Nikos Tsakiridis ~t~Marten Tornqvist Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se www.konkurrensverket.se

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KONKURRENSVERKET

Swedish Competition Authority

YTTRANDE

2020-04-21 Dnr 83/2020

Fmansdepartementet

fi.rem issvar@regeringskansliet.se

Betankandet Samlade atgarder for korrekta utbetalningar fran valfardssystemen (SOU 2019:59)

Fi.2019/04199/BATOT

Konkurrensverket har mga synpunkter pa ovan rubricerade remiss.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakmdis. Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist.

Nikos Tsakiridis ~t~Marten Tornqvist

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se

www.konkurrensverket.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :