Grönt & blått

17  Download (0)

Full text

(1)

Grönt

&

blått

Ylva Löf och Svante Sjöstedt

(2)
(3)

Regional grön- och blåstruktur

Kustzonen

(4)
(5)
(6)

Är grönområden besöksmål?

(7)

Hur många är i naturområdena?

(8)

Minskar friluftslivet?

(9)

Naturreservat

(10)

Naturreservat

Natura 2000-område

(11)

Naturreservat

Natura 2000-område

Riksintresse Friluftsliv

(12)

Naturreservat

Natura 2000-område

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Naturvård

(13)

Vad är en regional fråga?

(14)

Hur gör vi rätt med ny trafik och bebyggelse?

(15)

Tänker vi över gränserna idag?

(16)

Hur får man koll på alla värden?

(17)

www.grkom.se/gronstruktur

Vad händer med

dagens resultat?

Figure

Updating...

References

Related subjects :