Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-07-29 7947-2020

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Utbetalning av garantipension inom EES och i

Schweiz samt i Förenade kungariket

(S2020/05371/SF)

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad rättschef Gerda Lind i närvaro av rättslig expert Hannah Ivarsson, den senare som föredragande.

Gerda Lind Hannah Ivarsson W im i F K14007_0 05_W

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :