TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

241,3

18

5 45

185

251

380 431 433

476 473

20

367

437 1

A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

a)

Nový výkr.

Starý výkr.

Č.sestavy Č.seznamu

Měřítko

Datum Schválil Normaliz.

Technolog Přezkoušel Kreslil Navrhl Datum Pozn.

Změna Index Podpisy

Rozm.-Polot.

b) c)

TU v Liberci

Typ Čis.výkresu Název

List PROMÍTÁNÍ

TOLEROVÁNÍ ISO 8015 PŘESNOST

Tř. odp.

Hr. hm.

Mater.

Č. hm. kg kg

ISO 2768-mK

ROZMĚRY ZAVĚŠENÍ ZADNÍHO KOLA BP - TUL - 2014 - 04

K. Jetmar

20.6.2014

1 : 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :