Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sveriges a-kassor

Besök: Klara Norra Kyrkogata 33 111 22 Stockholm Post: Box 1110, 111 81 Stockholm Tel: 08 555 138 00 info@sverigesakassor.se www.sverigesakassor.se Orgnr 802006-9582 2019-09-24 Ert dnr. S2019/03691/SF Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se

Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket

har lämnat Europeiska unionen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.”

Yttrandet begränsas till de delar av remissen som berör arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges a-kassor har inget att erinra mot förslagen.

Med vänlig hälsning Sveriges a-kassor Ulf Hellstenius Avdelningschef Juridik

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :