K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 31 oktober 2016 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 31 oktober 2016 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

INFORMATIONSDEL 5. Granskning av psykisk ohälsa.

6. Presentation av barnrättsambassadörernas feriearbete. BESLUTSDEL

7. Budgetomfördelning över 5 mnkr.

8. Svar på motion angående redovisning kring landstingets merkostnader för asylvård. 9. Svar på motion angående ökning av smitta av mulitresistenta bakterier inom

sjukvården.

10. Svar på motion angående psykiatrisk hjälp för personal vid aborter. 11. Svar på motion angående återinför vårdbiträden.

12. Svar på motion angående ansökan om medlemskap i Sveriges eko-kommuner. 13. Svar på motion angående att utreda om N2-metoden bör implementeras i Landstinget Blekinge.

14. Avsägelser. 15. Valärenden.

(2)

17. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 17 oktober 2016

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

(3)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2016 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande Upprop Kl. 09.05-10.00 Plenum Kl. 10.00-10.20 Kaffepaus Kl. 10.20-12.30 Plenum forts.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :