• No results found

Seminarium: Finns det hopp i klimatmörkret?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Seminarium: Finns det hopp i klimatmörkret?"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från klimatkris till nya möjligheter och positiv samhällsutveckling

Energiföretagen frukostseminarium 6 februari, 2020

Johan Kuylenstierna

Adjungerad professor och Rektorsråd, Stockholms universitet Vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet

Ledamot i Forskningsberedningen Twitter: @JKuylenstierna

Photo by Ray Cunningham

(2)

Berättelsen

(3)
(4)
(5)

»Eftersom andra branscher pekar på el som nyckeln till samhällets

omställning måste elsektorn gå före«

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRI KONKURRENSKRAFT Elbranschen, 2020

(6)

Läget är allvarligt

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ny spelplan:

Från nischad miljöfråga till bred

samhällsomställning

(14)
(15)

Klimatförhandlingarna – visionen viktig

bild

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Städer satsar på framtiden

(23)

Näringslivet satsar på framtiden

(24)

”Just under 374,000 work in solar firms,

102,000 in wind firms…The solar workforce increased by 25% in 2016, while wind employment

increased by 32%

2017 U.S. Energy and Employment Report

U.S. Department of Energy

(25)

Tempot ökar på allvar!

“Vetenskaplig baserade målsättningar”

(26)
(27)
(28)

Klimatpolitiska Ramverket

• Målen

• Lagen

• Rådet

(29)

Färdplaner för fossilfrihet:

Bergmaterialbranschen Betongbranschen

Bygg- och anläggningssektorn Cementbranschen

Dagligvaruhandeln

Digitaliseringskonsultbranschen Elbranschen

Flygbranschen Gasbranschen

Gruv- och mineralbranschen Sjöfartsnäringen

Skogsnäringen Stålindustrin

Uppvärmningsbranschen Åkerinäringen

(30)

Geopolitik

(31)

“A fundamental reshaping of finance”: The CEO of $7 trillion BlackRock says climate change will be the focal point of the firm's investing strategy

Business insider, 14 January 2020

(32)
(33)

Foto: AP, Reuters

(34)
(35)

Picture source: Luleå Tekniska Universitet

(36)
(37)
(38)

Ledarskap – möjliggörare - föregångare Berättelsen – från hot till möjlighet

Systemperspektiv – “Den samlade politiken”

Barriärer för uppskalning och tempohöjning Övergripande investeringsstrategi

Mångfald i lösningar – innovation etc

EU

(39)
(40)

Tack!

References

Related documents

The regret a donor feels from not selecting a country as a finance recipient in the case where a climate change induced event occurs in that country in time period t

The paper includes (i) a review and analysis of the bond documentation (the green bond frameworks and second party opinions) of selected issuers that issued the first Transition

Partnerskap i teknikskiftet mot fossilfria, elektrifierade processer inom gruvdrift och metaller.

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

By comparing the data obtained by the researcher in the primary data collection it emerged how 5G has a strong impact in the healthcare sector and how it can solve some of

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

Syftet eller förväntan med denna rapport är inte heller att kunna ”mäta” effekter kvantita- tivt, utan att med huvudsakligt fokus på output och resultat i eller från