y =∣− x ∣− 4 y =∣∣ x ∣− 2 ∣ y =∣ x − 2 ∣ y =∣− 2x ∣ y =∣ 2 − x ∣ y =∣ 2 + x ∣

Download (0)

Full text

(1)

y=∣x∣

y=∣2−x∣ y=∣2+x∣

y=∣x−2∣ y=∣−2x∣

y=∣−x∣−4 y=∣∣x∣−2∣

(2)

y=−2⋅∣x∣ y=2⋅∣x∣

Graf funkce:

D ( f )=〈−2 ; 2〉

sudá rostoucí pro:

x∈〈−2 ;0  klesající pro:

x∈( 0 ; 2 

Graf funkce:

D ( f )=〈−4 ; 4〉

sudá rostoucí pro:

x ∈(−2 ;0 ∪(2 ; 4 

klesající pro:

x ∈〈−4 ;−2 ∪(0 ; 2 

Graf funkce:

lichá

D ( f )=〈−4 ; 4〉

nerostoucí

Graf funkce:

lichá

D ( f )=〈−4 ; 4〉

neklesající

Graf funkce:

omezená H ( f )=〈 2; 4 〉

periodická

Graf funkce:

omezená H ( f )=〈1 ;3〉

D ( f )=〈−4 ;3 〉

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :