L Kopia till Justitiedepartementet Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Sofie Klahr Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdfilningschefens vägnar To ek Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Kopia till Justitiedepartementet, PO Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

Jurist, föredragande Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

POLISMYNDIGHETEN Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

Med särskilt beaktande av den mängd förpackningar avsedda för socker respektive turbojäst som, enligt vad [polisinspektören] uppgett, påträffats finner hovrätten, vid en

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Jurist Ida Jonzén Jurist, föredragande Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna