Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Full text

(1)

Remiss

2020-11-16 Ju2020/04130

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Remissinstanser

1. Barnombudsmannen

2. Diskrimineringsombudsmannen 3. Filmstaden

4. Folkets hus och parker 5. Folkhälsomyndigheten

6. Förvaltningsrätten i Stockholm 7. Hedemora kommun

8. Helsingborgs kommun

9. Islamiska Samarbetsrådet (ISR) 10. Kungl. Konsthögskolan

11. Linköpings universitet

12. Länsstyrelsen i Västmanlands län 13. Myndigheten för delaktighet

(2)

2 (4) 14. Myndigheten för Kulturanalys

15. Myndigheten för stöd till trossamfund

16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 17. Nässjö kommun 18. Polismyndigheten 19. Region Stockholm 20. Region Västerbotten 21. Riksdagens ombudsmän - JO 22. Riksidrottsförbundet 23. Smittskyddsläkarföreningen 24. Socialstyrelsen 25. Sollefteå kommun 26. Solna kommun 27. Statens Kulturråd 28. Stockholm Live 29. Stockholms kommun 30. Stockholms tingsrätt 31. Strömstads kommun 32. Svenska fotbollförbundet 33. Svenska ishockeyförbundet 34. Svensk Live

(3)

3 (4) 35. Svensk kollektivtrafik

36. Svensk Scenkonst

37. Sveriges Biografägarförbund 38. Sveriges kommuner och regioner 39. Sveriges kristna råd 40. Visita 41. Vänersborgs kommun 42. Västra Götalandsregionen 43. Ystads kommun 44. Åre kommun 45. Örnsköldsviks kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 19

november 2020 kl. 15. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/04130 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(4)

4 (4) Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Lindeberg Ämnesråd

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :