Seminarium: Finns det hopp i klimatmörkret?

40  Download (0)

Full text

(1)

Från klimatkris till nya möjligheter och positiv samhällsutveckling

Energiföretagen frukostseminarium 6 februari, 2020

Johan Kuylenstierna

Adjungerad professor och Rektorsråd, Stockholms universitet Vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet

Ledamot i Forskningsberedningen Twitter: @JKuylenstierna

Photo by Ray Cunningham

(2)

Berättelsen

(3)
(4)
(5)

»Eftersom andra branscher pekar på el som nyckeln till samhällets

omställning måste elsektorn gå före«

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRI KONKURRENSKRAFT Elbranschen, 2020

(6)

Läget är allvarligt

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ny spelplan:

Från nischad miljöfråga till bred

samhällsomställning

(14)
(15)

Klimatförhandlingarna – visionen viktig

bild

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Städer satsar på framtiden

(23)

Näringslivet satsar på framtiden

(24)

”Just under 374,000 work in solar firms,

102,000 in wind firms…The solar workforce increased by 25% in 2016, while wind employment

increased by 32%

2017 U.S. Energy and Employment Report

U.S. Department of Energy

(25)

Tempot ökar på allvar!

“Vetenskaplig baserade målsättningar”

(26)
(27)
(28)

Klimatpolitiska Ramverket

• Målen

• Lagen

• Rådet

(29)

Färdplaner för fossilfrihet:

Bergmaterialbranschen Betongbranschen

Bygg- och anläggningssektorn Cementbranschen

Dagligvaruhandeln

Digitaliseringskonsultbranschen Elbranschen

Flygbranschen Gasbranschen

Gruv- och mineralbranschen Sjöfartsnäringen

Skogsnäringen Stålindustrin

Uppvärmningsbranschen Åkerinäringen

(30)

Geopolitik

(31)

“A fundamental reshaping of finance”: The CEO of $7 trillion BlackRock says climate change will be the focal point of the firm's investing strategy

Business insider, 14 January 2020

(32)
(33)

Foto: AP, Reuters

(34)
(35)

Picture source: Luleå Tekniska Universitet

(36)
(37)
(38)

Ledarskap – möjliggörare - föregångare Berättelsen – från hot till möjlighet

Systemperspektiv – “Den samlade politiken”

Barriärer för uppskalning och tempohöjning Övergripande investeringsstrategi

Mångfald i lösningar – innovation etc

EU

(39)
(40)

Tack!

Figure

Updating...

References

Related subjects :