• No results found

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stud 

vecka Vecka  Datum

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

1 3 18/1‐24/1 Med ämne 2.Psykaitri Med ämne 2.Psykaitri Med ämne 2 neuro rehab Med ämne 2 neuro rehab Med ämne 2 neuro rehab

2 4 25/1‐31/1 Med ämne 

2.smärtrehab Med ämne 2.smärtrehab Med ämne 2.smärtrehab Fysioterapi 4 smärt Fysioterapi 4 smärt 3 5

1/2‐7/2

Inläsning Examination Fysioterapi 4 Neuro helklass 1 metodik /2 eget arb 1 metodik /2 eget arb 4 6 8/2‐14/2 2 metodik /1 eget arb 

Restexam 1FY027 2 metodik/ 1 eget arb 1 metodik / 2 VIL 1 metodik / 2 VIL  2 metodik / 1 VIL 5 7 15/2‐21/2 2 metodik /1 VIL  Fysioterapi 4 Neuro helklass

 Idrottsdag

Fysioterapi 4 Neuro Inläsning Fysioterapi 4 Neuro 

Examination 6 8 22/2‐28/2 Med ämne 2. Geriatrik Med ämne 2. Geriatrik Med ämne 2. Geriatrik Med ämne 2. Allmän medicin Med ämne 2. Allmän 

medicin 7 9 1/3‐7/3 Med ämne 2. Pediatrik Med ämne 2. Pediatrik Med ämne 2. Pediatrik Inläsning Inläsning 8 10 8/3‐14/3 Med ämne 2. 

Genusmedicin/våld i  Examination Fysioterapi för barn och 

äldre Fysioterapi för Barn VFU Ped start (A)

9 11 15/3‐21/3 VFU Ped (A) VFU Ped (A) VFU Ped (A) VFU Ped (A)  Fysioterapi för Barn

10 12 22/3‐28/3 Fysioterapi Barn 

Restexam Fys 4 neuro Fysioterapi Barn  Fysioterapi Barn  Examination Ped (A) Studiedag A

11 13 29/3‐4/4 Intro Ädre Fysioterapi Äldre Studietid

Restexam Med ämne 2 Em Studietid

Påsk afton

12 14 5/4‐11/4

Annandag påsk

Studietid

VFU Äldre start

13 15 12/4‐18/4 14 16 19/4‐25/4

15 17 26/4‐2/5

VFU Ger slut

Studietid Fysioterapi Examin äldre  Studietid

16 18 3/5‐9/5 Vet.med Vet.med Vet.med Vet.med Vet.med

17 19 10/5‐16/5 Vet.med Vet.med Vet.med

Kristihimmelfärs

Studietid

18 20 17/5‐23/5 Eget arbete Eget arbete      

Restexam Barn/äldre Em. Vet.med Vet.med Vet.med

19 21 24/5‐30/5 Vet.med Vet.med Vet.med Vet.med Vet.med

20 22 31/5‐6/6 Vet.med Vet.med Vet.med Studietid Examination

Grupp B‐ Moment barn 8 10 8/3‐14/3 Med ämne 2. 

Genusmedicin/våld i  Examination Fysioterapi för barn och 

äldre  Fysioterapi för Barn

Fysioterapi Barn

9 11 15/3‐21/3

Fysioterapi Barn Fysioterapi Barn Fysioterapi Barn Fysioterapi Barn VFU Ped Start (B)

10 12 22/3‐28/3

VFU Ped (B) VFU Ped (B) VFU Ped (B) VFU Ped (B) Examin Ped (B)

Moment  Barn Grupp A: VIL: 12/‐18/3

Moment  Barn Grupp B VIL: 19/3‐23/3

210112 Ramschema Termin 4 Vt 21 slutversion

References

Related documents

Idrotten med Peter och Babis önskar alla ni som varit i sal 2 under terminen, och alla ni som kommer komma till sal 2 nästa termin, en riktigt skön Jul.. Vi avslutar terminen med

Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna in sina värdesaker till personalen på MMK under tiden de är här .. På vår hemsida under föräldrainformation finns det

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. När vi spelar biljard eller pingis på MFK

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Tygstudion kompletterar verksamheten i

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från