• No results found

Ledarskap och finansiering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ledarskap och finansiering"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ledarskap och finansiering

Ledarpraktikan

– konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet.

Välkommen till en eftermiddag om ledarskap och konsten att styra sitt företag.

Vi får även intressanta inspel om vad banker bedömer vid kredit- givning och hur de ser på ditt ledarskap.

Föreläsare från Högskolan i Halmstad.

Måndagen den 24 oktober Kl. 12.00–15.45,

vi börjar med lunch Plats: Skånesemin i Hörby På programmet:

Ledarskap – Konsten att leda sig själv för att kunna leda andra.

Information om kurser för företagare i Ledarpraktikan.

Hur ser bankerna på dig och ditt företag? Vad har ledarskapet för betydelse?

Anmälan senast 10 oktober till caroline.ivarsson@

hushallningssallskapet.se eller sms till 0708-94 53 82

Frågor besvaras av Caroline Ivarsson, se ovan.

Träffen är kostnadsfri och passar alla produktionsinriktningar.

Träffen finansieras och genomförs i samarbete mellan

Lunchen sponsras av

References

Related documents

We are also interested in how a given communicative behaviour – the shoulder shrug (which in many Western cultures is used to express lack of knowledge) – is interpreted by

”Jag,tror,det,underlättade, just,det,här,med,kön, också,att,båda,var,killar, jag,tror,att,det,var,en,grej, som,också,var,viktig., Skulle,man,ha,en,

Eleverna i min undersökning uttrycker inte textuell makt tillräckligt för att kunna positionera sig i relation till texter eller ut- trycka en kritisk läsning.. Om

En påverkande faktor till att den horisontella medelbelysningsstyrkan var högre på golvet i Skellefteå (469 lux) än i Jönköping (407 lux) och högre i Jönköping (434 lux) 1

This study aimed to create a prototype for an education material about the female genitals, focusing on the information needs of women between the ages of 18-30.. To do this,

I denna rapport var det lämpligt att använda denna typ av regression då en undersökning av samband mellan ett flertal förklaringsvariabler så som kön, ålder, månad och län från

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevda hälsa i relation till hennes upplevda möjlighet att ge god omvårdnad i en akutvårdskontext... METOD

We propose the concept of Open Data Collaboration to address this challenge, in line with Open Source Software (OSS) being used to share costs for maintaining platforms and