• No results found

Kvinnor måste kunna skydda sig

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kvinnor måste kunna skydda sig"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/2.5/se/. Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.

Kvinnor måste kunna skydda sig

Varför kan inte världen förstå att om man vill minska floden av föräldralösa barn, en flod som inget land kan handskas med, då måste man hålla mödrarna vid liv?

Bromsmediciner som förlänger livslängden finns redan. Men de når inte alla kvinnor som behöver dem. Pengar, infrastruktur och politisk vilja saknas. Då verkar det enklare när man talar om att hindra smittspridning med ABC-budskapet avhållsamhet, trohet och kondomer. Billigt och bra, kan man tänka.

Men det budskapet glömmer bort det viktiga: att kvinnor själva ska kunna se till att de inte blir smittade. Idag är detta ofta en omöjlighet på grund av en lång rad orsaker.

En av dem är brist på kondomer. Trots att detta är ett mycket billigt vapen mot aids, finns det i södra Afrika i genomsnitt endast tre kondomer per man och år.

Många regeringar tar inget större ansvar i denna fråga. Den största biståndsgivaren i absoluta tal, USA, har under George W Bushs ledning, dragit in sitt bistånd, bland annat i form av kondomer, till en rad stora organisationer som jobbar med familjerådgivning och aidsprevention.

Enligt Bush och hans gäng av rika, vita män ska man predika

avhållsamhetens fördelar för tredje världens invånare. Denna så kallade

"gag rule" får till följd fler oönskade graviditeter och en ökande spridning av hiv/aids.

En lösning som ännu ligger några år fram i tiden är en "kemisk kondom", en crème som lägger sig som en skyddande hinna över slemhinnor i

kvinnans kropp. Forskning pågår och förhoppningarna på "microbicider" är stora eftersom kvinnan med denna salva får ett eget vapen mot aids.

UNIFEM

Women and aids

Kerstin Bjurman

References

Related documents

(Bland annat talas det om Taniyama-Weils hypotes när det egentligen heter Shimura-Taniyamas hypotes efter de två japanska matematiker som uppställde den matematiska hypotes som kom

Göra en processinriktad presentation av dokumentplanen/arkivförteckningen.. Dokumentplanering

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING. BETECKNINGAR

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning. Reservation

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Förslagsställaren

-Arvodesgruppen redovisar reviderat förslag av reglemente för ersättning till förtroendevalda vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018. Sammanfattning

[r]

Varje boksida utgör en grupp av uppgifter, representerande ett visst avsnitt i kursplanen, så att varje sida räcker för t v å veckor, omkring 12 exempel.. Dessa barn önskar