• No results found

Åk som volontär, stu dent, volontär , student, praktikant, a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Åk som volontär, stu dent, volontär , student, praktikant, a"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Vi kan lyfta Skaraborgs framtid! De som är mellan 18 och 30 år kan få stöd till att åka till andra EU-länder som volontärer, studenter och arbets- tagare. Den här eftermiddagen är en kostnadsfri utbildning för dig som jobbar med ungdomar. Vi berättar och diskuterar hur man inspirerar ungdomar att ta vara på sina möjligheter.

Program

13:00 Välkommen

13:10 Möjligheter för ungdomar i Europa, MUCF

(Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor) 13:40 Hur når jag ungdomar? Diskussion

14:10 Fika

14:40 Frågor och tankar

15:00 Åka som volontär, hur gör man?

Joanna Wood de García, Hushållningssällskapet, projektledare Open Doors Network

15:30 Prova på informationsverktyg 16:00 Avslutning

Anmäl dig senast 21 september till:

joanna.wooddegarcia@hushallningssallskapet.se 0511-248 71

hushallningssallskapet.se/kalender

Foto: © European Union, 2018

Open Doors Network har som mål att informera om, och möjliggöra internationella erfarenheter för ungdomar i Skaraborg.

Gå gärna in på opendoorsnetwork.se

Tisdag 9 oktober kl 13-16 i Blåhallen, Nyeport, Skövde

Åk som

Åk som volontär, stu dent, volontär , student, praktikant, a

rbetstagare, praktikant, arbetstagare,

utbyte!

utbyte!

Med stöd från:

References

Related documents

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i

Det har handlat om allt i från kompensatoriska åtgärder, åtgärder för att säkerställa att tidigare övergrepp inte ska upprepas, rättsliga processer eller andra åtgärder

skillnader mellan ungdomar som svarat att de aktivt försökte gå ner i vikt jämfört med de som inte aktivt försökte gå ner i vikt, utifrån hur ungdomarna uppfattade att

I ett tidigare avsnitt undersöktes informanternas intresse och engagemang för globala frågor. I detta avsnitt ska det undersökas om hur informanternas engagemang och

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

Kursvärderingen är till för att förbättra kursen till nästa tillfälle som den

Årskurs 7-9 spelar alltså emot varandra och det är heller inte så att alla behöver vara från samma klass eller skola.. Vi inför alltså möjligheten till spel i

För att få ytterligare djup i studien skulle även evenemangsorganisationen kunna involveras, genom att studera hur de arbetar med sina volontärer när det kommer

Också vid denna spårbyggnadslösning används i regel rännskena. Den är också aktuell för spårväg i gågata, liksom i de fall när även busstrafik tillåts i

I vårt avsnitt om sexuella trakasserier i kapitlet tidigare forskning (kap 2) beskriver vi utifrån Hagman (1995) och JämO (2006) orsaker till varför en

Volontär 3: Så det blir ju inte just den här uppdelningen, volontär och den andra är nån som ska vara tacksam för att [den äldre] får någon som ringer eller si och så.. Det

Övergången från att vara student till förskollärare oroade de intervjuade förskollärarna i studierna bland annat kopplat till acceptans hos barn, möte med vårdnadshavare och

En central drivkraft är att ge till andra men volontärer beskriver också hur den offentliga sektorn inte kan ge tillräckligt eller rätt typ av stöd för att stötta de unga.. I

Agndal & Nilsson (2010) emphasize that a win-win situation can be created when parties in a relationship start having open discussions about cost responsibilities

När patienter som insjuknat i en hjärtinfarkt inte hade någon kunskap eller kände till hur deras omvårdnadsplan såg ut upplevde patienterna ingen delaktighet och det

Den sammantagna slutsatsen som föreliggande studie därför har kommit fram till blir att oavsett vilka verktyg förskolepersonalen använder för att skapa en tillåtande diskurs

Ella Lundström har många olika volontärsuppdrag och behöver inte många sekunders betänketid för att svara på frågan om skälet till sitt

Gräs, ___?___ och de där randiga djuren (måste skriva så för det är barnfrågans svar) – det är en typisk östafrikansk savann.. 1 akacior X bauhinior 2

• När volontären kommit tillbaka hjälper vi till så att han eller hon kan sprida sina erfarenheter till andra!.  seminarium, temakväll eller besök

Rutiner (arbetstider, raster, lås & larm, intranät, klädsel, kon- taktuppgifter, sjuk- anmälan etc.) Upplägg för praktikperioden Arbetskultur, regler, och

Lista och fundera tillsammans över vilka värderingar, vad som är viktigt och värdefullt, ni vill ska ligga till grund för verksamheten för att ni ska få höra detta sägas om

Här kan du se vilka användare ni har i er förening samt skapa och bjuda in flera användare... Klicka på pilen och välj bidraget ni vill söka, klicka sedan

Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att upprätthålla kontakten med efterföljaren till alliansen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV 2011 Alliance), den