FIA-projektet -en pedagogisk översyn av infodiskområdet på Orkanenbiblioteket, Malmö högskola

Full text

(1)

FIA-projektet

-en pedagogisk översyn av infodiskområdet på

Orkanenbiblioteket, Malmö högskola

Mötesplats inför framtiden, Borås, 15 oktober 2008 Karin Ericson Lagerås

Varför översyn?

• Två sorters biblioteksdiskar

• Långt till sökdatorer

• Skyltning, kartor

• Obekväm hantering av böcker

• Långt till helpdesk/IT-support

(2)

•2

FIA-projektet

• Flöde

• Intryck

• Arbetsmiljö

(3)

Hur blev det?

(4)

•4

• Tre fristående infopunkter ersatte receptionsmöbel

• Sökdatorer närmare ingång och diskar

• Färgglada sittmöbler

• Återlämnade böcker ”göms”

(5)

Klotterplank

• Kösystem för integritet och bättre arbetsmiljö

• Reserverade böcker nära

(6)

•6

Återblick…

Summering av översynen

• Sökdatorer närmare ingång och bibliotekarier

• Färg, sittplatser

• En sorts biblioteksdisk

• Underlättat flödet av böcker och besökare

• Skyltning, karta, klotterplank…

(7)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :